Øvrebyen

Vognmannsgata 6

Prisantydning
5 850 000 kr
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig
Enhet Soverom P-rom BRA Totalpris
Enebolig 3 139 ㎡ 5 891 170 kr

Oversikt

Moderne enebolig under oppføring |Rolig del av sentrum med kort gangavstand til "alt".

Om eiendommen

Oppvarming

El. varmekabler i gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom (hele 1.etg.) samt bad i 2.etg.
Stålpipe monteres. Ovn til kr. 25.000,- inkl. mva og montering tas ut hos Modena Teppehuset.
Balansert ventilasjon m/varmegjennvinner

Beliggenhet

Beliggenhet

Svært sentralt i østlig del av sentrum; Øvrebyen. Det er gangavstand til dagligvareforretninger, ALTI kjøpesenter, og alle typiske sentrumsfasiliteter. Gode bussforbindelser både øst- og vestover, mao et godt bo-alternativ for pendlere. Fin lekeplass på nabotomten.

Eiendommen ligger meget lett tilgjengelig fra hovedtraseen inn til Mandal sentrum, fra E39.
Ta av fra E39 mot Sentrum Øst (like før Kirkeheitunellen). I første rundkjøring ta til høyre, så første til høyre igjen. Eiendommen ligger i krysset St.Helenasvei / Vognmannsgata.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bolig, tilhører kommuneplanens arealdel 2018-2030, PlanID 201815 og Reguleringsplan Mandal sentrum med PlanID 20. Utdrag av planen er vedlagt prospektet, hele planen kan fås hos megler.


På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1985/2627-2/39 Rettigheter iflg. skjøte, tinglyst 20.06.1985: Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.
Prekon AS har utarbeidet energinotat for boligen, datert 26.01.21. Rapporten fås hos megler.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
40 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 600 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

41 170,- (Omkostninger totalt)

5 891 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Fastsettes etter overtakelse. Mer info finnes her: www.lindesnes.kommune.no/takst-og-skattesatser.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Kjøper vil i stor grad kunne påvirke innredningen selv, da det er lagt opp til eget valg av gulv, fliser, maling, kjøkken- og baderomsinnredning mm til gitte priser som er inkludert i prosjektet. Se leveransebeskrivelsen bak i prospektet for mer detaljer.

Kunden må selv påregne å ha kontakt med underleverandører som elektriker, rørlegger, maler og kjøkkenleverandør ol.

Leverandørliste:

Elektriker: Elit Installasjon

Rørlegger: Hjortland rør Mandal.

Parkett:. Se leveransebeskrivelse.

Kjøkkeninnredning: Kjøkkensenteret Mandal.

Baderomsinnredning: Hjortland rør Mandal

Trapp: Vegåshei - Trapperingen.

Overgang vegg/tak blir listet med dobbel skygge skrå.


Medfølger ikke:

- Garderobeskap, panelovner, belysning (med unntak av utelamper ihht beskrivelse fra elektriker).

Legalpant

De to boligene på tomta (Vognamannsgt. 6 og 8) organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Kjøper plikter å følge sameiets vedtekter. Utkast til vedtekter er en del av dette prospektet.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

1985/2627-2/39 Rettigheter iflg. skjøte, tinglyst 20.06.1985: Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Faste årlige gebyr for kommunale avgifter og renovasjon er ca kr. 7.500,- I tillegg kommer forbruk av vann og avløp ihht måler.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Forsikringsselskap

Utbygger har forsikringsansvaret frem til kjøper overtar eiendommen. Fra og med overtakelsesdatoen overtar kjøper dette ansvaret. Ta kontakt med megler om forsikringstilbud fra Frende er ønskelig.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnummer: DF3276BA-7813-441E-9F02-407E1D26FB70 Kategori: