Moy Moner

Moy Terrasse - T1 3-4

Prisantydning
2 090 000 kr
Omkostninger
11 282 kr
Andel fellesgjeld
1 940 000 kr
Totalpris
4 041 282 kr
Felleskostnader
10 850 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2023
P-rom
81 ㎡
Bruksareal
84 ㎡
Totalt bruksareal
84 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

Moy Terrasse, Byggetrinn II - Byggestart er vedtatt | Kontakt megler for visning!

Om eiendommen

Oppvarming

Det er vannbåren varme i gulv i gang, stue med kjøkken og bad - alle med egne kurser og følere. Varmesentral i teknisk rom i felleshus, med bergvarme som kilde. Soverom og bod leveres uten varmekilder.

Leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning iht TEK 17. Det leveres mekanisk avtrekksventilasjon i sportsboder og teknisk rom.

Beliggenhet

Parkering

Det medfølger 1 p-plass i lukket parkeringskjeller

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Kontakt megler

Produktnr: 7EB52927-9680-47C6-9D8C-776E5158D16E