Eiendomsmegler i Porsgrunn

Vår avdeling i Porsgrunn

Storgata 128

Tlf: 35 52 01 00 telemark@sormegleren.no

Åpningstider: 0900 - 1530
Storgata 128, Postboks 1615, 3902 Porsgrunn

Våre eiendomsmeglere i Porsgrunn

Fredrik Risanger Busk

Eiendomsmegler Avd. Porsgrunn

Tina Vinje

Eiendomsmegler / Nybyggmegler Avd. Porsgrunn

Atle Rex Lundgren

Eiendomsmegler MNEF Avd. Porsgrunn

Kari Anne Kleiv

Eiendomsmegler / Nybyggmegler Avd. Skien

Jørgen Thorkildsen

Eiendomsmegler / Daglig leder Avd. Skien

Richard Løyning Arntsen

Eiendomsmegler Avd. Skien

Beathe Gundersen

Eiendomsmegler Avd. Skien

Våre støttefunksjoner og administrasjon i Porsgrunn

Christina Wold

Saksbehander Avd. Porsgrunn

Diana Noor

Faglig leder Avd. Skien

Henriette Rød

Saksbehandler Avd. Skien