Porsgrunn

Lundejordet

Prisantydning
2 460 000 kr - 2 670 000 kr
Antall soverom
2 - 3
Eierform
Andel
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje BRA-i BRA Totalpris
6 3 1. 84 ㎡ 4 450 000 kr
7 3 2. 84 ㎡ 4 250 000 kr
8 3 2. 84 ㎡ 4 250 000 kr
9 2 1. 77 ㎡ 4 300 000 kr
11 2 2. 77 ㎡ 4 100 000 kr
12 2 2. 77 ㎡ 4 100 000 kr

Oversikt

4 eneboliger i rekke og 2 firemannsboliger i solfylte omgivelser på Heistad. 5 SOLGT! Innflytning 2024

Om eiendommen

Oppvarming

Boliger som bygges i dag har en høyere byggeteknisk standard enn for bare noen år siden. Forskriften TEK17 sørger for at nye boliger bygges med mer isolasjon, bedre vinduer, balansert ventilasjon, flere el-uttak og høyere krav til brannsikkerhet.

Leilighetene leveres med elektrisk varme og komplett ildsted med peisovnen Curve 100 og stålpipe fra Peisselskabet. Det er separat pipeløp for hver leilighet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

På en stor tomt ved Lundelia barnehage ned mot Heistadstranda skal Heimgard Bolig og PBBL bygge rundt 90 boliger.
Velkommen til det nye bolig prosjektet - Nedre Lunde-, som har en sentral og idyllisk beliggenhet på Heistad. Det er kort vei barnehage, matbutikker, kafé, offentlige transport, turløyper og badestrender. Med andre ord: Kort vei til det meste!

Fra Skjelsvik følg Breviksvegen frem til avkjørsel til Øvre Lundeveg og følg vegen mot Lunde Terrasse. Tomten ligger rett ved Lundelia barnehage og vil være merket med banner/skilt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert område som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse. Eiendommen er en del av Detaljreguleringsplan Nedre Lunde, Heistad sist datert 06.09.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4001/68/290:
16.01.1893 - Dokumentnr: 900003 - Erklæring/avtale
Jernbaneekspropriasjonsovertakst
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


15.02.1896 - Dokumentnr: 900256 - Erklæring/avtale
Konduktørforretning vedr.dok.900003/1893
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.07.1906 - Dokumentnr: 900292 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:4
Forandret ved makeskifteskjøte tgl.10.09.1919
Slettet på bnr.24 iflg.dok.502212/63
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.01.1924 - Dokumentnr: 900416 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:10
Bestemmelse om vannrett
Dok.501162/1960
Slettet på Gnr 68 Bnr 21
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


07.08.1936 - Dokumentnr: 500706 - Skjønn
Vedr.gategrunn
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.11.1954 - Dokumentnr: 502467 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Inntil kryssing med jernbanen av den på nordsiden
regulerte gate blir gjennomført
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.11.1954 - Dokumentnr: 502479 - Skjønn
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


25.08.1966 - Dokumentnr: 502156 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:32
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.1966 - Dokumentnr: 502911 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:31
Rettighetshaver: Gnr. 68 Bnr. 31
Eiendommen er seksjonert
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1966 - Dokumentnr: 503222 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:34
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


24.11.1969 - Dokumentnr: 504177 - Skjønn
Vannledning Moheim - Heistad
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.11.1970 - Dokumentnr: 504491 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


15.02.1974 - Dokumentnr: 1811 - Håndgivelseserklæring
RETTIGHETSHAVER: AASLAND GUNNAR
TOMT
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


13.11.1974 - Dokumentnr: 14057 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:148
Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


06.09.1983 - Dokumentnr: 14066 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:131
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.02.1992 - Dokumentnr: 2734 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:239
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.02.1992 - Dokumentnr: 2734 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:239
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


09.02.1998 - Dokumentnr: 1611 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:239
Gjelder nærmere angitt del av denne eiendom
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


09.02.1998 - Dokumentnr: 1611 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:239
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.2013 - Dokumentnr: 1104142 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:280
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:281
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.2013 - Dokumentnr: 1104142 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:280
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:281
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


07.09.2020 - Dokumentnr: 2985158 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2022/388745-1/200
Gjelder denne registerenheten med flere


15.12.2021 - Dokumentnr: 1575348 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Porsgrunn Kommune
Org.nr: 939 991 034
Evigvarende rett til anlegg, framtidig tilsyn, vedlikehold, reparasjon og fornyelse av kommunalteknisk anlegg på eiendommen med tilhørende kummer, vannledning, avløpsledning og overvannsledning
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


15.12.2021 - Dokumentnr: 1575348 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Porsgrunn Kommune
Org.nr: 939 991 034
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


28.06.2023 - Dokumentnr: 682568 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1


01.01.2024 - Dokumentnr: 431242 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:3806 Gnr:68 Bnr:290


Info energiklasse

Bygget skal oppføres etter TEK17. Endelig energimerking av leilighetene vil bli utarbeidet ved ferdigstillelse av prosjektet, og leveres ved overtagelse av leilighetene.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Organisering:
Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi.

Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet.

Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på bygge kostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med PBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt.

Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger.

Medlemskap i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag:
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 40% av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Individuell nedbetaling av fellesgjelden, IN- ordning:
Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4001/68/290:
16.01.1893 - Dokumentnr: 900003 - Erklæring/avtale
Jernbaneekspropriasjonsovertakst
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


15.02.1896 - Dokumentnr: 900256 - Erklæring/avtale
Konduktørforretning vedr.dok.900003/1893
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.07.1906 - Dokumentnr: 900292 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:4
Forandret ved makeskifteskjøte tgl.10.09.1919
Slettet på bnr.24 iflg.dok.502212/63
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.01.1924 - Dokumentnr: 900416 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:10
Bestemmelse om vannrett
Dok.501162/1960
Slettet på Gnr 68 Bnr 21
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


07.08.1936 - Dokumentnr: 500706 - Skjønn
Vedr.gategrunn
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.11.1954 - Dokumentnr: 502467 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Inntil kryssing med jernbanen av den på nordsiden
regulerte gate blir gjennomført
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.11.1954 - Dokumentnr: 502479 - Skjønn
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


25.08.1966 - Dokumentnr: 502156 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:32
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.1966 - Dokumentnr: 502911 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:31
Rettighetshaver: Gnr. 68 Bnr. 31
Eiendommen er seksjonert
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1966 - Dokumentnr: 503222 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:34
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


24.11.1969 - Dokumentnr: 504177 - Skjønn
Vannledning Moheim - Heistad
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.11.1970 - Dokumentnr: 504491 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


15.02.1974 - Dokumentnr: 1811 - Håndgivelseserklæring
RETTIGHETSHAVER: AASLAND GUNNAR
TOMT
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


13.11.1974 - Dokumentnr: 14057 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:148
Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


06.09.1983 - Dokumentnr: 14066 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:131
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.02.1992 - Dokumentnr: 2734 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:239
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.02.1992 - Dokumentnr: 2734 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:239
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


09.02.1998 - Dokumentnr: 1611 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:239
Gjelder nærmere angitt del av denne eiendom
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


09.02.1998 - Dokumentnr: 1611 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:239
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.2013 - Dokumentnr: 1104142 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:280
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:281
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.2013 - Dokumentnr: 1104142 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:280
Rettighetshaver: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:281
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


07.09.2020 - Dokumentnr: 2985158 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2022/388745-1/200
Gjelder denne registerenheten med flere


15.12.2021 - Dokumentnr: 1575348 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Porsgrunn Kommune
Org.nr: 939 991 034
Evigvarende rett til anlegg, framtidig tilsyn, vedlikehold, reparasjon og fornyelse av kommunalteknisk anlegg på eiendommen med tilhørende kummer, vannledning, avløpsledning og overvannsledning
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


15.12.2021 - Dokumentnr: 1575348 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Porsgrunn Kommune
Org.nr: 939 991 034
Overført fra: Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


28.06.2023 - Dokumentnr: 682568 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4001 Gnr:68 Bnr:1


01.01.2024 - Dokumentnr: 431242 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:3806 Gnr:68 Bnr:290


Produktnummer: 51692965-75FF-4397-8468-79D7DF5CBEBC Kategori: