Arendal

Vindholmen 15D

Prisantydning
5 600 000 kr - 9 700 000 kr
Antall soverom
2 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
G101 2 1. 81 ㎡ 89 ㎡ 5 615 395 kr
H202 3 2. 102 ㎡ 114 ㎡ 7 469 395 kr
H402 2 4. 105 ㎡ 114 ㎡ 7 919 395 kr
I302 3 3. 102 ㎡ 112 ㎡ 9 717 470 kr

Oversikt

Flytt inn sommeren 24 |Romslige enheter med gode sol- og utsiktsforhold fortsatt ledig | Bli med inn og se

Beliggenhet

Beliggenhet

Fra Arendal sentrum, følg Kystveien mot Tromøy. Like før du kommer til Krøgenes, tar du av til høyre, inn på den tidligere skipsverftstomta på Vindholmen. Bygg G-H og I vil bli bygget på tomten mellom Lille Pollen og Løkholmen. Bryggebyen ligger ved sjøkanten på Vindholmen ca 4 km fra Arendal sentrum. Alt det du måtte like å gjøre, det kan du gjøre mer av her, med kort vei til lekekamerater, brygga, kajakken og Arendal sentrum. Du kan gå, trille og sykle til det meste; byliv og båtliv, restauranter, butikker, badeplass, skole og barnehager. Krøgenes ligger i umiddelbar nærhet med dagligvarebutikker, apotek, legesenter og treningssenter. Knytt på deg joggesko eller ta skiene i hånden, og du er i lysløypa og flott turterreng på få minutter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet forutsatt at det da foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp. Etter hvert som de enkelte byggetrinn ferdigstilles, vil veier og VA-anlegg overtas av kommunen.

Reguleringsplan

Reguleringsplan Vindholmen ble vedtatt 15.02.2018, med senere revisjoner. Området Bryggebyen er i iht. gjeldende plan regulert som områdeplan med detaljregulering av byggetrinn 1 til 4. Alle feltene er til bolig og sentrumsformål med
tilhørende anlegg. Det vil bli foreslått endret formål for del av planen noe lengre nordøst i området, der det fremmes forslag om å bygge svømmehall/badeanlegg med tilhørende anlegg.

Se vedlagte plankart og bestemmelser. Bygg G-H-I ligger i delfelt S4 og S5 i reg. planen.

Det foreligger rammetillatelse for bygg G-H-I datert 27.04.2022.

Byggetrinn 5 og senere byggetrinn vil bli gjenstand for en senere detaljregulering i tråd med vedtatt områdeplan - endringer og justeringer kan derfor forekomme.

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. I henhold til bestemmelser i Lov om eierseksjoner fra 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av korttidsutleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/509/240:
22.03.1902 - Dokumentnr: 902803 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:52
Overført fra: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:65
Gjelder denne registerenheten med flere


29.10.1910 - Dokumentnr: 900156 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonskjennelse
Overført fra: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:65
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1952 - Dokumentnr: 2990 - Skjønn
Ekspropriasjonskjennelse vedr. veiutvidelse Barbu-Dyvika
Gjelder denne registerenheten med flere


09.10.1973 - Dokumentnr: 7494 - Erklæring/avtale
Avtale vedr. oppfylling av Krøgeneskilen.
Gjelder denne registerenheten med flere


09.01.1987 - Dokumentnr: 215 - Erklæring/avtale
Avtale vedr. overdragelse.
Diverse bestemmelser.
Gjelder denne registerenheten med flere


26.03.1992 - Dokumentnr: 2171 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere


27.04.2016 - Dokumentnr: 375450 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om nettstasjon
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:240 F
Gjelder denne registerenheten med flere


27.04.2016 - Dokumentnr: 375469 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:240 F
Gjelder denne registerenheten med flere


14.06.2019 - Dokumentnr: 675350 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2020/2625121-1/200


08.10.2021 - Dokumentnr: 1258454 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Rettighetshaver allmennheten
Gjelder denne registerenheten med flere


10.11.2021 - Dokumentnr: 1419234 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:8
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:9
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:10
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:11
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:12
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:13
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:14
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:15
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:16
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:17
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:18
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:19
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:20
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:21
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:22
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:23
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:24
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:25
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:26
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:27
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:28
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:29
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:30
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:31
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:32
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:33
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:34
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:35
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:36
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:37
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:38
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:39
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:40
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:41
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:42
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:43
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:44
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:45
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:46
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:47
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:48
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:49
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:50
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:51
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:52
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:53
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:54
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:55
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:56
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:57
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:58
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:59
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:60
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:61
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:62
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:63
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:64
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:65
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:66
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:67
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:68
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:69
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:70
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:71
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:72
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:73
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:74
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:75
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:76
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:77
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:78
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:79
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:80
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:81
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:82
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:83
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:84
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:85
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:86
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:87
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:88
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:89
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:90
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:91
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:92
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:93
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:94
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:95
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:96
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:97
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:98
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:99
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:100
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:101
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:102
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:103
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:104
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:105
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:106
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:107
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:108
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:109
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:110
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:111
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:112
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:113
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:114
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:115
Bestemmelse om adkomstrett


20.02.2023 - Dokumentnr: 183737 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler


13.02.1967 - Dokumentnr: 476 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:52
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER


17.04.1967 - Dokumentnr: 990018 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
BNR. 58, 59, 61, 64


17.04.1967 - Dokumentnr: 990019 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
BNR. 58, 59, 61, 64


11.09.1991 - Dokumentnr: 6080 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:509 Bnr:516


11.09.1991 - Dokumentnr: 6080 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:509 Bnr:516


31.05.1999 - Dokumentnr: 3570 - Registrering av festenr.
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:509 Bnr:240 Fnr:1
Eiendommen har tidliger vært feil fradelt som gnr 509
bnr 516.


29.01.2019 - Dokumentnr: 121206 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:52
Vederlag: NOK 4 766 000
Omsetningstype: Fritt salg


01.01.2020 - Dokumentnr: 405626 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:509 Bnr:240


22.01.2020 - Dokumentnr: 2015367 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:65
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:244


04.10.2021 - Dokumentnr: 1227665 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645


04.10.2021 - Dokumentnr: 1227691 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:646


04.10.2021 - Dokumentnr: 1227710 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:647


19.12.2022 - Dokumentnr: 1437605 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:648


22.01.1895 - Dokumentnr: 903207 - Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:52


10.11.2021 - Dokumentnr: 1419234 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:61
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:65
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:66
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:67
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:68
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:69
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:70
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:71
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:72
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:73
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:74
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:75
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:76
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:77
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:79
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:80
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:81
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:82
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:83
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:84
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:85
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:86
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:87
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:88
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:89
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:90
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:91
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:92
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:93
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:94
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:95
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:96
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:97
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:98
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:99
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:100
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:101
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:102
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:103
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:104
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:105
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:106
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:107
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:108
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:109
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:110
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:111
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:112
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:113
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:114
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:115
Rett til å bygge inntil vegglivet til nedkjøringsrampe
Gjelder denne registerenheten med flere


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Byggene er planlagt som energiklasse A iht gjeldende regler, man kan ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. Se også eget oppslag kalt 'Energieffektive boliger' i prospektet.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/509/240:
22.03.1902 - Dokumentnr: 902803 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:52
Overført fra: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:65
Gjelder denne registerenheten med flere


29.10.1910 - Dokumentnr: 900156 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonskjennelse
Overført fra: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:65
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1952 - Dokumentnr: 2990 - Skjønn
Ekspropriasjonskjennelse vedr. veiutvidelse Barbu-Dyvika
Gjelder denne registerenheten med flere


09.10.1973 - Dokumentnr: 7494 - Erklæring/avtale
Avtale vedr. oppfylling av Krøgeneskilen.
Gjelder denne registerenheten med flere


09.01.1987 - Dokumentnr: 215 - Erklæring/avtale
Avtale vedr. overdragelse.
Diverse bestemmelser.
Gjelder denne registerenheten med flere


26.03.1992 - Dokumentnr: 2171 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere


27.04.2016 - Dokumentnr: 375450 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om nettstasjon
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:240 F
Gjelder denne registerenheten med flere


27.04.2016 - Dokumentnr: 375469 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:240 F
Gjelder denne registerenheten med flere


14.06.2019 - Dokumentnr: 675350 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2020/2625121-1/200


08.10.2021 - Dokumentnr: 1258454 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Rettighetshaver allmennheten
Gjelder denne registerenheten med flere


10.11.2021 - Dokumentnr: 1419234 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:8
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:9
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:10
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:11
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:12
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:13
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:14
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:15
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:16
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:17
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:18
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:19
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:20
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:21
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:22
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:23
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:24
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:25
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:26
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:27
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:28
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:29
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:30
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:31
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:32
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:33
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:34
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:35
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:36
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:37
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:38
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:39
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:40
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:41
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:42
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:43
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:44
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:45
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:46
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:47
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:48
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:49
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:50
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:51
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:52
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:53
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:54
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:55
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:56
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:57
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:58
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:59
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:60
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:61
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:62
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:63
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:64
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:65
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:66
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:67
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:68
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:69
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:70
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:71
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:72
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:73
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:74
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:75
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:76
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:77
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:78
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:79
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:80
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:81
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:82
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:83
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:84
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:85
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:86
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:87
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:88
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:89
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:90
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:91
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:92
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:93
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:94
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:95
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:96
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:97
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:98
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:99
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:100
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:101
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:102
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:103
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:104
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:105
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:106
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:107
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:108
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:109
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:110
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:111
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:112
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:113
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:114
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:115
Bestemmelse om adkomstrett


20.02.2023 - Dokumentnr: 183737 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler


13.02.1967 - Dokumentnr: 476 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:52
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER


17.04.1967 - Dokumentnr: 990018 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
BNR. 58, 59, 61, 64


17.04.1967 - Dokumentnr: 990019 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
BNR. 58, 59, 61, 64


11.09.1991 - Dokumentnr: 6080 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:509 Bnr:516


11.09.1991 - Dokumentnr: 6080 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:509 Bnr:516


31.05.1999 - Dokumentnr: 3570 - Registrering av festenr.
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:509 Bnr:240 Fnr:1
Eiendommen har tidliger vært feil fradelt som gnr 509
bnr 516.


29.01.2019 - Dokumentnr: 121206 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:52
Vederlag: NOK 4 766 000
Omsetningstype: Fritt salg


01.01.2020 - Dokumentnr: 405626 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:509 Bnr:240


22.01.2020 - Dokumentnr: 2015367 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:65
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:244


04.10.2021 - Dokumentnr: 1227665 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645


04.10.2021 - Dokumentnr: 1227691 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:646


04.10.2021 - Dokumentnr: 1227710 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:647


19.12.2022 - Dokumentnr: 1437605 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:509 Bnr:648


22.01.1895 - Dokumentnr: 903207 - Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:52


10.11.2021 - Dokumentnr: 1419234 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:61
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:65
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:66
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:67
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:68
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:69
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:70
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:71
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:72
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:73
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:74
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:75
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:76
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:77
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:79
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:80
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:81
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:82
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:83
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:84
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:85
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:86
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:87
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:88
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:89
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:90
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:91
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:92
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:93
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:94
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:95
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:96
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:97
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:98
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:99
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:100
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:101
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:102
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:103
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:104
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:105
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:106
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:107
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:108
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:109
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:110
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:111
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:112
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:113
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:114
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:509 Bnr:645 Snr:115
Rett til å bygge inntil vegglivet til nedkjøringsrampe
Gjelder denne registerenheten med flere


Visning

Produktnummer: DDF785AC-3DCA-46A8-BC02-085D8CCF6278 Kategori: