Porsgrunn

Breviksvegen 293

Prisantydning
1 805 000 kr - 4 020 000 kr
Antall soverom
1 - 3
Eierform
Andel
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
81-22-0009 1 1. 63 ㎡ 63 ㎡ 3 585 960 kr
81-22-0016 3 3. 95 ㎡ 106 ㎡ 6 950 960 kr
81-22-0019 3 4. 95 ㎡ 106 ㎡ 7 600 960 kr
81-22-0022 3 5. 95 ㎡ 106 ㎡ 8 000 960 kr

Oversikt

Heistad Botaniske - 4 innflytningsklare leiligheter ledig.

Om eiendommen

Oppvarming

Boliger som bygges i dag har en høyere byggeteknisk standard enn for bare noen år siden. Forskriften TEK17 sørger for at nye boliger bygges med mer isolasjon, bedre vinduer, balansert ventilasjon, flere el-uttak og høyere krav til brannsikkerhet.

Leilighetene leveres med elektrisk varme og komplett ildsted med peisovnen Curve 100 og stålpipe fra Peisselskabet. Det er separat pipeløp for hver leilighet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Prosjektet ligger i et av Porsgrunn største bydeler og mest populære boområder. Byggetomta ligger på den gamle skoletomten på Heistad. Det er kort vei til Heistad barne -og ungdomsskoleskole, apotek, frisør og dagligvare. Flotte naturområder like i nærheten i skog og ved sjøen.

Prosjektet ligger sentralt på den gamle skoletomten på Heistad vis á vis Rema 1000.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er en del av kommuneplanen og er avsatt til boligbebyggelse, sentrumsformål, park, gul sone iht. T-1442 o og rød sone iht. t-1442. Eiendommen er også en del av reguleringsplan med følgende reguleringsformål: PLAN ID 3806 775 Heistad Sentrum (2.10.2014) Gul sone iht- 1442, Rød sone iht. T-1442, hensyn landskap, bevaring naturmiljø, boligbebyggelsekonsentrert småhusbebyggelse, sentrumsformål, gang-/sykkelveg, park.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3806/69/639:
09.01.1893 - Dokumentnr: 900194 - Erklæring/avtale
Jernbaneunder-og overekspropriasjonstakstforretning
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1895 - Dokumentnr: 900233 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:16
Rett til å legge sne utenfor dammen
Plikt for denne eiendom til ikke å hugge skogen
på Smedshauen
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


15.02.1896 - Dokumentnr: 900257 - Erklæring/avtale
Konduktørforretning vedr.dok.900194/1893
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


04.09.1899 - Dokumentnr: 900357 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:4
Overført fra gnr 69 bnr 74
Bestemmelse om skipsfortøyninger
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


06.09.1909 - Dokumentnr: 900219 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:25
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


09.06.1915 - Dokumentnr: 900532 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1923 - Dokumentnr: 990080 - Skjønn
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1923 - Dokumentnr: 990085 - Skjønn
Ekspropriasjonsskjønn vedr.denne eiendom som
lekeplass for Heistad skole
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


20.10.1938 - Dokumentnr: 501019 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 69 bnr 64
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


03.05.1939 - Dokumentnr: 500463 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1939 - Dokumentnr: 501328 - Skjønn
Vedr.avståelse av grunn til SKK
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


06.10.1951 - Dokumentnr: 501661 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.1954 - Dokumentnr: 501407 - Skjønn
Taubanen Bjørntvedt - Dalen
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


15.11.1956 - Dokumentnr: 502244 - Erklæring/avtale
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1958 - Dokumentnr: 500771 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:9
Overført fra gnr 69 bnr 142
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1958 - Dokumentnr: 500772 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Norcems Pensjonskasse
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


05.01.1965 - Dokumentnr: 500015 - Skjønn
Overleveringsforretning vedr.areal til gategrunn
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


01.11.1965 - Dokumentnr: 502772 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.1965 - Dokumentnr: 502810 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:217
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


07.02.1967 - Dokumentnr: 500454 - Jordskifte
Grensegangssak 11/1963 Grenland jordskifterett
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


04.02.1998 - Dokumentnr: 1439 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:505
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


09.03.1998 - Dokumentnr: 2810 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:506
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:507
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


13.12.2000 - Dokumentnr: 18337 - Erklæring/avtale
Bruksrett til opparbeidelse av veg
Bestemmelse om benyttelse
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.2015 - Dokumentnr: 1016231 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:619
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.2015 - Dokumentnr: 1016239 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:619
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 946403 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600


31.10.2022 - Dokumentnr: 1227727 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600


Info energiklasse

Bygget skal oppføres etter TEK17. Endelig energimerking av leilighetene vil bli utarbeidet ved ferdigstillelse av prosjektet, og leveres ved overtagelse av leilighetene.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger:
Gebyr for tinglysning av andel kr 480,00,-
Evt. gebyr for tinglysning av pant/ heftelse kr 480,00,-
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,00,-
Totalt omkostninger kr 5.960 000,-

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3806/69/639:
09.01.1893 - Dokumentnr: 900194 - Erklæring/avtale
Jernbaneunder-og overekspropriasjonstakstforretning
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1895 - Dokumentnr: 900233 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:16
Rett til å legge sne utenfor dammen
Plikt for denne eiendom til ikke å hugge skogen
på Smedshauen
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


15.02.1896 - Dokumentnr: 900257 - Erklæring/avtale
Konduktørforretning vedr.dok.900194/1893
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


04.09.1899 - Dokumentnr: 900357 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:4
Overført fra gnr 69 bnr 74
Bestemmelse om skipsfortøyninger
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


06.09.1909 - Dokumentnr: 900219 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:25
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


09.06.1915 - Dokumentnr: 900532 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1923 - Dokumentnr: 990080 - Skjønn
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1923 - Dokumentnr: 990085 - Skjønn
Ekspropriasjonsskjønn vedr.denne eiendom som
lekeplass for Heistad skole
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


20.10.1938 - Dokumentnr: 501019 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 69 bnr 64
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


03.05.1939 - Dokumentnr: 500463 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1939 - Dokumentnr: 501328 - Skjønn
Vedr.avståelse av grunn til SKK
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


06.10.1951 - Dokumentnr: 501661 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.1954 - Dokumentnr: 501407 - Skjønn
Taubanen Bjørntvedt - Dalen
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


15.11.1956 - Dokumentnr: 502244 - Erklæring/avtale
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1958 - Dokumentnr: 500771 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:9
Overført fra gnr 69 bnr 142
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1958 - Dokumentnr: 500772 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Norcems Pensjonskasse
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


05.01.1965 - Dokumentnr: 500015 - Skjønn
Overleveringsforretning vedr.areal til gategrunn
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


01.11.1965 - Dokumentnr: 502772 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.1965 - Dokumentnr: 502810 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:217
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


07.02.1967 - Dokumentnr: 500454 - Jordskifte
Grensegangssak 11/1963 Grenland jordskifterett
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


04.02.1998 - Dokumentnr: 1439 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:505
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


09.03.1998 - Dokumentnr: 2810 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:506
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:507
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


13.12.2000 - Dokumentnr: 18337 - Erklæring/avtale
Bruksrett til opparbeidelse av veg
Bestemmelse om benyttelse
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.2015 - Dokumentnr: 1016231 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:619
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.2015 - Dokumentnr: 1016239 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:619
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 946403 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Overført fra: Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600


31.10.2022 - Dokumentnr: 1227727 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3806 Gnr:69 Bnr:600


Produktnummer: 86DB8AC9-61BF-481D-9028-D93006A4A7C1 Kategori: