Brokke / Evardalen

Veslestøylen / Brokkeheia

Prisantydning
2 950 000 kr
Omkostninger
90 050 kr
Totalpris
3 040 050 kr
Formuesverdi sekundær
120 790 kr
Byggeår
1854
P-rom
100 ㎡
Bruksareal
106 ㎡
Totalt bruksareal
106 ㎡
Tomteareal
1 895 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Sjarmerende hyttetun med usjenert og solrik lun beliggenhet - ta kontakt for visning!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Dette er et flott gammelt hyttetun med betydelig oppgradert bygningsmasse senere år.
Dette gjør at man føler man omgir seg med nødvendige fasiliteter selv om det autentiske preget er godt ivaretatt.

Tunet består av 4 bygninger.
Hovedbygning fra 1854 med påbygd del fra 2008.
Stolpehuset (annekset) som er en gammel laftet bygning, restaurert i 2008.
Badstuen som er en gammel laftet bygning, reparert i 2023.
Bod med utedo.

Oppvarming

Vedovner i stue (bl.a. flott klebersteinsovn fra 2017), kjøkken (ovn fra 2008 og vedkomfyr fra 2017), gang og hovedsoverom nede.

Batteripakke og omformere til 230 og 12V tilkoblet solcellepaneler.
I batteripakken inngår to litiumbatterier på hhv 4,2 og 4,6 kwh.

Dersom det er rom i hytta som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Sommerstid: Kjørevei via bomvei til Evardalen, deretter ca. 35-40 minutters gange (ca. 2,1 km.) i flatt og lett terreng fra parkeringsplass.

Vinterstid: Parkering ved Jansverk etter gjeldende bestemmelser. Deretter ca. en halv times gange på ski (ca. 2,3 km. jevn stigning).
Mulighet for scooterløyve etter gjeldende bestemmelser.

Parkering

Tinglyst rett til parkering ved Viva (Videvad) på veien til Evardalen på gnr. 62, bnr. 3 (bomvei, sesongkort pt. ca. kr. 800 eller ca. kr 100 for enkeltturer).

Vinterstid parkering på Jansverk etter gjeldende bestemmelser (sesongkort pt. ca. kr. 1700).

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Valle kommune på nordsiden av Brokke - Suleskardveien.

Rolig og usjenert beliggenhet på Brokkeheia mellom Evardalen og Brokke.
Hyttetunet ligger lunt til i terrenget. Her kan man virkelig føle fjellets ro samtidig som man ikke er langt fra andre hytter.

Nydelig turterreng både sommer- og vinterstid. Her kan man oppleve et rikt dyre- og fugleliv, og rikelig med bær i bærsesongen.

Oppkjørte skiløyper i nærheten, samtidig som det er rikelige muligheter for å gå sine egne spor!

Brokke hytteområde har alpinanlegg og lysløype.
Meget snøsikkert område ca. 850-900 moh.

Butikk, bensinstasjon, grendehus m.v. på Rysstad ved RV. 9

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det gjøres også oppmerksom på at det er manglende tegningsgrunnlag i kommunens arkiv. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ferdigattest for tilbygg til hytte, datert 27.05.2013.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Kommentar fra takstmann: Deler av hytta har ikke målbart areal på grunn av lav takhøyde. Tilbygget er innredet noe annerledes, trapp, bad og toalettrom er flyttet og det er innredet bod der det er tegnet inn toalettrom. Det foreligger ikke tegninger av loftet.

Valle kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv annet enn av tilbygg fra 2013. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomstrett over gnr. 62, bnr. 3. Veiretten er tinglyst.

Eiendommen har rett til brønn og hugging av ved til eget bruk fra gnr. 62, bnr. 3. Retten er tinglyst.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel for Valle kommune 2016 - 2028, datert 22.06.2016. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. Eiendommen ligger i hensynssone: Bevaring naturmiljø.

Adgang for utleie

Eiendommen kan fritt utleies.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

13.06.2006 - Dokumentnr: 12632 - Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:3.

13.06.2006 - Dokumentnr: 12632 - Overføring fra tidligere festenummer. Utgått festenr: Knr:0940 Gnr:62 Bnr:3 Fnr:3.

01.01.2020 - Dokumentnr: 1889780 - Omnummerering ved kommuneendring. Tidligere: Knr:0940 Gnr:62 Bnr:311.

27.07.2006 - Dokumentnr: 16293 - Best om garasje/parkering
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:114
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:378
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:381
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:482
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:531
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:532
Bestemmelse om adkomstrett. Med flere bestemmelser. Bestemmelse om vannrett. Gjelder denne registerenheten med flere.

Kommentar konsesjon

Nei

Kommentar odelsrett

Nei

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 73 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 90 050,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Opprinnelig gammel del:

Stue: 3 seters sofa med sjeselong, 2 gamle bord, gammelt vegghjørneskap, 2 stoler med puff, gammel kiste og en del pyntegjenstander på vegg
Klebersteinsovn med stålpipe fra 2017.

Kjøkken: Gammel sittebenk, spisebord med stoler, gammelt hjørneskap, gasskjøleskap, gasskomfyr. 1 vask.
Vedkomfyr fra 2017 og vedovn fra 2008. Hyller og veggskap.

Hems: Oppbevaring av batterier og styringsenhet fra 2014 tilkoblet solcellepaneler fra 2002.

Soverom over kjøkken : 2 rammemadrasser med overmadrass og 2 kommoder.

Ny del, 1. etasje:
Gang: Gammel benk og kommode, vedovn fra 2008, plassbygde skohyller.

Soverom nede: 2 rammemadrasser med overmadrass, kommode og pult , vedovn fra 2008

Bad: Dusj, benk med vask . (2 gamle skap medfølger ikke).

Toalettrom: Cinderella forbrenningstoalett på gass, separat urinal.

Bod m/ dør ut på baksiden. Vanncisterne med gassvannvarmer, oppbevaringshyller.

Ny del, 2 etasje:
Soverom 1 : 2 rammemadrasser med overmadrass , 2 nattbord.
Soverom 2: 2 rammemadrasser med overmadrass , 1 bord med 3 krakker.
Soverom 3: 2 plassbygde senger med skumgummimadrasser, 2 gamle stoler.

Kott: Batteripakke 2 stk med omformere til 12 volt og 230V koblet til 3 store solcellepaneler.
I batteripakken inngår to litiumbatterier på hhv 4,2 og 4,6 kwh.

Stolpehuset (annekset): 1 dagseng, spisebord og 2 stoler, vedovn fra 2008.
Badstu: Badstuovn fra 2008 og plassbygd benk.
Bod med utedo: Lagringsplass til aggregatet.

Av løsørelisten vedlagt salgsoppgaven framgår hva som medfølger i handelen.
Øvrige møbler/inventar nevnt ovenfor her kan medfølge etter nærmere avtale.


Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Frank Salvesen den 10.10.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs beskrivelse:
Fritidsbolig - Byggeår: 1860

UTVENDIG: Taktekkingen er av torv med undertak av plater/bord og belegg. Taket er besiktiget fra taket. Undertak og torv ble skiftet i 2017 på den eldste delen. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av tre og metall og er fra byggeåret til tilbygget og omleggingen av torvtaket på den eldste delen. Veggene på tilbygget har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende og stående bordkledning. Veggene har tømmerkonstruksjon på den eldste delen. Fasade/kledning har stående bordkledning. Bordkledningen ble montert i 2017. Takkonstruksjonen er av åstak på den eldste delen. Tilbygget har sperretakkonstruksjon med liten kontrollmulighet. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra 2008 i tilbygget og trevinduer med koblet glass fra 2017 i den eldste delen. Bygningen har malte ytterdører i tre og er fra byggeåret til tilbygget. Hytta har verandaer bygget i tre.

INNVENDIG: Innvendig er det gulv av parkett og furu. Veggene har trepanel og tømmer. Innvendige tak har trepanel. Hytta har bjelkelag av tre mot det fri med plater på undersiden. Hytta har vedovner i stue, kjøkken, gang og soverom som er koblet til stålpipe. Stålpiper og vedovner er fra 2008 og 2017. Det er kryperom under hytta. Hytta har innvendige trapper av tre. Innvendige dører har karmer og dørblad av tre.

VÅTROM: Bad. Det er panel på vegger og tak. Gulvet har vinylbelegg og rommet har ingen varmekilde. Badet har plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Rommet har servant og dusjkabinett. Rommet har naturlig ventilering.

KJØKKEN: Hytta har en enkel kjøkkeninnredning med hyller og benkeplate av laminat.

SPESIALROM: Hytta har eget toalettrom. Rommet har furugulv og panel på vegger og tak. Toaletter er et forbrenningstoalett og urinal av typen «Cinderella» av nyere dato.

TEKNISKE INSTALLASJONER: Hytta har ikke innlagt vann, Hytta har en 150 l tank som er plassert i bod. Det er lagt opp synlige vannrør av plast til kjøkken og bad. Vannrør og trykkpumpe ble montert i 2017. Det er avløpsrør av plast. Hytta har naturlig ventilasjon. Hytta har gassvannvarmer som ble montert i 2017. Det er installert 12 V anlegg med solcelle paneler i 2023. Hytta har røykvarslere i hver etasje og brannslukningsutstyr. Utstyret er ikke testet og alder er vanskelig å fastslå.

TOMTEFORHOLD: Eier opplyser at det er gravd grøfter og lagt ned drensrør på baksiden av hytta for å drenere bort vannet. Hytta er oppført på pilarer av lettklinker/betongblokker og stein. Hytta er bygd på ei naturtomt med naturlig avrenning under og rundt hytta hytta. Hytta har privat brønn og utvendige avløpsrør av plast som er ført ut til grøft.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn istandardens krav til godkjente måleavvik. Hytta har skjeve gulv i den gamle delen. Dette må ses i sammenheng med alder på bygningen. Det største målte avviket er på 60-70 mm på 4-5 meters målelengde.

Innvendig > Innvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom > membran og tettesjikt på vegger > Bad. Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet. Det skulle vært vanntett sjikt bak dusjkabinett, da dette er en våtsone og kabinettet erstatter ikke kravet til tettesjikt i våtsoner.

Tomteforhold > Terrengforhold. Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. Eier har gjort tiltak for å drenere vannet rundt hytta.

TG 2:
Utvendig > Nedløp og beslag. Takrenner har punktvise lekkasjer. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det lekker fra enkelte skjøter i takrenner av tre. Enkelte taknedløp er ikke ført i rør helt ned til bakken.

Utvendig > Veggkonstruksjon av tømmer. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Konstruksjonene har skjevheter. Veggkonstruksjonen har svært høy alder og skjevheter må forventes. Kledningen er montert direkte på vindtetting.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Konstruksjonene har skjevheter. Skjevheter må ses i sammenheng med alder på bygningen, Takkonstruksjonen tilfredsstiller ikke dagens krav til snølast og isolering.

Utvendig > Boddør. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Døren til bod tar i karm.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Konstruksjonene har skjevheter.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - Tilbygg. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Krypkjeller. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.

Innvendig > Innvendige dører. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører tar i karm.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er avvik: Gulvbelegget er montert med egeninnsats og har ufagmessig utførelse.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad. Det er avvik: De er registrert at servant ikke er festet tilfredsstillende.

Våtrom > Ventilasjon > Bad. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig avtrekk.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken. Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Arbeid på vannledninger er utført uten bruk av rørlegger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Det er installert 12 V anlegg med solcelle paneler i 2023. Spørsmål er ikke besvart.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Det er avvik: Den eldste delen har en del skjevheter etter sig, eier opplyser at det er utført oppretting. Det er enkelte pilarer som ikke understøtter bjelkelaget og er skjeve.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Gasskjøleskap og gasskomfyr medfølger. Rammemadrass med overmadrasser følger med. Skumgummimadrasser til 2 plassbygde senger følger med. 3 seters sofa med sjeselong følger med. Sofabord, sittebenk på kjøkken, spisebord og stoler, og gammel kiste fra stue følger med.

Diverse

Det opplyses om at selger har en familierelasjon til en ansatt i Sørmegleren AS.
Relasjonen omfattes ikke av forbudet om egenhandel i eiendomsmeglingsloven § 5-3.

Det er registrert kulturminne på eiendommen (lokaliteter, enkeltminner og sikringssoner). Kulturminner kan innebære begrensinger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder terrengendringer, bygging m.m. Kategori: Arkeologisk minne, art: Seter/Støl, enkeltminneart: Setervoll, vernestatus: Ikke fredet. (http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/239361)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13230065. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

13.06.2006 - Dokumentnr: 12632 - Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:3.

13.06.2006 - Dokumentnr: 12632 - Overføring fra tidligere festenummer. Utgått festenr: Knr:0940 Gnr:62 Bnr:3 Fnr:3.

01.01.2020 - Dokumentnr: 1889780 - Omnummerering ved kommuneendring. Tidligere: Knr:0940 Gnr:62 Bnr:311.

27.07.2006 - Dokumentnr: 16293 - Best om garasje/parkering
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:114
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:378
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:381
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:482
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:531
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:62 Bnr:532
Bestemmelse om adkomstrett. Med flere bestemmelser. Bestemmelse om vannrett. Gjelder denne registerenheten med flere.

Info kommunale avgifter

Kr. 399 pr. år
Beløpet inkluderer feie- og tilsynsavgift

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
2.1.2 Årstall: 2020
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært
2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: La gulvbelegg på furugulv på bod med sisterne og dusjrom inkl. sluk i gulv. Monterte gass forbrenningstoalett i toalettrom.

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja
Beskriv feilen og omfanget: Ifm tilstandsrapport i 2015 ble det oppdaget spor av vanniunntregning i tak i gammel del av hytta. Ifm renoveringsprosjekt i 2017 ble det blant annet lagt på nytt tak inkl. torvtak på denne delen. Arbeidet ble utført av Rysstad Laftebygg AS. Utover dette er det ikke oppdaget vannlekkasje inn i hytta.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
4.1.2 Årstall: 2017
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Skiftet tak inkl. nytt torvtak og alle vinduer i gammel del av hytta. Lagt på villmarkspanel inkl diffusjonsduk på utsiden av tømmervegg.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Rysstad laftebygg
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja

8 Er det utført arbeid med drenering? Ja.
8.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
8.1.2 Årstall: 2017
8.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
8.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Dreneringsgrøft på oversiden/ nordsiden av hytta utbedret. Dette er ikke spesifisert på faktura fra Rysstad. Laftebygg.
8.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Rysstad Laftebygg
8.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
10.1.2 Årstall: 2023
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært
10.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Installert nytt anlegg med ca 1000W solcellepaneler, 2 stk (4,6 + 4,2 kWh) 24V litium batterier, omformer til 12V tilkoblet tidligere anlegg for lys og 12V stikkontakter i hytta. Anlegget har utgang til 230V men det er ikke lagt ut 230V kurser fra denne.
10.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
10.2.2 Årstall: 2002
10.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært
10.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Installert enkelt solcelleanlegg med lys og stikkontakter i gammel del av hytta.

11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja
Spesifiser hvilken type: Privat brønn på tomta - ca 2 m dybde med steinsatte vegger. 12V nedsenkbar pumpe i brønnen tilkoblet hageslange med mulighet for påfylling av sisterne i innvendig bod.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
13.1.2 Årstall: 2017
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært
13.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Montert innvendig sisterne tilkoblet pumpe, gassvannvarmer og PEX plastrør/ koblinger til vask og dusj på baderom og kjøkkenvask. Utstyr og komponenter fra Hyttetorget as Montert utløpsrør fra kjøkkenvask, vask og dusj fra baderom under hytta ut til filtrering i sand/ stein under myr nedenfor hytta.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja.
Beskriv feilen eller endringen: Nye piper og ovner montert i gammel del ifm renovering i 2017.

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja.
Skriv opplysningene her: Dette er en fritidsbolig. Gammel del av hytta er bygget av laftede stokker fra våningshus fra Hovet på Rysstad, bygget ca 1860. Bygget ble tatt ned, flyttet og satt opp som hytte her i 1979. I 2008 ble det bygget et tilbygg ut fra moderne byggeprinsipper med reisverk og villmarkskledning. Gammel del ble renovert i 2017 med nye vinduer, nytt tak/ torvtak og villmarkskledning med diffusjonsduk på utsiden av laftede stokker. Hytta er bygget på betongpillarer på grus/ steinlag. Vedoppvarming med 5 vedovner inkl vedkomfyr. Gass forbrenningstoalett med separat urinal. Gassvannvarmer. 12 volts solcelleanlegg med mulighet for 230 V uttak.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Dersom handel kommer i stand er det avtalt at selger betaler1,50 % inkl. mva. i provisjon.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 15.500,-, oppgjørshonorar kr 11.900,- og digital markedspakke kr 6.950,-  I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 82 140,00,- inkl. mva.

Visning

Produktnr: 5BEEF447-D636-4C12-BC2A-4BE2754AB2BE