Skien

Nensetjordet

Prisantydning
2 090 000 kr - 2 140 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom P-rom BRA Totalpris
1 2 75 ㎡ 81 ㎡ 4 185 960 kr
7 2 75 ㎡ 81 ㎡ 4 285 960 kr
11 2 75 ㎡ 81 ㎡ 4 285 960 kr
12 2 75 ㎡ 81 ㎡ 4 285 960 kr
13 2 75 ㎡ 81 ㎡ 4 285 960 kr
14 2 75 ㎡ 81 ㎡ 4 285 960 kr

Oversikt

Velkommen til Nenset Hage- 6 innflyttingsklare leiligheter igjen i dette byggetrinnet

Om eiendommen

Oppvarming

Boliger som bygges i dag har en høyere byggeteknisk standard enn for bare noen år siden. Forskriften TEK17 sørger for at nye boliger bygges med mer isolasjon, bedre vinduer, balansert ventilasjon, flere el-uttak og høyere krav til brannsikkerhet.

Leilighetene leveres med elektrisk varme og komplett ildsted med peisovnen Curve 100 og stålpipe fra Peisselskabet. Det er separat pipeløp for hver leilighet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Nenset Hage har en meget barnevennlig og attraktiv beliggenhet i fritt og landlige omgivelser på Nenset, ca 4,5 km fra Skien sentrum og ca. 5 km fra Porsgrunn sentrum. Dette spennende boligprosjektet ligger fint til med etablert bebyggelse på den ene siden og jorder og spredt bebyggelse på den andre siden. Nenset Hage får en sentral beliggenhet med kort vei til skoler, barnehager, matbutikk, offentlig transport, turområder og alle handlemulighetene som finnes på Kjørbekk.

Når du kommer fra Skien på Porsgrunnsveien og kjører forbi avkjøringen til Menstadbrua, ta til venstre før nedkjøringen til biltilsynet. ta så første veg til venstre. Kjør bortover sletten og tomten ligger på høyere side, der det er jorde pr idag. Se også kart.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et regulert område som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og anlegg. Eiendommen er en del av Detaljreguleringsplan for Tollskogvegen 24 sist datert 29.11.2017. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3807/221/2560:
17.01.1848 - Dokumentnr: 902506 - Utskifting
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


29.11.1919 - Dokumentnr: 900431 - Erklæring/avtale
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


18.05.1921 - Dokumentnr: 900346 - Skjønn
Ekspropriasjon vedr. vannverksrettigheter i Klosterskogen
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


28.05.1921 - Dokumentnr: 900347 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:335
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


04.01.1929 - Dokumentnr: 900537 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


28.03.1930 - Dokumentnr: 900516 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:357
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


25.02.1939 - Dokumentnr: 289 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:137
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


12.10.1939 - Dokumentnr: 1955 - Erklæring/avtale
KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST
RETTIGHETSHAVER: BLAKSTAD HOLTA & CO AS
ET JORDSTYKKE
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


14.06.1940 - Dokumentnr: 901928 - Elektriske kraftlinjer
Rolighetsledningen tilhørende SKK
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


20.08.1940 - Dokumentnr: 1087 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


20.08.1940 - Dokumentnr: 1088 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


03.08.1949 - Dokumentnr: 902600 - Elektriske kraftlinjer
Kragerødistriktets Kraftlags overføringslinje
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1949 - Dokumentnr: 2415 - Skjønn
Ekspropriasjonsvedtak
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


31.05.1954 - Dokumentnr: 1130 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


15.09.1954 - Dokumentnr: 2045 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2094
Bestemmelse om adkomstrett
på nærmere angitt sted
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


07.11.1955 - Dokumentnr: 2278 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: AS UNION
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


16.05.1957 - Dokumentnr: 988 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Skien kommune
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.1961 - Dokumentnr: 3348 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


30.08.1966 - Dokumentnr: 2425 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:8
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Elektriske kraftlinjer/telefonstolper
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1966 - Dokumentnr: 3212 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:137
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold
til Bygningsloven vedr. kontor- og velferdsbygg
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


01.09.1982 - Dokumentnr: 11275 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1006
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1006 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1006 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1006 Snr:3
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


04.01.1984 - Dokumentnr: 212 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1092
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


02.07.1986 - Dokumentnr: 16394 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Parsell utskilt fra d.e.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


16.02.1998 - Dokumentnr: 1865 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1788
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


20.10.1999 - Dokumentnr: 14789 - Skjønn
KRAFTLEDNINGSSKJØNN
SAK NR. B 94-00121 V/SKIEN OG PORSGRUNN BYRETT
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2006 - Dokumentnr: 16924 - Erklæring/avtale
Bestemmelser om "sikring mot kvikkleireskred i
Lensmannsdalen" på nærmere angitte vilkår
Rettighetshavere: NVE/Skien kommune
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


13.07.2007 - Dokumentnr: 567446 - Jordskifte
Nedre Telemark jordskifterett. Saksnr. 0800-2002-1 Nedre del av Telemarksvassdraget.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


07.02.2008 - Dokumentnr: 112050 - Jordskifte
0800-2006-0014 Bjørntvedt Nordre
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


12.04.2017 - Dokumentnr: 321541 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2493
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.2018 - Dokumentnr: 749540 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:334
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.2018 - Dokumentnr: 749599 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:924
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.2018 - Dokumentnr: 749615 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:137
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.2022 - Dokumentnr: 1177223 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2023/496897-1/200


24.08.2023 - Dokumentnr: 906320 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501


Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger:
Gebyr for tinglysning av andel kr 480,00,-
Evt. gebyr for tinglysning av pant/ heftelse kr 480,00,-
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,00,-
Totalt omkostninger kr 5.960 000,-

Nøkkelinformasjon

Diverse

Boligprosjektet er organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemsskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Det er i forbindelse med reseksjonering av bygget også utbeidet nye sameievedtekter. Andelseiere i borettslaget plikter også å følge sameiets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Risikoen for tap av felleskostnader er dermed redusert.Alle eiere av boligene dekkes av Borettslagenes sikringsfond fra første dag forutsatt at alle boligene er solgt. Sikringsfondet dekker, etter nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden, IN- ordning:
Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

Felleskostnader:
Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon i prislisten.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3807/221/2560:
17.01.1848 - Dokumentnr: 902506 - Utskifting
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


29.11.1919 - Dokumentnr: 900431 - Erklæring/avtale
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


18.05.1921 - Dokumentnr: 900346 - Skjønn
Ekspropriasjon vedr. vannverksrettigheter i Klosterskogen
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


28.05.1921 - Dokumentnr: 900347 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:335
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


04.01.1929 - Dokumentnr: 900537 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


28.03.1930 - Dokumentnr: 900516 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:357
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


25.02.1939 - Dokumentnr: 289 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:137
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


12.10.1939 - Dokumentnr: 1955 - Erklæring/avtale
KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST
RETTIGHETSHAVER: BLAKSTAD HOLTA & CO AS
ET JORDSTYKKE
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


14.06.1940 - Dokumentnr: 901928 - Elektriske kraftlinjer
Rolighetsledningen tilhørende SKK
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


20.08.1940 - Dokumentnr: 1087 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


20.08.1940 - Dokumentnr: 1088 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


03.08.1949 - Dokumentnr: 902600 - Elektriske kraftlinjer
Kragerødistriktets Kraftlags overføringslinje
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1949 - Dokumentnr: 2415 - Skjønn
Ekspropriasjonsvedtak
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


31.05.1954 - Dokumentnr: 1130 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


15.09.1954 - Dokumentnr: 2045 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2094
Bestemmelse om adkomstrett
på nærmere angitt sted
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


07.11.1955 - Dokumentnr: 2278 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: AS UNION
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


16.05.1957 - Dokumentnr: 988 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Skien kommune
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.1961 - Dokumentnr: 3348 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


30.08.1966 - Dokumentnr: 2425 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:8
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Elektriske kraftlinjer/telefonstolper
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1966 - Dokumentnr: 3212 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:137
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold
til Bygningsloven vedr. kontor- og velferdsbygg
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


01.09.1982 - Dokumentnr: 11275 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1006
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1006 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1006 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1006 Snr:3
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


04.01.1984 - Dokumentnr: 212 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1092
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


02.07.1986 - Dokumentnr: 16394 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Parsell utskilt fra d.e.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


16.02.1998 - Dokumentnr: 1865 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:1788
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


20.10.1999 - Dokumentnr: 14789 - Skjønn
KRAFTLEDNINGSSKJØNN
SAK NR. B 94-00121 V/SKIEN OG PORSGRUNN BYRETT
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2006 - Dokumentnr: 16924 - Erklæring/avtale
Bestemmelser om "sikring mot kvikkleireskred i
Lensmannsdalen" på nærmere angitte vilkår
Rettighetshavere: NVE/Skien kommune
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


13.07.2007 - Dokumentnr: 567446 - Jordskifte
Nedre Telemark jordskifterett. Saksnr. 0800-2002-1 Nedre del av Telemarksvassdraget.
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


07.02.2008 - Dokumentnr: 112050 - Jordskifte
0800-2006-0014 Bjørntvedt Nordre
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


12.04.2017 - Dokumentnr: 321541 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2493
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.2018 - Dokumentnr: 749540 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:334
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.2018 - Dokumentnr: 749599 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:924
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.2018 - Dokumentnr: 749615 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:137
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.2022 - Dokumentnr: 1177223 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Overført fra: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2023/496897-1/200


24.08.2023 - Dokumentnr: 906320 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2501


Produktnummer: 06D6D16B-B770-4D5B-8474-A8029DF3660D