Tina Vinje

Eiendomsmegler
Sørmegleren Telemark AS avd. Porsgrunn

Hun er født i Skien, oppvokst på Borgestad, og har inngående kunnskap om eiendomsmarkedet i Porsgrunn, Skien og Bamble.

Vår avdeling i Skien

Cappelens gate 10

Tlf: 35 51 01 00 Fax: 94 77 08 83 telemark@sormegleren.no

Åpningstider: 0900 - 1600
Cappelens gate 10, co/Sparebanken Sør, Postboks 14, 3701 Skien