Overtagelse

Så snart oppgjøret mottas på Sørmeglerens klientkonto, får du beskjed på SMS. Da kan du gå gjennom boligen og eiendommen sammen med kjøper, og deretter overlevere nøklene.

Dette gjør eiendomsmegler på overtagelsen:

• Gjennomgår i forkant hva som skal skje på overtagelsen
• Kontrollerer og bekrefter til kjøper og selger at kjøpesum er innbetalt på konto

Dette gjør selger før overtagelsen:

• Flytter ut og vasker ned boligen
• Rydder eiendommen
• Sier opp strømabonnement
• Sier opp hus- og innboforsikring

Dette gjør selger på overtagelsen:

• Møter kjøper på eiendommen på avtalt tidspunkt
• Går gjennom boligen, sjekker rengjøring og leser av strøm- og vannmåler
• Regner pro & contra på kommunale avgifter, fellesutgifter og andre løpende utgifter som skal fordeles mellom kjøper og selger
• Informerer om praktiske ting kjøper bør vite om
• Fyller ut overtagelsesprotokoll og leverer nøkler til kjøper
• Leverer overtagelsesprotokoll til eiendomsmegler på epost oppgjor@sormegleren.no