Vigeland sentrum

Spangereidveien 4B

Prisantydning
1 990 000 kr
Omkostninger
62 540 kr
Totalpris
2 052 540 kr
Byggeår
1958
Internt bruksareal (BRA‑i)
123 ㎡
Bruksareal
123 ㎡
Tomteareal
464 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Sentralt beliggende selveierleilighet med hybel. Stort uinnredet loft

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i 2.etasje og inneholder: Entre, gang, soverom, stue/ kjøkken, gang, bad, stue/ kjøkken, soverom.
Bod. Loftsetasje.

Bra. pr. etasje.: Leilighet: 88 m² - Loftsetasje: 35 m². (Hele loftsetasjen er S-rom. )

Takstmannens kommentar til arealmåling:
"Trappehullet er medregnet arealet.
Mindre avvik på åpent areal vil kunne forekomme.
Deler av arealet på loft er ikke målbart pga lav takhøyde. Arealet må og sees på som ca. areal avh. av hvor mye man gjør med gulver, vegger, tak. Ikke
målbart areal er opplyst som ALH (areal med lav himlingshøyde) summert med eventuelt målbart bruksareal som gir GUA (Gulvareal), det er kun målt til
knevegger.
Det skal medfølge en bod til leiligheten, denne er ikke oppmålt eller redegjort for.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er noe avvik melom godkjente tegninger og dagens planløsning. Avviket er at kjøkkenet ikke er tegnet inn i hovedstuen. Endringer fra p-rom til p-rom (som her) er ikke søknadspliktig.

Denne leiligheten skal ha bod i 1 etasje på ca 1,5 kvm. Denne er tegnet inn i felles trappegang og oppføres for selgers regning senest før overtakelse.

Oppvarming

Varmekabler på bad. Øvrig oppvarming er elektrisk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Leilighet i 2.etasje midt i Vigeland sentrum. Inngang til leilighetene er fra byggets bakside.

Parkering

Hver seksjon disponerer 2 parkeringsplasser. Denne leiligheten disponerer plass nr 5 og 6 iht. seksjoneringskartet bak i salgsoppgaven.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i Vigeland sentrum. Her har man alle sentrumsfasiliteter, skoler , barnehage, idrettsplass/idrettshaller, badestrand m.m. i umiddelbar nærhet

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Lindesnes kommune opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse leiligheten (seksjon nr. 3).

Det foreligger en bruksendring da inngang til seksjon 3 var endret, datert 29.03.1984.
Det foreligger tillatelse til bruksendring av kontorlokaler til bolig - Spangereidveien 4B, datert 07.04.2022.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/ forretning/ kontor, og tilhører reguleringsplan for Vigeland sentrum, datert 15.10.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Deler av eiendommen er regulert til torg og annen veigrunn.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/357/433/3:
10.05.2021 - Dokumentnr: 549947 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


19.02.2016 - Dokumentnr: 148914 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 90/429


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 990 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990
000,-))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
62 450,- (Omkostninger totalt)
2 052 450,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5 088,- pr. år for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Leilligheten ligger i 2. etasje i bygg med totalt 4 leiligheter og ett næringslokale (Frivilligsentralen/Skattkammeret). Bygget er oppført i mur/betong på 50-tallet, ombygd på 80-tallet og delvis oppgradert i 2015 ifm tilbygg og ombygging.

Innvendig er de fleste flater oppgradert i 2015. På gulvene er det belegg/fliser/laminat, malt veggflater og himlinger. Lyst og pent innredet.

Felles brannvarslingssystem.

Leiligheten er delt inn i en hoveddel og en del som er innredet til hybel. Begge deler har vært benyttet til utleie.

For mer informasjon om tilstand vises det til selgers egenerklæring og tilstandsrapport.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av #takstmann.oppdrag¤ den #takstdato.oppdrag¤, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Generell beskrivelse av boligen:
Leilighet beliggende i sentrum av Vigeland i 2 etg. i tilhørende bygg med flere seksjoner. Området tilbyr nærhet til butikker, skole, barnehage,
kollektivtransport, turområder m.m.
Leiligheten har blitt noe renovert rundt 2015 med nytt flislagt bad samt de fleste gulv har blitt fornyet. Det har og i denne perioden blitt malt på de fleste
overflater. Det er og lagt nyere belegg på det andre badet, opplyses om rundt 2010. Under oppussingen i 2015 er det blitt anlagt nyere rør i rør system samt
kobberør på flislagt bad. Elektro er og stedvis modernisert, anlegget er for det meste åpent/synlig. Det medfølger ett romslig loft med stort potensiale som
ikke er innredet. Her er det og lagt opp til vann og avløp to plasser. Overflatene i sin
helhet fremstår med dets naturlige elde og slitasje ut ifra alder da leiligheten har vært utleid. Utvendige overflater vil ikke bli videre kommentert annet enn
hva som fremkommer i rapport.
Det er registrert enkelte konstruksjoner som er gitt TG 2 og TG 3, da dette blant annet er forhold hvor utførelse avviker fra standardens krav (NS3600), og
ikke nødvendigvis har skader eller feil som tilsier at umiddelbare tiltak er nødvendig. Samtidig er det enkelte av forholdene som blant annet påvirker
sikkerhet i bruk og vannskadesikkerhet, og hvor det anbefales at tiltak utføres. Deler av avvikene er enkelt beskrevet nedenfor og blir ytterlige kommentert i
rapport:
TG3:
- Vinduer/dører med avvik.
- Loft og pipe med avvik.
- Etasjeskillet og trapp har normale avvik.
- En av kjøkkenviftene er trolig defekt.
- EL- anlegget må kontrolleres.
- Begge badene har avvik mot krav.
TG2:
- Begge kjøkkenene har avvik.
- VVS anlegg med normale avvik grunnet alder.
- En av vvs berederne samt varmepumpen med avvik.
- Baderommene og vinduer/innerdører med øvrige avvik.
- Diverse overflater med avvik.
Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Leiligheten er innredet med to stuer/kjøkken og bad.
- Flislagt bad fra 2015.
- Oppvarming ved varmepumpe.
- Loft med stort potensiale.
- Balkong.
- Det skal medfølge parkeringsplass og felles bod til leiligheten. Hør med megler vedrørende plassering da undertegnede ikke har videre informasjon om
disse.
Rapporten må leses i sin helhet. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller mail.

Renovert

2010/2015

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Ingen.

Diverse

Leiligheten har tidligere vært utleie-objekt.
Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Iflg vedtektene er det ikke tillatt med husdyrhold uten styrets forhåndsgodkjenning. Godkjenning er avhengig av at husdyret ikke er til sjenanse eller ulempe for andre sameiere.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55230028. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/357/433/3:
10.05.2021 - Dokumentnr: 549947 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


19.02.2016 - Dokumentnr: 148914 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 90/429


Info kommunale avgifter

Kr. 9438,-pr. år. Dette beløpet inkluderer standardgebyrer for avløp (kr. 1869,-), vann (2778,-), vannmålerleie (kr. 250), branntilsyn-/feiegebyr (kr. 550) og standard renovasjon/MAREN (kr. 3.990,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr. 17,16 m3 og kr 39,70 m3.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Tilleggskommentar:
- Leiligheten har vært benyttet som utleieobjekt, og jeg her av den grunn begrenset kunnskap om tilstanden.

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har bebodd leiligheten da den har vært utleid. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysninger som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: 9195FEC8-810A-4684-8C1B-E4E7F669ECDC Kategori: