Sørmeglerens Personvernerklæring

Sørmegleren forvalter store mengder personopplysninger. Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter om deg, og at du føler deg trygg på at personvernet er ivaretatt. Her finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har som registrert, og hvem du kan kontakte.

Personvernlovgivning skal blant annet sikre integritet og konfidensialitet ved behandling av personopplysninger. Sørmegleren forplikter seg til å ivareta personvernet til våre kunder, ansatte, og alle vi gjør forretninger med når vi behandler slike opplysninger.

Innhold på siden

1. Hva er personopplysninger?
2. Hvilke personopplysninger behandles av Sørmegleren?
3. Hvem er behandlingsansvarlig?
4. Når samler Sørmegleren inn personopplysninger?
5. Hva er formålet?
6. Hva er det rettslige grunnlaget?
7. Hvor hentes opplysningene fra?
8. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
9. Utleveres mine opplysninger til en tredjepart?
10. Hvordan slettes og arkiveres opplysninger?
11. Hvilke rettigheter har du som registrert, og hvilket lovverk gjelder?
12. Hvordan sikres opplysningene?
13. Hva har Sørmegleren registrert om meg?
14. Ved brudd eller mulig brudd på versonvern
15. Hva er cookies?
16. Last ned skjema

Les også om

Sist oppdatert 04.09.2019 Publisert 15.06.2018

1. Hva er personopplysninger?

Vi skiller mellom personopplysninger og sensitive personopplysninger. Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, personnummer med mer. Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, religiøs og filosofisk oppfatning, helseforhold, seksuelle forhold, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, medlemskap i fagforeninger, med mer.

2. Hvilke personopplysninger behandles av Sørmegleren?

Når du kontakter oss, behandler vi opplysninger som er nødvendige for å kunne besvare dine spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Ringer du oss, vil vi kunne lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Sender du en e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Personopplysninger som behandles av Sørmegleren er

 

For- og etternavn E-post
Adresse SMS
Postnummer Kommentarer
Poststed Kontonummer
Matrikkel Samtykker
Telefonnummer Formål
Mobilnummer Kilde for henvendelse
Personnummer Registreringsdato

3. Hvem er behandlingsansvarlig?

Sørmegleren AS og Sørmegleren Telemark AS, ved administrerende direktør, er ansvarlig for behandlingen av opplysninger som kan knyttes til deg.

4. Når samler Sørmegleren inn personopplysninger?

 Vi behandler i hovedsak opplysninger du har gitt til oss i forbindelse med:

 • Du har bestilt befaring eller verdivurdering
 • Du skal selge eller kjøpe eiendom
 • Du har bestilt salgsoppgave
 • Du har sendt oss en e-post, SMS eller et skjema
 • Du har vært på visning
 • Du har lagt inn bud
 • Du har vært innom ett av våre kontorer
 • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du er/har vært ansatt hos oss

Vi får også indirekte opplysninger i følgende tilfeller:

 • Vi har bedt om tilbud på leveranse av tjenester fra en virksomhet du jobber i
 • En avviksmelding inneholder opplysninger om deg
 • En klage eller veiledningssak inneholder opplysninger om deg
 • Opplysninger blir lagret i forbindelse med en tilsynssak
 • Vi mottar opplysninger fra et myndighetsorgan
 • En ansatt har oppgitt deg som nærmeste pårørende
 • En jobbsøker har oppgitt deg som referanse

5. Hva er formålet?

Formålet med Sørmeglerens behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg. Opplysningene som innhentes om deg brukes også til tekniske, analytiske og markedsføringsrelaterte formål.

 • For å kunne ta kontakt med deg i forbindelse med salg, kjøp, informasjon og verdivurdering av bolig og eiendom i tråd med Lov om eiendomsmegling.
 • På nettsiden sormegleren.no: Vi forbedrer nettsidens funksjonalitet, innhold og brukeropplevelse ved å samle og analysere data om din og andre brukeres nettadferd.
 • På Facebook, Google og andre kanaler og annonsenettverk: Vi viser deg relevante eiendommer, tilbud og annonser ved bruk av informasjonskapsler utstedt av en tredjepart.

6. Hva er det rettslige grunnlaget?

Eiendomsmeglerbransjen er underlagt lovkrav som følger av blant annet lov og forskrift om eiendomsmegling. Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte, samt å legge til rette for at partene i handelen mottar uhildet bistand.

Nettsiden vår mottar personopplysninger fra forskjellige kanaler og videresender dem direkte til det enkelte Sørmeglerkontor eller ansatt via fagsystem eller e-post, så kunde og ansatt får utført sitt ønske om boligsalg, boligkjøp eller annen kontakt. Disse kanalene kan være Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no, fagsystemet vårt Webmegler, via eiendomsmeglere, finansrådgivere i Sparebanken Sør, forretningsførere og ansatte i Sørlandet Boligbyggerlag, Arendal Boligbyggerlag, Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag eller andre tjenester og tjenesteleverandører.

