Arendal

Tangen Allè

Prisantydning
5 800 000 kr - 5 900 000 kr
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig
Enhet Soverom P-rom BRA Totalpris
Tomt 3 4 135 ㎡ 139 ㎡ 5 853 670 kr
Tomt 4 4 135 ㎡ 139 ㎡ 5 949 670 kr

Oversikt

Prosjekterte moderne eneboliger med carport. Attraktivt område ved Nidelva. 2 ledige

Om eiendommen

Oppvarming

Peisovn med stålpipe. Varmekabler i entrè og baderom. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Prosjekterte moderne eneboliger beliggende sentralt til på Hisøy - Tangen. Kort gange til fine turområder, badestrender og bussforbindelse til både Arendal og Grimstad. Plantasjen, bensinstasjon, og flere kolonialbutikker i nærområdet. Gangavstand til populære Nidelv Brygge hvor man kan nyte god mat og kald drikke. God bussforbindelse til sentrum i gangavstand fra boligene.

Adkomst
Fra Arendal sentrum: Kjør opp Vesterveien, og følg skilt mot Hisøy. Følg deretter hovedvei forbi Rimi og Plantasjen mot Fevik. Etter Plantasjen tar du til høyre mot Tangen, og deretter andre innkjørsel til høyre. 2 av tomtene ligger på flata bak eksisterende enebolig, og 4 av tomtene i skrånende terreng opp mot Brattåsen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei. Vei til eiendommene er etablert over naboeiendommen(er). Veiretten er tinglyst.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent til boligformål, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligene har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/303/135:
23.03.2016 - Dokumentnr: 275878 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:136


23.03.2016 - Dokumentnr: 275878 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:136
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler


28.05.2019 - Dokumentnr: 605638 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


23.03.2016 - Dokumentnr: 275764 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:303 Bnr:38


01.01.2020 - Dokumentnr: 15067 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:303 Bnr:135


23.03.2016 - Dokumentnr: 275858 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:8
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:126
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:142
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:143
Gjelder denne registerenheten med flere


23.03.2016 - Dokumentnr: 275858 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:8
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:126
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:142
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:143
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


25.03.2022 - Dokumentnr: 332045 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:8
Bestemmelse om avfallsdunker

I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2017 (TEK 17).

Økonomi

Omkostninger kjøper

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte bolig.
Tomteverdi pr. mai 2022 utgjør (råtomt).

Tomteverdi tomt 1: kr. 2.375.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 59.370,-
Tomteverdi tomt 2: kr. 2.350.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 58.750,-
Tomteverdi tomt 3: kr. .2.200.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 55.000,-
Tomteverdi tomt 4: kr. 1.940.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 48.500,-
Tomteverdi tomt 5: kr. .2.200.000,- Beregnet dokumentavgift kr. 55.000,-

Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

I tillegg tilkommer:
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-


Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Ikke fastsatt. For informasjon ang. eiendomsskatt i Arendal henvises til Arendal kommune.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/303/135:
23.03.2016 - Dokumentnr: 275878 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:136


23.03.2016 - Dokumentnr: 275878 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:136
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler


28.05.2019 - Dokumentnr: 605638 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


23.03.2016 - Dokumentnr: 275764 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:303 Bnr:38


01.01.2020 - Dokumentnr: 15067 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:303 Bnr:135


23.03.2016 - Dokumentnr: 275858 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:8
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:126
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:142
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:143
Gjelder denne registerenheten med flere


23.03.2016 - Dokumentnr: 275858 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:8
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:126
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:142
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:143
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


25.03.2022 - Dokumentnr: 332045 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:303 Bnr:8
Bestemmelse om avfallsdunker

I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt pr.d.d.

Arendal kommune har vedtatt at alle nybygg skal ha vannmåler. Montering av vannmåler gjøres av rørlegger.

Vannmålerleie kr. 210,- pr. år
Abbonnementsgebyr vann kr. 1256,- pr. år
Abbonementsgebyr avløp kr. 2375,- pr. år
Forbruksgebyr vann kr. 13,70 pr. m3
Forbruksgebyr avløp kr. 20,50 pr. m3

Standard renovasjonsgebyr 140 liter restavfall kr. 4434,69 pr. år.

Alle priser iflg. Arendal kommunes hjemmeside mai 2022

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Forsikringsselskap

Boligene vil være fullverdiforsikret under selgers entrepenørforsikring frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsørefors

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnr: D3647E98-589E-4578-861C-29E6632B00B4 Kategori: