Eiendomsmegler Evje

Vårt kontor på Evje

Ljosheimvegen 1

Tlf: 92 80 63 23 
setesdal@sormegleren.no

Åpningstider: 0900 - 1530

Ljosheimvegen 1, 4735 Evje

 

Selge bolig på Evje

Sørmegleren startet i januar 2019 opp nytt eiendomsmeglerkontor på Evje. Med avdelingsleder og Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen i spissen har Sørmegleren både lokalkunnskap og kompetanse til å selge boliger, småbruk og hytter fra Evje i sør til Hovden i nord. 

Bestill befaring

Vår eiendomsmegler på Evje

Jan Terje Halvorsen

Eiendomsmegler / Avd. leder Avd. Setesdal

Våre støttefunksjoner og administrasjon på Evje

Bjørn Dahl Moe

Fagansvarlig Avd. Setesdal