Moy

Ravnåsen 20

Prisantydning
1 730 000 kr - 2 540 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
T1 3-4 2 3. 81 ㎡ 84 ㎡ 4 041 282 kr
T1 5-3 2 5. 64 ㎡ 70 ㎡ 4 191 282 kr
T2 2-3 2 2. 66 ㎡ 69 ㎡ Solgt
T2 2-4 2 2. 79 ㎡ 83 ㎡ 4 291 432 kr
T2 3-4 2 3. 79 ㎡ 83 ㎡ 4 031 432 kr
T2 4-4 2 4. 79 ㎡ 83 ㎡ 4 431 432 kr
T2 5-1 2 5. 79 ㎡ 83 ㎡ 4 691 432 kr
T2 5-2 2 5. 66 ㎡ 69 ㎡ 3 881 432 kr
T2 5-3 2 5. 66 ㎡ 69 ㎡ 3 831 432 kr
T2 5-4 2 5. 79 ㎡ 83 ㎡ 4 831 432 kr

Oversikt

Moy Terrasse, Byggetrinn II - Byggingen er i gang

Om eiendommen

Oppvarming

Det er vannbåren varme i gulv i gang, stue med kjøkken og bad - alle med egne kurser og følere. Varmesentral i teknisk rom i felleshus, med bergvarme som kilde. Soverom og bod leveres uten varmekilder.

Leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning iht TEK 17. Det leveres mekanisk avtrekksventilasjon i sportsboder og teknisk rom.

Beliggenhet

Beliggenhet

Fra Grimstad sentrum følger du Arendalsveien østover, og fortsetter langs Vikkilen på J. M. Uglands vei mot Vik og Fevik. Fra Vik følger du Fevikveien østover, og tar inn til venstre mot Kleppekjærmyra. Da er du inne i Ravnåsen boligområde, og Moy Terrasse ligger godt synlig rett frem ca 250 meter inn i området. Prosjektet er godt merket.
Prosjektet ligger solrikt plassert i sydhellingen på Borgåsen, som ligger mellom Vik og Fevik, øst i Grimstad. Herfra er det godt med buss-avganger i begge retninger, og det er rikt tilbud av forretninger på Fevik og i Grimstad sentrum, samt at det er en Jokerbutikk i nærområdet. Det er turområder i flere retninger, og det er kort vei til noen av Sørlandets flotteste strender og skjærgård. Bussen til sentrum tar ca ti minutter hvis du vil la bilen stå igjeni garasjen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Info kommunale avgifter

Avgifter for vann, renovasjon og kloakk er inkludert i de estimerte felleskostnadene til borettslaget, ut fra en foreløpig beregning. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er p.t. ikke fastsatt.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Forsikringsselskap

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd.. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnr: 3C1CCCC6-C0D5-434D-89CA-8AF8D7AA1B4D