Oppgjør og tinglysing

Nå kan du snart senke skuldrene. Du sender overtagelsesprotokoll til eiendomsmegler, eller leverer den på meglerkontoret. Når protokollen er mottatt, sendes skjøte til Statens Kartverk for tinglysing. Oppgjøret tar normalt en til to uker fra overtagelse.

Dette gjør eiendomsmegler ved oppgjør:

• Innhenter saldo og innfrir eventuelle lån, utestående kommunale avgifter og lignende
• Gjennomfører oppgjør i henhold til oppgjørsskjema

Dette gjør selger ved oppgjør:

• Anmelder Sørmegleren på Google og eiendomsmegler på eiendomsmeglerguiden.no