Gautestad

Tvitjønnåsen 25

Prisantydning
2 450 000 kr
Omkostninger
77 720 kr
Totalpris
2 527 720 kr
Formuesverdi
316 681 kr
Byggeår
1989
P-rom
83 ㎡
Bruksareal
96 ㎡
Totalt bruksareal
96 ㎡
Tomteareal
2 000 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Flott beliggende hytte på Gautestad - Usjenert og solrik beliggenhet med flott utsikt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytte med alt på ett plan samt loftsetasje/hems og to frittstående boder/anneks. Hytta inneholder stue og kjøkken i åpen løsning, bad og tre soverom samt en bod med utvendig inngang. Begge anneks er i dag innredet som stue/soverom (ikke godkjent).

Hems har et gulvareal på 21 kvm (ikke målbart). Vedbod på 5 kvm er ikke målbar.

Megler har ikke mottatt tegninger av planløsning for anneks fra kommunen. Megler har ikke mottatt tegninger eller andre dokumenter vedr. anneks/bod fra kommunen. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Oppvarming

Varmekabler på gulv på bad. Vedfyring i hovedhytte. Vedfyring og strøm i anneks 1. Strøm i anneks 2.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Eiendommen har tinglyst rett til parkeringsplass. Den tinglyste avtalen angir ikke hvor parkeringsplassen er. Parkeringsplass ca. 20-30 meter fra hytta. Gangvei fra parkering til hytta.

Beliggenhet

Flott beliggende hytte på Gautestad i blindvei, ca. 580 meter over havet. Hytta ligger usjenert og solrikt til med fantastisk utsikt over vannet og fjellene rundt. I Høvringsvannet er det flotte badeplasser, samt gode fiskemuligheter (fiskekort). Det er også muligheter for båt/kajakk. Området byr på flott turterreng hele året. Det er gangavstand til oppkjørte skiløyper vinterstid. Løypenettet strekker seg til Høgås og videre til Førevatn. Løypenettet består av ca. 12 mil oppkjørte løyper på det meste. Himmelsyna er et attraktivt og populært turistmål i nærheten av hytta. Det er kun 18 km til Evje sentrum med alle fasiliteter. Her finner man blant annet flere dagligvarebutikker, restauranter, butikker, apotek, bank og vinmonopol. Evje byr også på flere spennende og gøyale aktiviteter for hele familien.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 02.10.1989. Brukstillatelsen gjelder Nybygg, hytte, gjenstående arbeid: Torvtak er ikke utlagt. Hovedinngangsdør er ikke montert. Pipebeslag mangler. Feierluke skal ha en avstand på minst 30 vm til treverk. Skal det legges inn vann må det søkes om utslippstillatelse. Til privet nyttes tørrklosett som tømmes i tett tank. Annen løsning krever godkjennelse av bygningsrådet. Det foreligger godkjent søknad om tillatelse til oppføring av uthus, bruksareal på 24 kvm, datert 20.06.2003. Megler har ikke mottatt søknad eller andre dokumenter vedr. anneks/bod fra kommunen.

Vei, vann og avløp

Privat vei, vann og avløp. Kostand for brøyting av vei er inkludert i avgift til velforening. Avløp til lukket tank/septiktank(ikke godkjent). Tank må tømmes ca. 2 ganger i året. Årlig kostand ca. kr. 7.000,- til kr. 8.000,-. Borevann med pumpe. Septiktank er ikke søkt/godkjent hos kommunen. Vanntilførsel gjennom yttervegg krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Gautestad Gnr. 64 Bnr. 3, 4 og 310, ikrafttredelse 11.06.2010. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det er ubebygde tomter i området hvor bygging kan forekomme.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

27.09.1974 - Dokumentnr: 102987 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:64 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 268108 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:64 Bnr:197


21.03.1979 - Dokumentnr: 101114 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:1
Bestemmelse om garasje/parkering

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 61 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 77 720,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lars Tore Mesel den 18.10.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Hytte som er oppført i 1989 med tilhørende bod og anneks. Det er normal bruksslitasje på overflater, innredninger og utstyr med tanke på alder, men det må påregnes noen kommende oppgraderinger av overflater og bygningsdeler som har noe bruksslitasje og kommenterte avvik. Rapporten må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Terrassedekke med normal slitasje og råteskader på rekkeverk.
- Utvendig - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trapp med noe manglende sikring etter dagens krav.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er bare synlig knotteplast på den ene siden og det er en del mose i takrenner og på torvstopper som bør fjernes.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Takrenner har punktvise lekkasjer. Stedvis noe lekkasjer fra takrenner.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Kledning med noe værslitasje og litt sprekker og vridninger i noe belistning/kledningsbord.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Utvendig - Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduer med normal aldersslitasje med tanke på alder.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt noe horisontalavvik i bjelkelagskonstruksjonen.
- Innvendig - Pipe og ilsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
- Innvendig - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Avløpsrør under terrassen har løsnet i skjøten.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17230054. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforening. Årlig kostnad dekker brøyting til parkeringsplass/snuplass. Siste 40 meter til hytta må eventuelt brøytes selv.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

27.09.1974 - Dokumentnr: 102987 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:64 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 268108 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:64 Bnr:197


21.03.1979 - Dokumentnr: 101114 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:64 Bnr:1
Bestemmelse om garasje/parkering

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer hytterenovasjon for 2023 kr. 2.087,50,- og feiing/tilsyn fritidseiendom 2023 kr. 481,25,-.

Byggemåte

Hytta er fundamentert på pilarer av Leca, betongblokker og betong direkte på stedlige masser. Undertak av takbord, papp, knotteplast og tekket med torv. Takrenner, nedløp og pipebeslag av plastbelagt stål. Veggkonstruksjonen er bindingsverk med utvendig kledning av stående og liggende beiset villmarkspanel. Takkonstruksjonen er en plassbygget saltakkonstruksjon av taksperrer, med lufting fra gesims. Konstruksjonen har skråhimlinger. Skråhimling er bygget som en lukket konstruksjon. Vinduer fra byggeår med normal slitasje. Dører fra byggeår i malt trekonstruksjon med noe varierende slitasje. Terrassedekke og bjelker i impregnert treverk med rekkverk i beiset treverk. Trapper av impregnert treverk, uten treverk.

Polisenummer

11565042

TV/Internett/Bredbånd

Hytta har parabol.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.2 Fortell kort hva som ble gjort: Nye varmekabler i gulv. Bereder ble flyttet ut av bad og inn i bod. Ny servant.
2.3 Hvis utført av faglærte, hvilket firma utførte jobben? - KW-Bygg og Evje Elektriske, akmur AS.
2.4 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu, terrasse eller annen fasade? - Ja.
4.1 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.2 Fortell kort hva som ble gjort: Nye Vinduer, nytt kjøkken - 2014.
4.3 Hvis utført av faglærte, hvilket firma utførte jobben? - KW-Bygg. Smeland kjøkken.
4.4 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
9 Er det utført arbeid eller kontroll på det elektriske anlegget? - Ja.
9.1 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
9.2 Fortell kort hva som ble gjort: Oppussing 2014.
9.3 Hvis utført av faglærte, hvilket firma utførte jobben? - Evje Elektriske.
9.4 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
10 Kjenner du til om eiendommen har privat vannforsyning, septik, pumpekum, avløpskvern eller liknende? - Ja.
10.1 Beskriv feilen og omfanget: Brønn med pumpe. Septiktank.
12 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja.
12.1 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
12.2 Fortell kort hva som ble gjort: Ny pumpe i brønn 2023. Gammel gikk i tordenvær.
12.3 Hvis utført av faglært, hvilket firma utførte jobben? - Øystein Lien, Rørlegger.
12.4 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
18 Har det vært skadedyr i boligen? - Ja.
18.1 Beskriv feilen og omfanget: Mus på loft.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Frende

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 2,50 % inkl. mva.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 14.900,-, oppgjørshonorar kr 11.900,- og digital grunnpakke kr 6.600,-. I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 94 650,00,- inkl. mva.

Visning

Kontakt megler

Produktnr: E9441B6A-CCB5-4649-9DD6-482CC3BF7777 Kategori: