Våre avdelinger i Vennesla

Venneslamoen 10

Tlf: 38 02 22 22 vennesla@sormegleren.no

Åpningstider: 0900 - 1530
Venneslamoen 10, Postboks 68, 4701 Vennesla

Våre eiendomsmeglere

Siren Skomedal

Eiendomsmegler Sørmegleren AS avd. Lillesand

Jarle Sagedal

Eiendomsmegler / Avd. leder Sørmegleren AS avd. Vennesla

Bjørn Dahl Moe

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Sørmegleren AS avd. Vennesla