Gautestad

Tonestjønnvegen 49

Prisantydning
2 790 000 kr
Omkostninger
86 750 kr
Totalpris
2 876 750 kr
Formuesverdi sekundær
404 965 kr
Byggeår
2005
Internt bruksareal (BRA‑i)
86 ㎡
Bruksareal
103 ㎡
Tomteareal
1 082 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Helårshytte med innlagt strøm, vann og avløp - Skiløyper like ved - Bilvei helt frem - Solrikt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytte med alt på ett plan samt hems. Hytta inneholder entre, stue/kjøkken, gang, bod/teknisk rom, bad og to soverom. Det er også en utvendig bod samt anneks med stue/soverom.

Oppvarming

Peis - Dovre m/dører. Jøtul 602 vedovn. To elektriske panelovner i stua. Varmekabler i vindfang og på bad. Vedovn i anneks - Scanovn.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på eiendommen.

Beliggenhet

Flott beliggende hytte i populært og attraktivt hytteområde på Gautestad, ca. 630 moh. Hytta har gode solforhold og ligger helt innerst på Gautestad i blindvei. Området byr på flotte oppkjørte skiløyper som er i tilknytning til løypenettet på Høgås. Det er skiløyper for begge stilarter i området. Skiløypa går forbi kun få meter fra hytta, her kan du spenne på skiene rett fra hytta. Fine turterreng i området hele året og fine forhold for bærplukking. Det er ypperlige fiskemuligheter (fiskekort) i Høvringsvannet, samt flere andre vann rundt hytta. Her er det også flere fine badeplasser. Det er også bademuligheter rett nedenfor hytta. Hytta ligger ca. 18 km fra Evje sentrum. Det er bilvei helt frem og biloppstillingsplass på tomten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 13.04.2005. Ferdigattesten gjelder gnr. 64, bnr. 302, tomt nr. 26. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Årlig kostnad for brøyting av privat, felles vei ca. kr. 3.338,-. Årlig kostand for brøyting av privat vei ca. kr. 4.300,-.
Privat vann og avløp. Eget borevann. Tilkoblet renseanlegg, årlig kostnad ca. kr. 8.700,-. Årlig kostnad for ettersyn ca. kr. 2.100,-.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Gautestad Gnr. 64 Bnr. 3, 4 og 310, ikrafttredelse 11.06.2010. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Hytta har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/64/302:
25.05.2020 - Dokumentnr: 2498242 - Jordskifte
Bruksordningsregler for Nipelivegen
17-072318REN-JARD Niplelivegen med flere
Aust-Agder jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere


18.08.2004 - Dokumentnr: 14873 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:64 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 578044 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:64 Bnr:302


06.10.2004 - Dokumentnr: 18523 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:466
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:479
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:493
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:494
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:496
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:526
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:528
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:529
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:530
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:531
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:535
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:536
Gjelder denne registerenheten med flere


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 69 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 86 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Anders Westgård Hafslund den 03.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden. Bygningen fremstår i hovedsak i god teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning. Oppsummering av avvik og mangler som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Merk! Enkelte bygningsdeler kan være i god stand og helhetlig være vurdert/merket som TG1 i beskrivelsestekst, mens samme bygningsdel kan ha lokale avvik merket TG2. Full tilstandsvurdering gjelder KUN fritidsbolig. Enkel beskrivelse/vurdering av anneks finnes på s. 25 i rapporten. Andre bygninger på eiendommen er ikke vurdert, inngår ikke i gitt mandat. Hele rapporten må leses grundig.
 
Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak): 
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det manglende adkomst for feier i form av stigetrinn.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det ikke registrert tilstrekkelig museband og eller tiltak for å hindre mus.
- Innvendig - Radon: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at bygget er utført med radonsperre. Boligen ligger for øvrig i et område med aktsomhet "moderat til lav" iht. DSA, som vil si, "ikke skadelig" eller normale forekomster.
- Våtrom - Etasje - Bod/teknisk rom - Overflater gulv: Vegger med panel går helt ned til gulv med fot-/gulvlist, ingen oppkant flis. Ukjente løsninger bak lister/panel. Det er registrert sprekk i enkelte fliser ved dør.
- Våtrom - Etasje - Bod/teknisk rom - Sluk, membran og tettesjikt: Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Det er ukjente løsninger bak lister på vegger og ved dør. Det finnes ikke dokumentasjon på løsninger. Lekkasjesikring betinger tette løsninger bak lister på vegger og ved dør. Våtrom - Etasje - Bad - Overflater vegger og himling: Det påvist riss/ sprekker i flisfuger i våtsonen. Veggene over sokkelfliser har trepanel, delvis over i våtsoner. Ukjente løsninger og detaljer. Dør og vindu er plassert i våtsone med foringer/listverk i tre.
- Våtrom - Etasje - Bad - Sluk, membran og tettesjikt: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Ukjente membran løsninger bak overgang fliser og veggpanel, ukjent omfang og type av membran/tettesjikt.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: El-anlegget i hytten er hovedsakelig fra byggeår og noe fornyet i senere år. Sikringsskapet plassert i gang og har automatsikringer. Det foreligger samsvarserklæring og sluttkontroll på arbeider utført i senere år, men ikke for el-anlegget fra byggeår. Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn de siste 5 år og som mangler dokumentasjon, anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør.
- Tomteforhold - Utvendig vann- og avløpsledninger: Det er ikke fremvist dokumentasjon på vannkvalitet på brønnvann.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekke. Det ble registrert skade/ slitasje på vindski.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på på 2 meters lengde var stedvis mellom 10mm og 20 mm. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig - Pipe og ildsted: Det mangler ubrennbar plate under sot-/feieluke.
- Våtrom - Etasje - Bod/teknisk rom - Ventilasjon: Rommet har ingen ventilasjon, men for øvrig ikke et krav da rommet er en bod/teknisk rom og ikke et våtrom.
- Kjøkken - Etasje - Stue/kjøkken - Overflater og innredning: Det er vanninstallasjoner montert i kjøkkenskap. Det ble ikke registrert lekkasjevarsler/vannstopper tilknyttet disse. Ved en eventuell lekkasje vil vann kunne renne ut i skap og ut på kjøkkengulv.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Varmtvannstank er snart 20 år.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Tomteforhold - Terrengforhold: Terrengforhold er ikke undersøkt pga. snødekt tomt. Det anbefales ytterligere undersøkelser når bakken er snøfri.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.


Tegninger mottatt av kommunen for anneks viser ikke hva rommet skal benyttes til. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. Selger opplyser at anneks er godkjent som lager.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/-boks og gass stekeovn og gass topp.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Frivilling medlemskap i velforening. Selger opplyser om at medlemskap i velforening gir rett til fiske i fem fiskerike vann i terrenget øst for hytteområdet.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/64/302:
25.05.2020 - Dokumentnr: 2498242 - Jordskifte
Bruksordningsregler for Nipelivegen
17-072318REN-JARD Niplelivegen med flere
Aust-Agder jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere


18.08.2004 - Dokumentnr: 14873 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:64 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 578044 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:64 Bnr:302


06.10.2004 - Dokumentnr: 18523 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:466
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:479
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:493
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:494
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:496
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:526
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:528
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:529
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:530
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:531
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:535
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:536
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer Hytterenovasjon for 2024 kr. 2.087,50,- og Feiing/tilsyn fritidseiendom 2024 kr. 453,-.

Byggemåte

Hytte oppført i tre over ringmurer av isolerte grunnmurselementer og støpt isolert plate mot grunn. Yttervegger av isolert bindingsverk konstruksjon kledd med liggende luftet villmarkskledning. Saltak med luftet sperrekonstruksjon og mønedragere. Tekket med pappshingel fra byggeår, ukjent undertak. Takrenner av plast og øvrige beslag på taket i stål. Vinduer i tre med 2-lags isolerglass, malte utvendig, forskjellig type behandling innvendig. Malt hovedytterdør, dobbelfløyet balkongdør og boddør i tre. Balkongdør har 2-lags isolerglass. Vinduer og dører er fra byggeår. Terrasser med terrassebord i tre mot øst og sørvest. Deler av terrassen har trinn ned til bakken/terreng. Terrassebord er ubehandlet og av impregnert trevirke.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 6.495 kwh.

Polisenummer

1189451

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Riks Tv antenne.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
9 Har det vært feil på det elektriske anlegget? - Ja, Det har vært mye strømstans. Lynnedslag i kloakk kum. Hele kommen ble da skiftet. Sannsynligvis i 2019.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.1.2 Årstall: 2021.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Alle kursene i sikringsskapet byttet.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje elektriske EES.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? - Ja, Borehull i fjellet.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 7B50EB82-A4A6-459E-B2D1-A0B6AC37D34B Kategori: