Strømsbu/Arendal sentrum

Strømsbuveien 52

Prisantydning
1 600 000 kr
Omkostninger
8 860 kr
Andel fellesgjeld
784 000 kr
Totalpris
2 392 860 kr
Formuesverdi
574 732 kr
Formuesverdi sekundær
2 069 033 kr
Felleskostnader
10 442 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2004
P-rom
73 ㎡
Bruksareal
73 ㎡
Tomteareal
880 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Sentrumsnær leilighet med 2 soverom. Heis. Garasje

Om eiendommen

Innhold

2 etg.: Forgang. Entré/gang, bad, 2 soverom, åpen stue - kjøkkenløsning med utgang til veranda.
Bod i underetasje.

Standard

Praktisk og lettstelt leilighet beliggende i byggets 2 etasje. Inneholder: Forgang. Entré/gang med parkett på gulv, malte flater på vegg. Skyvedørsgarderobe. Flislagt bad med wc, vask og dusj. VVbereder. Opplegg til vaskemaskin. 2 soverom med parkett på gulv,
tapet på vegg. Skap på begge soverom. Åpen løsning, stue/kjøkken. (kjøleskap, oppvaskmaskin samt komfyr medfølger) Fra stuedel er det dør  ut til hyggelig veranda. 
Bod i underetasje.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 73 kvm, Bruksareal: 73 kvm.
P-rom inkl.: Gang, bad/vaskerom, 2 soverom, stue/kjøkken.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2004 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av His Bygg AS den 21.03.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet fra 2006 Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Stående utvendig trekledning, saltakkonstruksjon. Leiligheten fremstår normalt vedlikeholdt innvendig utfra byggeår. Det var lagret mye gjenstander i leiligheten og alle flater er ikke undersøkt, påregnelig bruks slitasje/opphengs skader må påregnes. Skjevheter i etasjeskille utover standardens krav ble registrert. Våtrom med mangler på fallforhold mot sluk der utbedring vil innebære renovering av bad i sin helhet. Kjøkkenventilator som er påkoblet samme avtrekksrør på bad, ved funksjonstest blåser ventilator inn i bad (feilmontering). Tiltak med røykvarslere, brannslukningsapparat anbefales. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se forøvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom:
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Ved nivellering er gulvet tilnærmet flatt, registrert motfall stedvis mot sluk. Synlig vært montert dusjdører som er erstattet med dusjkabinett.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom:
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Avtrekksvifte er defekt. Feilmontering av avtrekk

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Det er registrert avvik med avtrekk. Ved funksjonstest av kjøkkenventilator er denne montert på samme ventilator rør og luft kommer ut på bad/vaskerom (feilmontert)

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Røykvarsler og brannslukningsapparat observert.

TG2:
Utvendig > Dører:
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.

Utvendig > Andre utvendige forhold:
Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon:
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom:
Det er påvist skader på innredning.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken:
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Fuktskjolder på gulv bak kjøleskap, ikke høyere fuktverdier på befaringsdagen. Småskader og videre
påregnelig brukslitasje på kjøkken.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg Vesterveien. Ta til høyre i rundkjøringen og følg veien rett frem. Leiligheten ligger på venstre side. Alternativt kan man gå opp Strømsbuveien til fots. Strømsbuveien 52 ligger da på høyre hånd.
Velkommen!

Beliggenhet

Boligen ligger sentralt til i koselig, veletablert boligområde med bare noen få minutters gange til Arendal sentrum. Barnevennlig, kort vei til barnehage, Stinta barne- ungdomsskole og svømmehall.
Denne bydelen har i de senere årene gjennomgått fornyelse og restaurering av en rekke eldre bolige

Tomt

Felles tomt. Opparbeidet med asfalt, belegningsstein og beplantning.
Areal: 880 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Heis fra leiligheten til parkeringsplass i garasjekjeller. (Garasjeplass nr. 3)
El-portåpner. VK i innkjørsel til garasje. Gjesteparkering i nærområdet

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 30.05.2006. Ferdigattesten gjelder nybygg, leiligheter. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjenning for fasadeendring, datert 12.11.2004.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger/forretning/kontor. Bevaringsområde; bevaring av bygninger, tilhører reguleringsplan Strømsbuveien, Høyveien sør og Skibberheia, datert 19.02.1990. Planident: 2013r3. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Plan under arbeid Kanal Pollen - Kittelsbukt. Formål: Formålet med planarbeidet er å legge til rette for kanal med nødvendig sideareal.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser funnet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets andelseiere, og dernest medlemmer i boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten utlyses og avklares etter budaksept.

Husdyrhold

Se vedtekter (5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Arendal Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Arendal Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 600 000,- (Prisantydning) 784 000,- (Andel av fellesgjeld) 2 384 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 8 860,- (Omkostninger totalt) 2 392 860,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Inkludert i fellesutgiftene.

Eiendomsskatt

Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt for 2023 betales i sin helhet av Strømsbuveien 52 borettslag.

Felleskostnader

Kr. 10 442,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter kr. 3 136,- som inkluderer lønnskostnader, revisjonshonorar, årskontigent boligbyggelag, forretningsførerhonorar bbl, kommunale avgifter, kabel - TV, forsikring, vaktmestertjenester abbl, vedlikehold, elektrisk enegi, renovasjon og andre driftskostnader.

Renter IN ordning: 2 795,-
Renter og avdra kr. 2 667,-

Tilleggsytelser:
TV og Internett kr. 694,-
A-konto heis kr. 550,-
Avsetting til fremtidig vedlikehold kr. 600,-

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 784 000

Lånevilkår fellesgjeld

Lånenummer: 63118114665, Nordea Bank Norge ASA
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 22.02.2023: 4.35% pa.
Antall terminer til innfrielse: 98
Saldo per 22.02.2023: 4 459 000
Andel av saldo: 784 000
Første termin: 30.12.2016Første avdrag: 30.09.2022 ( siste termin 30.06.2047 )
Flytende rente
4: Særskilte opplysninger

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 574 732,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 069 033,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Strømsbuveien 52, Andelsnr. 5 Orgnr. 988501964 i Arendal kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Selger

Per Egil Syvertsen's bo v/fullmektig Joachim Jovik Syvertsen.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr samt oppvaskmaskin medfølger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0035

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0035. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 215) Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonse (Kr.9 900) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 384 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Tingl. hjemmelserklæring (Kr.480) Totalt kr. (Kr.89 075)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3068919