Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som ble vedtatt på Stortinget juni 2021 gjelder fra 1.juli 2022, og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon innenfor disse områdene.

Sørmegleren, som en del av Sparebanken Sør-konsernet, vil implementere Åpenhetsloven i vår forretningsvirksomhet. Arbeidet med åpenhetsloven er som følger:

Etablering og vedlikehold av rammeverk

Dette omfatter blant annet styringsdokumenter, risikoanalyser, prioritering av FN-konvensjoner, systemer for kartlegging og klassifisering av risiko og aktsomhetsvurderinger.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger § 4

Med utgangspunkt i prioriterte FN-konvensjoner og en kvalitativ og kvantitativ risikoanalyse, gjennomføres det aktsomhetsvurderinger av leverandører og interne forhold. Ved vurdering av vesentlig risiko, legges parameter som størrelse på årlige leveranser, geografi, bransje, negative hendelser til grunn.

Aktsomhetsvurderingene vil bli utført med utgangspunkt i risikobasert prioritering. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko. Tilsvarende analyse gjennomføres av interne forhold, hvor også arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikt er sentral. Ved brudd vil tiltak for å eliminere eller redusere risiko bli iverksatt. Eventuelle forbedringsområder hvor vi har påvirkningskraft vil også bli fulgt opp, rapportering av status og utvikling på relevante områder.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger § 5

Informasjon om arbeidet med åpenhetsloven vil bli oppdatert på vår hjemmeside. Det vil også bli utarbeidet en årlig rapport som vil være tilgjengelig for allmennheten.

 

Kontakt oss for informasjon

Dersom du ønsker informasjon angående hvordan Sørmegleren jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send oss en henvendelse via informasjonskanalen vår: aktivitet@sormegleren.no.

Mer informasjon om åpenhetsloven og dens hovedformål finner du på Forbrukertilsynets nettside:

Les mer om Åpenhetsloven