Kontraktsmøte

Endelig kan kontrakten underskrives, og du er forhåpentligvis godt fornøyd. Etter at du har akseptert et bud, utarbeider eiendomsmegler en kjøpekontrakt mellom deg og kjøper. Kontrakten er en gjengivelse av det partene ble enig om i budrunden.

Dette gjør eiendomsmegler i kontraktsmøte:

• Avtaler møtetidspunkt for kontraktsmøte
• Utarbeider og sender ut forslag på kjøpekontrakt og andre dokumenter
• Gjennomfører kontraktsmøte
• Informerer styre og forretningsfører

Dette gjør selger i kontraktsmøte:

• Leser gjennom utkast til kontrakt i forkant
• Deltar på kontraktsmøte sammen med kjøper og eiendomsmegler
• Signerer dokumenter sammen med kjøper