Boligsalget fra start til slutt

Hva skjer når jeg skal selge bolig, og når skjer det? Når vi skal selge den største privatøkonomiske investeringen vi gjør løpet av livet, ønsker de fleste være godt forberedt. Her kan du lese kort om prosessens 7 steg, og videre til mer inngående informasjon om hva du som selger har ansvar for i de ulike delene av salgsprosessen. 

Illustrasjonsbilde: Boligsalg inneholder også visning

Vårt første møte og befaringen

Etter du har kontaktet oss, får du besøk av en eiendomsmegler - gjerne innen 24 timer. Eiendomsmegleren går grundig gjennom boligen og eiendommen, og snakker med deg om dine forventninger. Sammen finner vi riktig prisantydning. Husk at du kjenner til detaljer ved eiendommen som ikke eiendomsmegler er kjent med. Fortell om disse! Etter befaringen går vi gjennom salgsprosessen og skriver en avtale på et oppdragsskjema. Her fremkommer alle økonomiske betingelser. Husk at eiendomsmeglertjenester er pålagt merverdiavgift.

Les mer om befaring

Bestill befaring med eiendomsmegler

Signere oppdragsavtale

Eiendomsmegler presenterer alle økonomiske og juridiske betingelser rundt salget på en oversiktlig måte. Sørmegleren praktiserer ikke liten skrift og selger skal ha oversikt fra dag èn. Etter befaring i boligen og på eiendommen går eiendomsmegler gjennom salgsprosessen og salgstilbudet formaliseres i en oppdragsavtale. Oppdragsavtalen signeres av eiendomsmegler og selger. 

Les mer om signering av oppdragsavtale

Klargjøring for salg

Boligsalgsrapport og fotograf bestilles av eiendomsmegler. Begge tar kontakt med deg som selger og avtaler tidspunkt. Før fotografen kommer, bør eiendommen ryddes grundig. Ryddige rom gir bedre bilder, og gode bilder vekker interesse hos potensielle kjøpere. Takstmann utarbeider en tilstandsrapport. I forbindelse med dette må du fylle ut en egenerklæring på eiendommen din. Det er viktig at alle positive og negative sider kommer frem. I tillegg må du lage en energiattest og levere eiendomsmegler.

Eiendomsmegler bestiller i tillegg informasjon fra kommunen, Statens Kartverk, forretningsfører, boligselgerforsikring med mer.

Til slutt lages selve salgsoppgaven, det vi ofte kaller prospekt eller boligprospekt. 

Les mer om klargjøring før salg

Logg inn i Din Sørmappe

Markedsføring av eiendommen

Forberedelsene er gjennomført, og salgsoppgaven skal godkjennes. Etter du som selger har lest gjennom og kommet med innspill og rettelser, godkjenner du salgsoppgaven, og eiendommen er klar for salg. Nå er vi i gang! 

Presentasjon av eiendommen legges på sormegleren.no og finn.no, hvor salgsoppgaven kan lastes ned eller sendes til interessenter. Salgsoppgaven stilles også ut i kontorlokalene våre.

I tillegg har Sørmegleren lørdagskonseptet Endelig Sørdag. Dette består av digitale og trykte boligannonser til eiendommer vi har for salg, kombinert med boligrelaterte artikler. Endelig Sørdag kommer hver lørdag i alle relevante regionale aviser. Slagkraftig markedsføring gjør at vi når ut til flere potensielle kjøpere. Og med mange på visning, øker sannsynligheten for å få en god pris på eiendommen din. Sammen setter vi opp tidspunkt for fellesvisning.

Les mer om markedsføring

Visning

Eiendomsmegler vil gjøre alt for å være den beste ambassadør og selger for eiendommen din. På forhånd har vi satt oss godt inn i fakta om eiendommen og nærområdet, og på visning noterer vi navn og telefonnummer på dem som kommer. Er du som selger ikke med på visningen, får du en god oppdatering etter visning.
Etter visning kontaktes alle potensielle kjøpere.

Les mer om visning

Les gode råd om visning

Budrunde

Når budrunden er i gang, vil du hele tiden holdes informert om hva som skjer. Budrunden kan også følges live i Din Sørmappe. Du bestemmer selv hvilket bud som skal aksepteres, og om du faktisk vil akseptere noe bud i det hele tatt. Vi gir oss ikke før du er fornøyd!

Les mer om budrunde

Logg inn i Din Sørmappe

Kontrakt og kontraktsmøte

Velger du å akseptere et bud, utarbeider eiendomsmegler en kjøpekontrakt mellom deg og kjøper. Kontrakten er en gjengivelse av det partene ble enig om i budrunden. Deretter innkaller vi til kontraktsmøte hvor selger og kjøper er tilstede. Dette er kanskje første gang du møter kjøperen. På kontraktsmøte gjennomgås og signeres kontrakten og andre nødvendige dokumenter.

Les mer om kontrakt og kontraktsmøte

Overtagelse

På overtagelsen overleveres nøkler og bolig til kjøper. Kjøper har innbetalt kjøpesum og omkostninger til eiendomsmeglers konto. Kjøper og selger møtes på eiendommen, går gjennom denne og ser at det er ryddet og vasket som avtalt. Selger går gjennom og viser hvordan ting på eiendommen fungerer. Til slutt signeres en overtagelsesprotokoll som selger leverer til megler. 

Les mer om overtagelse

Les om hvor godt det skal vaskes før overtagelse

Oppgjør

På overtakelsesdatoen skal kjøper ha innbetalt den avtalte kjøpesummen til Sørmeglerens klientkonto. Selger og kjøper møtes på eiendommen, og går sammen gjennom boligen og eiendommen før nøkler overleveres til kjøper. Deretter vil Sørmeglerens oppgjørsavdeling sørge for det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger, og handelen er i havn!

Les mer om oppgjør og tinglysing

Les også om