Vigeland

Sølvbergveien 18

Prisantydning
2 630 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
55-23-0123 2 2. 76 ㎡ 2 636 250 kr

Oversikt

5 solgt - 1 ledig. Nye selveierleiligheter under oppføring | 2 og 3 soverom | Carport | Husbankfinansiering

Om eiendommen

Oppvarming

- Det leveres varmekabler i bad, gang stue kjøkken i 1 etg.

- Det leveres varmekabler i bad i 2 etasje.

- Det er varmegjenvinning i ventilasjonssystemet.

- Det leveres pipe i alle leilighetene. Kjøper må selv bekoste eventuell vedovn.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Leilighetene ligger i Sølvberget, like vest for Vigeland sentrum. Her er det grei gang- og sykkelavstand til skoler, barnehage, butikker og de fleste fasiliteter. Enkel adkomst med parkering like ved døra. Fin balkong med god utsikt mot Vestlia og Vigeland. Gode solforhold fra morgen til kveld. Barnevennlig og etablert felt med blant annet balløkke, lekeplass og ikke minst fine turstier i nærområdet.
Gode bussforbindelser både mot øst og vest.

Adkomst:
Fra Vigeland sentrum kjører man opp Smibakken og følger Sølvbergveien forbi stor balløkke og opp bakken. Bygget ligger på venstre side i den lange svingen og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Livold boligfelt, 57/4, datert 11.12.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Reguleringsplaner under arbeid: detaljregulering Brandsneskollen. Id: 202111. Offentlig ettersyn: 03.12.22 - 21.01.23. Saksbehandler: Cecilie M. Svendsen.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er tinglyst diverse avtaler/bestemmelser på eiendommen. Flere av disse er historiske og ingen av dem anses å ha direkte betydning for leilighetene som skal oppføres.


Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyste servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
Se under og prisliste.

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdien for dette prosjektet er kr. 1.500.000,- fordelt på 6 leiligheter, dvs kr 250.000,- pr seksjon. Dokumentavgiften blir da kr 6.250,-

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 500,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjonerutgjør p.t. kr. 500,-
I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Lindesnes kommune for nærmere info.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

Det er tinglyst diverse avtaler/bestemmelser på eiendommen. Flere av disse er historiske og ingen av dem anses å ha direkte betydning for leilighetene som skal oppføres.


Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyste servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Inkluderes i fellesutgifter eller faktureres utenom.
Produktnummer: 1A2A4433-1D45-4F87-BC70-8F932D22672B Kategori: