Hovden

Setesdalsvegen 4224

Prisantydning
3 290 000 kr
Omkostninger
98 720 kr
Totalpris
3 388 720 kr
Formuesverdi
226 199 kr
Byggeår
1969
Internt bruksareal (BRA‑i)
75 ㎡
Bruksareal
91 ㎡
Tomteareal
4 769 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Flott beliggende hytte på Hovden - Flott utsikt - Bilvei helt frem - Stor tomt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytte med alt på ett plan som inneholder entre, stue og kjøkken i åpen løsning, gang, bad og tre soverom. Det er også en bod på eiendommen.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Godkjente tegninger viser noe mindre hytte, mindre kjøkkenkrok og matbod. Matbod er fjernet til fordel for større kjøkken og hytten er bygd noe lengere enn hva som fremgår av tegninger. Selger har nylig meldt inn dette avviket til Bykle kommune og fremvist tegninger slik hytten fremstår i dag.
Konklusjon i svarbrev fra Bykle kommune datert 23.08.2023: "Bykle kommune viser til mottak av reviderte teikningar av fritidsbustaden på nemnde gbnr. motteke 14.08.23. Byggeløyve for tilbygg er gjeve i 1996, dei reviderte teikningane viser fritidsbustaden slik den vart utført. Bykle kommune tek teikningane til orientering. Bykle kommune opplyser samstundes om at det ikkje var krav om ferdigattest for denne type tiltak (tilbygg) på søknadstidspunktet. Det er heller ikkje krav om ferdigattest for fritidsbustad omsøkt før 01.01.1998.".

Oppvarming

Vedovn. Varmepumpe. Varmekabler på bad. Varmekabel i vannledninger. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på eiendommen.

Beliggenhet

Flott beliggende hytte på Hovden. Det er gode solforhold sommerstid. Fra hytta er det fin utsikt over Hartevatn med både bade og fiskemuligheter. Det er ca. 3 minutters kjøretur til Hovden sentrum med blant annet butikker, kafeer, alpinanlegg, badeland m.m. Hovden kan tilby flotte turmuligheter hele året. Det er merkede turstier i fjellet og området rundt. På vinterstid er det milevis av flotte oppkjørte skiløyper i området.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Selger har nylig sendt inn tegninger til kommunen vedr. påbygg (påbygd ca. 2001-2003) og fått følgende til svar fra kommunen 23.08.2023 "Byggeløyve for tilbygg er gjeve i 1996, dei reviderte teikningane viser fritidsbustaden slik den vart utført. Bykle kommune tek teikningane til orientering. Bykle kommune opplyser samstundes om at det ikkje var krav om ferdigattest for denne type tiltak (tilbygg) på søknadstidspunktet. Det er heller ikkje krav om ferdigattest for fritidsbustad omsøkt før 01.01.1998.".

Vei, vann og avløp

Privat vei. Selger har betalt ca. kr. 3.500 pr. år for brøyting. Naboeiendom, Setesdalsvegen 4226, har en skriftlig veirett til sin hytte over denne eiendommen mot et årlig vederlag kr. 1.000.-, beløpet kan indeksreguleres hvert 5. år. (se vedlagt avtale, avtalen er ikke tinglyst). Privat borevann. Septiktank (slamavskiller) 2.000 liter. Septiktank tømmes ikke av kommunen. Avløpsanlegg er ikke godkjent eller søkt kommunen. Vanntilførsel gjennom yttervegg er krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Fritidsbebyggelse fremtidig, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Deler av eiendommen ligger innenfor Flomfare, hensynssonenavn H320_1.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4222/2/134:
17.07.2000 - Dokumentnr: 11794 - Bestemmelse om veg


08.08.2023 - Dokumentnr: 840932 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


02.01.1969 - Dokumentnr: 100012 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:8


01.01.2020 - Dokumentnr: 1650703 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:2 Bnr:134


Kommentar konsesjon

Bykle kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

98 720,- (Omkostninger totalt)

3 388 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Hyggelig stue og kjøkken i åpen løsning. Stua er romslig med god plass til både sofagruppe og spisebord. Det er peisovn i rommet. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenet har fastmonterte hvitevarer ifm. av en mindre type oppvaskmaskin plassert under kjøkkenbenk. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad oppført i 2001 med fliser på gulv, våtromsplater på vegger og panel i takhimling. Badet er innredet med dusjkabinett, toalett og innredning med nedfelt servant.

Det er tre soverom i hytta. Soverommene er i dag innredet med 7 sengeplasser.

Følgende oppgraderinger er gjort:
- Påbygg ca. 2001-2003.
- Fornyet tak, bad og kjøkken ca. 2003
- Utv. maling 2022 og 2023


Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 14.08.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Hytte er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for opprinnelig byggeperiode (1969) og påbyggsår (2001 og 2003) og fremstår i god teknisk stand. Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved bygningen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Merk: Enkelte bygningsdeler kan være i god stand og helhetlig være vurdert/merket som TG1 i beskrivelsestekst, mens samme bygningsdel kan ha lokale avvik merket TG2. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 vises fra side 6 i rapporten. Det er ingen forhold som vurderes som TG3. Utvendig redskapsbod er ikke vurdert av takstmannen. Inngår ikke i gitt mandat. Henviser til selger. Hele rapporten må leses.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det ble registrert utett skjøt på baksiden av hytten. Ellers har takrenner noe begrenset fall. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner og nedløp.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det er ikke eller begrenset tilrettelagt for lufting i gesimskasser. Dette gjør at nederste del av taktro og ytterste del av isolasjon er blitt noe misfarget. Loftet er ikke helt musetett. Selger opplyser at det for 7-8 år siden var mus på loftet. (for mer info, se beskrivelsestekst). Det gjøres oppmerksom på at inspeksjonsluke er plassbygd av panel, ikke nyere damptett/isolert type.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverk tilhørende terrasse er for lavt ihht. dagens regelverk i områder der høydeforskjell er over 50 cm.
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad: Det er montert bryter for vifte ved siden av dusjkabinett som ikke er egnet for våtsone.
- Våtrom - Overflater Gulv - Bad: Gulvet er bortimot helt flat, stedvis antydning til noe motfall på enkelte fliser mot dør.
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Det er ikke dokumentert tett membran mellom gulv og vegger, bak oppkantfliser. Det gjøres oppmerksom på at arbeider med tettesjikt er ikke utført av faglært flislegger, men av selger selv. Løsningene som er utført er ikke preaksepterte for boliger/hytter.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn, og der det ikke foreligger samsvarserklæring, anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør/el-takstmann. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, vurdering/svar på spørsmål om el-anlegg i rapporten må ikke forveksles med en el-kontroll. Se punkt for vegger/bad vedr. el-bryter montert i våtsone.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekke.
- Innvendig - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt. Det er ikke fremvist dokumentasjon på tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
- Innvendig - Pipe og ilsted: Selger har i etterkant av befaringen lagt ned en keramisk flis under/foran sotluke. Denne er noe for liten da det kreves at størrelsen også minimum 30 cm. til hver av sidene fra sotlukeåpning og må være fastmontert for å kunne lukke avviket.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Stue/kjøkken: Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Det ble registrert på noe kondens i nærhet av inntaksrør og trykktank, samt noe rustdannelser synlig under trykktank.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Varmtvannstank er over 20 år.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Hytteeiendommen ligger i utsatt område ihht. NVEs kart. Selger har imidlertid eid hytten siden 1983 og har aldri opplevd snøskred. Det gjøres oppmerksom på bekk som renner i nærhet av hytten. Se beskrivelsestekst.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4222/2/134:
17.07.2000 - Dokumentnr: 11794 - Bestemmelse om veg


08.08.2023 - Dokumentnr: 840932 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


02.01.1969 - Dokumentnr: 100012 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:8


01.01.2020 - Dokumentnr: 1650703 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:2 Bnr:134


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer Hytterenovasjon kr. 2.663,75,- og Feiing og tilsyn kr. 412,50,-.

Byggemåte

Bygning oppført i tre over grunnmur og fundamenter av Leca. Yttervegger med 10 cm. isolert bindingsverkkonstruksjon kledd i hovedsak med stående bordkledning med unntak øverst på gavlvegger. Taket er tekket med pappshingel montert i forbindelse med påbyggsår 2001 og 2003, ellers ca. 3 år gamle vannbordsbeslag. Takrenner, skvettbeslag og nedløpsrør av plast fra 2001 og 2003. Vinduer med malte karmer og rammer av tre og 2-lags isolerglass fra hhv. 2001 og 2003. Malt hovedytterdør fra 2001 og balkongdør fra 2003. Syd-vest vendt veranda av tre fra omkring 2003-2004.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 3.499 kwh.

Polisenummer

8482405

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.2 Årstall 2001
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Ved påbygg ble et soverom i "Gammel" del av hytta innredet som vaskerom. Det ble lagt vanntett "Nordsjøgulv" med varmekabel. Vegger hadde i utgangspunktet trepanel. Veggene ble kledd med gipsplater og membran i våtsoner. Deretter ble veggene kledd med fliselignende vanntett respatexplater som er godkjent for bad. Arbeidet ble utført som egeninnsats etter gode instruksjoner av fagfolk og internett.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.2 Årstall 2001
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Påbygd soveromsdelen mot syd med 3.0 meter i lengderetning. Gravd til frostfritt for grunnmur. Påbygg har 10 cm Glava og asfaltplater i vegger. Bykle kommune anmodet at tilbygg skulle være lik gammel del. Utført som egeninnsats.
4.2.2 Årstall 2003
4.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
4.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Stuedelen mot syd påbygd i lengden med 3,30 meter. Gravd til frostfritt. Vegger isolert med 10 cm Glava og asfaltplater. Samtidig med påbyggene ble også alle vinduer i gammel del fornyet. Tak ble også totalrenovert med ny papp og Shingel. Gammel del av hytta sto på betong pillarer. Disse pillarene ble erstatter med frostfri grunnmur. Arbeid utført som egeninsats.
8 Er det utført arbeid med drenering? - Ja.
8.1.2 Årstall 2001
8.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
8.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Under påbygg som nevnt over ble det laget drenering fra grunnmur.
8.2.2 Årstall 2003
8.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
8.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Under påbygg som nevnt over ble det laget drenering fra grunnmur. Arbeid utført som egeninnsats.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Ja.
10.1.2 Årstall 2001
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nytt elektrisk skap med automatsikringer installert samtidig med ny kabling av el. anlegg samtidig som påbygg. Godkjent av det lokale el.tilsynet sept. 2002. Etterarbeid og utbedring av pålegg ble sendt til el.tilsynet av installatør Mathisen fra Larvik.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Hovet Elektro. Inatallatør Mathisen i Larvik.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? - Ja, Vannforsyning er privat fra borehull etablert i 2001. Vannrør fra borehull til trykktank i vask rom er frostsikret med varmekabel. Nye vannrør mellom kjøkken og vaskerom er frostsikret med varmekabel. Avløp har 2 m3 slamaskiller og tilsluttet ca. 14 meter lang infiltrasjonsgrøft med 2 stk. 110 mm. infiltrasjonsrør. Jeg er teknisk utdannet og har jobbet mange år med høytrykk rørsystemer og betrakter meg selv som fagperson vedr. rørsystemer.
13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja.
13.1.2 Årstall 2009
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Utvendig avløpsrør med slamavskiller og infiltrasjonsanlegg ble fornyet i 2008. Infiltrsjonsanlegget er i henhold til norm for hytter funnet på internett og etter informasjon fra andre fagpersoner. Avløp har 2 m3 med 2 kammer slamaskiller og tilsluttet ca. 14 meter lang infiltrasjonsgrøft med 2 stk. 110 infiltrasjonsrør.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Meg selv Steinar Haugen
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? - Ja.
16.1.2 Årstall 30+
16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Ny vedovn 1987. Luft/luft varmepumpe montert 2011.
16.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Meg selv.
16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Ja. For ca. 7-8 år siden ble det oppdaget at det hadde vært mus på loftet. Muselorten ble fjernet etter beste evne. Etter dette monterte jeg en elektronisk frekvens museskremmer på loftet og har ikke merket noe til mus der siden.
27 Er det utført radonmåling? - Nei, ikke som jeg kjenner til.
28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? - Ja, Nabohytta mot nord, Setesdalsvegen 4226, med eier Birger Kirkhus har en skriftlig veirett til sin hytte over min eiendom mot et årlig vederlag kr. 1000.-.
31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. - Ja, Arbeid som jeg selv har utført som ufaglært har jeg på forhånd konferert med faglærte personell som snekkere, murere fliseleggere og andre innen byggfag. Jeg går utfra at takstmannen kan gi en god vurdering av fagmessig utførelse.
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? - Ja, På baksiden av hytta, under den "gamle" delen, er ca. 1 meters lengde av grunnmuren løse Leca blokker som kan taes ut for mulig inspeksjon under hytta. Hele muren er dekket med "knotteplast". Da det i følge brev fra Bykle kommune datert 23.08.23 ikke er krav til ferdigattest for tilsvarende tilbygg, har jeg svart «nei» på spørsmål om bygninger mangler brukstillatelse eller ferdig attest for søknadspliktige tiltak
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 3A48CD82-D042-45E7-93E0-EBF94F766093 Kategori: