Åmli

Vestre Fiskvatn 300

Prisantydning
590 000 kr
Omkostninger
31 220 kr
Totalpris
621 220 kr
Formuesverdi
218 214 kr
Byggeår
1974
P-rom
39 ㎡
Bruksareal
41 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Koselig hytte med solrik beliggenhet ved Mjåvatn, solcellepanel!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1 etasje: P-rom inneholder: Gang, Vaskerom, Soverom 1, Soverom 2 og åpen stue/kjøkken-løsning.
S-rom er toalett.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Planendring utført.

Oppvarming

Peisovn i stue/kjøkken.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.
Når du kommer fra Grimstad og Arendal Følg riksveg 41, ta av til venstre på Ljoslandsvegen deretter første til venstre inn på Vestre fiskvatn. Hold til venstre og følg veien til endes hvor man parkerer på en liten snuplass. Derfra går det sti inn til hytten.

Parkering

Det er parkering ved snuplassen helt inne ved Mjåvatn, her fra har man lov å ha en liten båt liggende som transport til hytten ellers går det sti.

Beliggenhet

Hytta ligger i naturskjønne og fredelige omgivelser, på en høyde i hyttefeltet Vestre Fiskevatn i Åmli. I området er det fine tur- og bademuligheter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilkoblet vann eller avløp.
Det er i dag en utedo med lukket kammer som tømmes for hånd
Det er privat vei hvor selger har betalt kr 1 900 pr år for brøyting og vedlikehold av denne, endringer kan komme i fremtiden.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Vestre Fiskvatn, datert DATO . På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/62/4/8:
17.02.1976 - Dokumentnr: 1245 - Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder feste
Forbud mot næringsvirksomhet


17.02.1976 - Dokumentnr: 1245 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 20 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår
Forlengelse av festetid med 79 år


17.02.1976 - Dokumentnr: 1245 - Urådighet
Gjelder feste
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS UTEN GRUNNEIERS SAMTYKKE


24.12.2012 - Dokumentnr: 1094838 - Jordskifte
Gjelder feste
Sak nr. 0900-2011-0001 Gjermundnes m.fl.
Aust-Agder jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1453753 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:62 Bnr:4
Gjelder denne registerenheten med flere


Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-))
31 220,- (Omkostninger totalt)
621 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.
Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 22.09.22 08:58, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Hytte bygget 1974. Flott beliggenhet ved badevann, usjenert. Koselig liten hytte.
Det meste er eldre bygningsdeler og enkel standard. Merknader kommentert i rapport og vedlikehold påregnes.
Det må gjøres oppmerksom på at hytten har en enklere byggeskikk enn hva man kan forvente ut fra dagens byggeskikk.
Hytten er vurdert utfra byggeår og hva er normal bruks og alders-slitasje. Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport da det er normalt utfra alder og tidens tann.
Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Følgende avvik har fått TG3:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik:
Ingen takrenner.
Det er stedvis synlig råte vindski. Vannbord på et vindu har glidd ut litt så fukt kommer inn bak.
Pipe kun beslåt overgang.
Sprik i bord under taktekking/gesims.
Generelt eldre.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
Det er observert noe råtepunkter på kledning.
Barnåler etablert mellom kledning, trolig som en form for musetetting. Må forventes lite isolasjon i konstruksjon.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
Stuevinduer er punktert. Stedvis dårlig treverk. Trekk vil oppleves på eldre vinduer.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Dører
Det er avvik:
Eldre dører. Enklere dør til do, trekk vil oppleves. Dette vil også kunne kjennes på de andre dørene. Noe dårlig treverk balkongdør.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Værslitasje. Råte stolpe ved trapp, tg3.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er avvik:
Naturlig nok ingen ventilator siden det ikke er strøm.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige.
Elementpiper skal ha 2 av 4 sider tilgjengelig for kontroll sprekker.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er avvik:
Eldre, men gjenværende bruksverdi dersom dette er ønskelig. Noe merke i folieflate på benkeplate.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik:
Hytten står på punktfundamenter. Dette regnes som enklere type byggeskikk som var vanlig tidligere. Noe skjevheter i gulv kan forekomme og er også målt.
Ytre skall av fundamenter er av eternitt som er asbestholdig, evt vedlikehold eller arbeid må utføres deretter.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik:
Terreng heller inn mot hytta, men også videre under og videre.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Solcelle anlegg. Funksjon normal ifølge eier. Ikke vurdert av undertegnede.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Hytten selges som den er ferdig ryddet og rengjort, med alt av møbler og inventar.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/62/4/8:
17.02.1976 - Dokumentnr: 1245 - Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder feste
Forbud mot næringsvirksomhet


17.02.1976 - Dokumentnr: 1245 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 20 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår
Forlengelse av festetid med 79 år


17.02.1976 - Dokumentnr: 1245 - Urådighet
Gjelder feste
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS UTEN GRUNNEIERS SAMTYKKE


24.12.2012 - Dokumentnr: 1094838 - Jordskifte
Gjelder feste
Sak nr. 0900-2011-0001 Gjermundnes m.fl.
Aust-Agder jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1453753 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:62 Bnr:4
Gjelder denne registerenheten med flere


Produktnummer: B922F0C8-C536-4C51-BAA7-406BA7723A3E Kategori: