Hyttemegler på Evje

Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen har etter mange år utenbys flyttet hjem og startet nytt Sørmeglerkontor på Evje. Her megler han både hytter og helårsboliger. 

Sørmegleren har i mange år vært til stede i det naturskjønne området, men det er først i 2019 vi åpner eget kontor i naturperlen.