Sitåsen / Brokke

Sitåsvegen 14

Prisantydning
750 000 kr
Omkostninger
35 750 kr
Totalpris
785 750 kr
Formuesverdi
440 000 kr
Byggeår
2022
Bruksareal
176 ㎡
Tomteareal
822 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Flott hyttetomt med nydelig utsikt mot fjellene. Populært og trivelig hytteområde!

Beliggenhet

Adkomst

Se kartbeskrivelse på finn.no.

Beliggenhet

Tomta ligger i Sitåsen hyttefelt på Brokke med lett adkomst fra hovedveien. Det er kort vei til Brokke alpinanlegg og "nye" Brokkestøylen med glasskafe og glamping.

Det populære tomteområdet er utsolgt så her er det lurt å sikre seg en flott tomt før det er for sent!

Lysløypa og øvrige oppkjørte skiløyper starter rett ved.

Det er ca. 6 km. til Rysstad sentrum hvor man bl.a. finner matbutikk, bensinstasjon og bruktbutikk, ca. 50 min. kjøring til Hovden og drøyt 2 timers kjøring til hhv. Kristiansand og Arendal.

Brokke byr på nydelig turterreng både sommer og vinter med bl.a. merkede skiløyper innover fjellheimen og turløyper forøvrig, bl.a. opp på selve Løefjell med nydelig utsikt. Det er flotte klatremuligheter i området med bl.a. nyere Via Ferrata. Den nye rulleskiløypa er ferdigstilt og ulike typer sykkelløyper klargjøres også i området. Alpinanlegget har stolheis og flere nedfarter på over 1000 m, samt fin snowboardpark med eget trekk og bigjump. Det er også uante muligheter til turer i urørt natur, både sommerstid og vinterstid for ikke å snakke om høsten med muligheter for bl.a. bærplukking i massevis.

Jakt leies ut via Brokke aktivitet, både storvilt og småvilt.

Områdets hjemmeside www.brokke.com anbefales!

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei.
Privat vann og avløp (Brokke Vatn- og avlaup AS).
Det er ikke påkoblingsavgift i Sitåsvegen 14.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Sitåsen Hyttefelt, H1 H2, datert 28.06.2006 og detaljregulering for Sitåsen, felt A og B, datert 29.10.2014. En liten del av tomten er regulert til vegetasjonsskjerm. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Punkt 1.2. Fritidsbustader/hytter, Tomt 1-10, 15-49, 52-60 og 62-99:
a) Det er fastsatt følgende krav til utnytting av den enkelte tomt:
1) Det kan bygges en eller to frittliggende boenheter pr. tomt.
2) Utnytting og plassering av bygging av en boenhet:
Maksimal tillatte bruksareal (T-BRA) = 220 kvm, unntatt tomt 1-6, 79 og 85-99 der maksimalt tillatte bruksareal (T-BRA) = 260 kvm.
Det er fastsatt planeringshøyde for den enkelte tomt i vedlagt tabell datert 07.09.18.
På tomtene 4, 5, 15-25, 30-35, 49, 62, 73-83, 89, 90, 93, 98 kan maksimalt 75% av tillatte bruksareal (T-BRA) bygges på en flate/høyde.
Maksimal mønehøyde: 7,0 meter, unntatt tomtene 84-88, 91, 92, 94 og 95 der maksimal mønehøyde er 6,0 meter, målt iht. byggeforskriften.
Maksimal gesimshøyde: 5,5 meter, unntatt tomtene 84-88, 91, 92, 94 og 95 der maksimal gesimshøyde er 3,5 meter, unntatt kvist der maksimal gesimshøyde er 4,5 meter målt iht. byggeforskriften.
3)Utnytting og plassering ved bygging av to boenheter:
Maksimal tillatte bruksareal (BRA) = 80 kvm pr. boenhet, eksklusive parkering på terreng.
Maksimal mønehøyde er 5,6 meter.
Det er ikke lov å etablere høyere synlige murer eller skråninger enn 2 meter i forhold til opprinnelig terreng, men man kan kombinere mur og skråning og lage synlig nivåforskjell på inntil 3 meter.
4) Maksimal synlig grunnmurhøyde er: 0,7 meter, unntatt bygg med kjeller/underetasje der terrenget naturlig kan være tilbakefylt på bygningens 3 av 4 vegger.
5) Takvinkel: 20 - 34°.
6) Minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet.
7) Dersom det skal settes i verk tiltak for å hindre støy og innsyn fra fylkesveien på tomtene 38-43, skal det utarbeides en samlet plan/løsning for dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 669052-1/200 - Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 669052-2/200 - Best. om adkomsrett. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 669082-1/200 - Best. om adkomstrett. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om jordkabel.
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknrn: 669082-2/200. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 482944 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 29.04.2019
rettighetshaver:Knr:4221 Gnr:63 Bnr:278
Gjelder denne registerenheten med flere

Eiendommen er fradelt gnr. 63 bnr. 300 og heftelsene på hovedbruket har fulgt med over da eiendommen ble fradelt. Vedlagt i salgsoppgave følger liste over resterende servitutter som er tinglyst på eiendommen men som gjelder andre bruksnummere.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 18 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 35 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Velforening

Velforening kr. 1 000,-

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 669052-1/200 - Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 669052-2/200 - Best. om adkomsrett. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 669082-1/200 - Best. om adkomstrett. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om jordkabel.
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknrn: 669082-2/200. Tinglyst: 23.08.2007
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Overført fra: 4221-63/300
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 482944 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 29.04.2019
rettighetshaver:Knr:4221 Gnr:63 Bnr:278
Gjelder denne registerenheten med flere

Eiendommen er fradelt gnr. 63 bnr. 300 og heftelsene på hovedbruket har fulgt med over da eiendommen ble fradelt. Vedlagt i salgsoppgave følger liste over resterende servitutter som er tinglyst på eiendommen men som gjelder andre bruksnummere.

Info kommunale avgifter

Offentlige avgifter vil tilkomme når tomten er bebygd.

Beløp for offentlige avgifter:
Årlig vann- og avløpsavgift til Brokke Vatn og Avlaup kr. 7 260,- (regulert ut fra KPI).
Hytterenovasjon, kr. 2 058,-
Feiegebyr, kr. 499,-

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 19FBCE97-085F-41CB-8DAB-71051340D445 Kategori: