Hyttemegler på Brokke 

Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen har etter mange år utenbys flyttet hjem og startet nytt Sørmeglerkontor på Evje. Herfra har han sammen med Gro Lillian Netland Hulløen Brokke som sitt nærområde. Begge trives på fjellet, sommer som vinter.

Sørmegleren har i mange år vært til stede i det naturskjønne området. Våre eiendomsmeglere har enten hytte på Brokke eller bor i Setesdalen. De har et spesielt tett bånd mot Agderfylkene, som så mange andre hytteeiere på Brokke.

Våre hyttemeglere på Brokke