Befaring

Befaringen er begynnelsen på det som forhåpentligvis blir en spennende salgsprosess. Eiendomsmegleren går da grundig gjennom boligen og eiendommen din. Du forteller om dine forventninger, og megler svarer på det du måtte ønske å vite.

Dette gjør eiendomsmegler på befaring:

 • Gir gode råd om salgsprosessen og hvordan du kan øke boligverdien
 • Estimerer markedsverdi på boligen
 • Anbefaler strategi og fremdriftsplan for salget
 • Presenterer tilbud på salg og går gjennom oppdragsavtale

Dette gjør selger på befaring:

 • Finner frem dokumentasjon om eiendommen i forkant
 • Deltar på befaringen sammen med eiendomsmegler

Dette vil eiendomsmegler spørre deg om på befaring:

 • Arealer på bygninger og tomt
 • Byggeår og modernisering
 • Faste løpende utgifter som kommunale avgifter og felleskostnader
 • Fellesgjeld
 • Andre ting som kan ha innvirkning på boligsalget