7. Hvor hentes opplysningene fra?

Når du besøker sormegleren.no, registrerer vi informasjon om besøket i en informasjonskapsel eller cookie. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres i internminnet i nettleseren din. Vi lagrer ikke informasjon om din brukeratferd som kan spores tilbake til deg. Vi mottar og lagrer opplysninger fra de bestillings- og kontaktskjema du fyller ut og samtykker til.

8. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Vil du bli kontaktet av våre eiendomsmeglere i forbindelse med salg eller kjøp av en eiendom, må du i skjemaet registrere kontaktopplysninger så vi kan hjelpe deg. Med kontaktopplysninger menes for- og etternavn, telefonnummer og e-post.

Til toppen av siden

9. Utleveres mine opplysninger til en tredjepart?

Sørmegleren gir ikke ut personopplysninger med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag er at du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle vår del av en avtale med deg, eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

For å kunne gi deg en god brukeropplevelse på nettsiden vår og relevant markedsføring i andre kanaler, bruker vi informasjonskapsler utstedt av en tredjepart.

Eksempler på slike tredjepartsleverandører er Facebook, Google, Schibsted, Amedia og YouTube.

Under følger mer utfyllende informasjon om de aktuelle tredjepartsleverandørene.

10. Hvordan slettes og arkiveres opplysninger?

Opplysninger vi innhenter i forbindelse med salg og kjøp av eiendom, kontraktsoppdrag samt verdivurderinger, arkiveres og lagres i lovpålagte 10 år. Andre henvendelser arkiveres og slettes løpende.

11. Hvilke rettigheter har du som registrert, og hvilket lovverk gjelder?

Som registrert har du krav på innsyn, retting og sletting av mangelfulle eller uriktige personopplysninger. Dette gjelder så lenge det ikke kommer i konflikt med norsk lov om eiendomsmegling.

Personopplysningsloven stiller krav til internkontroll i form av etablering og vedlikehold av systematiske og planlagte tiltak for å sikre at kravene i eller i medhold av personopplysningsloven blir oppfylt. I dette ligger også å sikre personopplysningenes kvalitet. Sørmegleren har rutiner for å oppfylle virksomhetens plikter og de registrertes rettigheter, og rutiner og tekniske tiltak for informasjonssikkerhet.

Du kan utøve dine rettigheter ved benytte skjema nederst på denne siden, eller kontakte Sørmeglerens Personombud. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

> Les om retten til innsyn i personopplysninger

> Les om retting og sletting av personopplysninger

12. Hvordan sikres opplysningene?

Sørmeglerens kommunikasjon er basert på Secure Sockets Layer (SSL). Dette er krypterte protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på internett for nettlesing, e-mail og andre dataoverføringer. Opplysningene blir laget på sikre servere bak en streng fysisk brannmur som ivaretar Sørmeglerens krav til sikkerhet.

13. Hva har Sørmegleren registrert om meg?

Ønsker du innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger, eller har spørsmål eller tilbakemeldinger knyttet til ditt personvern, kan du ta kontakt med oss ved å sende inn skjema du finner nederst på denne siden.

14. Ved brudd eller mulig brudd på personvern

Sørmegleren skal i regi av personombudet sørge for at det ved brudd eller mulig brudd på personvernet iverksettes nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å begrense omfanget, samt at den registrerte og Datatilsynet varsles.

Rollefordeling ved brudd

 

Hvem Hva Frist
Den som avdekker avvik Melder til avdelingsleder og personombud Umiddelbart
Avdelingsleder Melder kundeansvarlig Umiddelbart
Personombud/ kundeansvarlig Varsler den registrerte om brudd og strakstiltak Umiddelbart
Personombud Melder til Datatilsynet Innen 72 timer

15. Hva er cookies?

På norsk kalt informasjonskapsler.

Cookies er en standard teknologi de fleste nettsteder benytter. En cookie er en liten tekstfil som legges i internminnet i din nettleser. Ved å sette en cookie, kan vi lagre informasjon om hvordan du som bruker navigerer på nettsiden, som gir oss nyttig statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre enda bedre. Nettsiden benytter også informasjonskapsler for å skape levende, relevante og tilpassede markedsføringskampanjer i annonsenettverk som Google og Facebook. Under er en liste over hvilke cookies vi bruker.

De fleste nettlesere er har innstillinger som aksepterer bruk av cookies automatisk. Du kan selv velge å endre innstillingene i nettleseren din slik at cookies ikke blir akseptert. Hvis du velger å ikke godta bruk av cookies, kan det føre til at nettsider ikke vil fungere optimalt. Les mer om cookies og fremgangsmåte for å deaktivere dette i ulike nettlesere på youronlinechoices.com og www.aboutads.info/choices.

Informasjonen vi samler inn kan ikke identifisere deg som bruker.

16. Last ned skjema

Ønsker du innsyn, retting eller sletting av personopplysninger Sørmegleren har registrert, finner du skjema for dette her. Skjema leveres til nærmeste Sørmeglerkontor sammen med gyldig ID og eventuelle fullmakter.

Publisert: 15.06.2018
Oppdatert: 04.09.2019