Flekkerøy

Skålevigsgarden 38D

Prisantydning
1 790 000 kr
Omkostninger
61 750 kr
Totalpris
1 851 750 kr
Tomteareal
440 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Flott eneboligtomt (råtomt). Vann/kloakk til tomtegrense.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart på finn.no

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei. Eiendommen har andel i realsameie: Knr: 4204, Gnr: 2, Bnr: 911. Ideell andel: 1/8. Realsameie gjelder veien opp til eiendommene og det er felles ansvar for vedlikehold mm.

Tilkoblingsgebyr for eiendommen:
Kr. 12.500,- for vann og kr. 12.500,- for avløp. Det blir fakturert et tilknytningsgebyr for vann og et for avløp pr. boenhet/bruksenhet. Dersom det for eksempel skal bygges bolig med registert hybel/kjellerleilighet betales det to tilkoblingsgebyr. Det er Kristiansand kommune som fakturerer tilkoblingsgebyret. Tilkoblingsgebyret faktureres når det er gitt igangsettingstillatelse fra Plan og Bygningsetaten, og det er et engangsgebyr. Deretter tilkommer et årlig abonnementsgebyr for vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan nr. 1033 Brattestø/Skålevik - Flekkerøy, datert 20.06.2018. Planer under arbeid: Endring av reguleringsplan for Paulen gnr2 bnr8 m.fl. Plankontakt: Gisela Urte Nilsen tlf. 45 18 92 40. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen ligger innenfor felt B1 i reguleringsplanen. Her tillates det en boenhet per felt.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 9114 - Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 04.07.1984. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 44 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 61 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er pt. ingen eiendomsskatt for denne eiendommen. Eiendommen er ubebygd. Skattesatsen settes til 2,1 promille for boliger, fritidsboliger, tomter og næringseiendommer.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Før bygging av boliger på Flekkerøy ligger det et generelt krav om utbedring av Kjoskrysset på Vågsbygdveien. Dette håndteres gjennom bidrar på kr. 70 000,- pr. boenhet. Frem til krysset er utbedret, kommer kravet om bidrag uavhengig av om det er inngått utbyggingsavtale eller ikke. Se vedlagt utbyggingsavtale for Brattestø. Kjøper må bekoste bidrag på kr. 70 000,-.

Det er startet en prosess for å få tinglyst avtale om felles stikkledninger for eiendommene i området. Se vedlagt avtale i salgsoppgaven.

Sammendrag fra selgers egenerklæring:
25. Tomta er del av helt nytt regulert område. Tomannsbolig på nabotomta. Kan utløse tilskudd til rundkjøring i Vågsbygd.

30. Offentlig vann og kloakk lagt klart til tomtegrense.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 9114 - Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 04.07.1984. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter/eiendomsskatt er ikke fastsatt. Ved tilknytning til vann og avløp tilkommer årlig abonnementsgebyr.

Renovasjon: Nytt abonnement bestilles ved innflytting i nytt hus. Alle husholdninger er pliktige til å være medlem i kommunal innsamlingsordning og sortere avfallet i grønn, brun og grå dunk. Opprettelse av abonnement og utlevering av utstyr vil bli belastet ny eier med kr. 510,64. Dette bør bestilles ca. 3 uker før overtagelse. Normalgebyret er på kr. 3 925,- inkl. mva. pr. år. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 25448AFB-BE30-4740-B2EA-A8B87565FA70 Kategori: