Sitåsen / Brokke

Sitåsvegen 14

Prisantydning
750 000 kr
Omkostninger
35 220 kr
Totalpris
785 220 kr
Formuesverdi
440 000 kr
Byggeår
2022
Bruksareal
176 ㎡
Tomteareal
822 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Om eiendommen

Flott hyttetomt med nydelig utsikt mot fjellene. Populært og trivelig hytteområde!

Beliggenhet

Adkomst

Se kartbeskrivelse på finn.no.

Beliggenhet

Tomta ligger i Sitåsen hyttefelt på Brokke med lett adkomst fra hovedveien. Det er kort vei til Brokke alpinanlegg og "nye" Brokkestøylen med glasskafe og glamping.

Det populære tomteområdet er utsolgt så her er det lurt å sikre seg en flott tomt før det er for sent!

Lysløypa og øvrige oppkjørte skiløyper starter rett ved.

Det er ca. 6 km. til Rysstad sentrum hvor man bl.a. finner matbutikk, bensinstasjon og bruktbutikk, ca. 50 min. kjøring til Hovden og drøyt 2 timers kjøring til hhv. Kristiansand og Arendal.

Brokke byr på nydelig turterreng både sommer og vinter med bl.a. merkede skiløyper innover fjellheimen og turløyper forøvrig, bl.a. opp på selve Løefjell med nydelig utsikt. Det er flotte klatremuligheter i området med bl.a. nyere Via Ferrata. Den nye rulleskiløypa er ferdigstilt og ulike typer sykkelløyper klargjøres også i området. Alpinanlegget har stolheis og flere nedfarter på over 1000 m, samt fin snowboardpark med eget trekk og bigjump. Det er også uante muligheter til turer i urørt natur, både sommerstid og vinterstid for ikke å snakke om høsten med muligheter for bl.a. bærplukking i massevis.

Jakt leies ut via Brokke aktivitet, både storvilt og småvilt.

Områdets hjemmeside www.brokke.com anbefales!

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei.
Privat vann og avløp (Brokke Vatn- og avlaup AS).
Det er ikke påkoblingsavgift i Sitåsvegen 14.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Sitåsen Hyttefelt, H1 H2, datert 28.06.2006 og detaljregulering for Sitåsen, felt A og B, datert 29.10.2014. En liten del av tomten er regulert til vegetasjonsskjerm. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Punkt 1.2. Fritidsbustader/hytter, Tomt 1-10, 15-49, 52-60 og 62-99:
a) Det er fastsatt følgende krav til utnytting av den enkelte tomt:
1) Det kan bygges en eller to frittliggende boenheter pr. tomt.
2) Utnytting og plassering av bygging av en boenhet:
Maksimal tillatte bruksareal (T-BRA) = 220 kvm, unntatt tomt 1-6, 79 og 85-99 der maksimalt tillatte bruksareal (T-BRA) = 260 kvm.
Det er fastsatt planeringshøyde for den enkelte tomt i vedlagt tabell datert 07.09.18.
På tomtene 4, 5, 15-25, 30-35, 49, 62, 73-83, 89, 90, 93, 98 kan maksimalt 75% av tillatte bruksareal (T-BRA) bygges på en flate/høyde.
Maksimal mønehøyde: 7,0 meter, unntatt tomtene 84-88, 91, 92, 94 og 95 der maksimal mønehøyde er 6,0 meter, målt iht. byggeforskriften.
Maksimal gesimshøyde: 5,5 meter, unntatt tomtene 84-88, 91, 92, 94 og 95 der maksimal gesimshøyde er 3,5 meter, unntatt kvist der maksimal gesimshøyde er 4,5 meter målt iht. byggeforskriften.
3)Utnytting og plassering ved bygging av to boenheter:
Maksimal tillatte bruksareal (BRA) = 80 kvm pr. boenhet, eksklusive parkering på terreng.
Maksimal mønehøyde er 5,6 meter.
Det er ikke lov å etablere høyere synlige murer eller skråninger enn 2 meter i forhold til opprinnelig terreng, men man kan kombinere mur og skråning og lage synlig nivåforskjell på inntil 3 meter.
4) Maksimal synlig grunnmurhøyde er: 0,7 meter, unntatt bygg med kjeller/underetasje der terrenget naturlig kan være tilbakefylt på bygningens 3 av 4 vegger.
5) Takvinkel: 20 - 34°.
6) Minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet.
7) Dersom det skal settes i verk tiltak for å hindre støy og innsyn fra fylkesveien på tomtene 38-43, skal det utarbeides en samlet plan/løsning for dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 669052-1/200 - Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 669052-2/200 - Best. om adkomsrett. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 669082-1/200 - Best. om adkomstrett. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om jordkabel.
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknrn: 669082-2/200. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 482944 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 29.04.2019
rettighetshaver:Knr:4221 Gnr:63 Bnr:278
Gjelder denne registerenheten med flere

Eiendommen er fradelt gnr. 63 bnr. 300 og heftelsene på hovedbruket har fulgt med over da eiendommen ble fradelt. Vedlagt i salgsoppgave følger liste over resterende servitutter som er tinglyst på eiendommen men som gjelder andre bruksnummere.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))

35 220,- (Omkostninger totalt)

785 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Velforening

Velforening kr. 1 000,-

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 669052-1/200 - Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 669052-2/200 - Best. om adkomsrett. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 669082-1/200 - Best. om adkomstrett. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om jordkabel.
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknrn: 669082-2/200. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 482944 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 29.04.2019
rettighetshaver:Knr:4221 Gnr:63 Bnr:278
Gjelder denne registerenheten med flere

Eiendommen er fradelt gnr. 63 bnr. 300 og heftelsene på hovedbruket har fulgt med over da eiendommen ble fradelt. Vedlagt i salgsoppgave følger liste over resterende servitutter som er tinglyst på eiendommen men som gjelder andre bruksnummere.

Info kommunale avgifter

Offentlige avgifter vil tilkomme når tomten er bebygd.

Beløp for offentlige avgifter:
Årlig vann- og avløpsavgift til Brokke Vatn og Avlaup kr. 6 936,- (regulert ut fra KPI). Faktureres halvårlig.
Hytterenovasjon, kr. 2 058,-
Feiegebyr, kr. 499,-

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Oppkjøp finn iht. mail 29.08.22 (Kr.2 000)
Digital grunnpakke (Kr.6 950)
Oppgjør (Kr.11 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.15 500)
Provisjon (forutsatt salgssum: 750 000,-) (Kr.45 000)
Totalt kr. (Kr.81 935)
Produktnr: 19FBCE97-085F-41CB-8DAB-71051340D445