Bykle

Røyrvikåsen bustadfelt 31

Prisantydning
2 900 000 kr
Omkostninger
85 840 kr
Totalpris
2 985 840 kr
Formuesverdi
892 690 kr
Formuesverdi sekundær
3 213 682 kr
Byggeår
2012
P-rom
142 ㎡
Bruksareal
147 ㎡
Tomteareal
936 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Fint beliggende enebolig i hyggelig boligfelt - Kort vei til Hovden sentrum - 4 soverom og 2 bad - garasje

Om eiendommen

Innhold

Eneboligen går over to etasjer og inneholder entre, kjøkken, stue, vaskerom, soverom, bad og annet rom med sluk i 1. etasje. I loftsetasjen er det stue, 3 soverom, bad og en bod. Frittliggende garasje på eiendommen.

Enebolig totalt:
Primærrom: 142 kvm, Bruksareal: 147 kvm Sekundærrom: 5 kvm.
P-rom inkl: Entre, kjøkken, stue, vaskerom, 4 soverom, bad (1. etasje), stue og bad (loftsetasje).
S-rom inkl.: Annet rom med sluk og bod.

1. etasje:
Bra: 95 m² - P-rom: 95 m² - S-rom: 0 m²
P-rom inkl.: Entre, kjøkken, stue, vaskerom, soverom og bad (1. etasje).
S-rom inkl.: Annet rom med sluk.

Loftsetasje:
Bra: 52 m² - P-rom: 47 m² - S-rom: 5 m²
P-rom inkl.: Stue, 3 soverom og bad (loftsetasje).
S-rom inkl.: Bod.

Arealer i loftstue er målt fra rekkverk for mesanin/hems. Loft har arealer som ikke er måleverdige på grunn av for lav høyde.

Garasje:
Bra: 32 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 32 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Tegninger viser WC-rom. Dette rommet fremstår i dag som vaskerom. Tegninger viser større loftstue med gulv helt bort til vinduer. Dette fremstår i dag som en åpen løsning fra stue i etasjen under. Tegninger viser en mindre bod innenfor et av soverommene. Dette rommet eksisterer ikke. Fremstår som større soverom. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Megler har ikke mottatt tegninger på garasje fra kommunen, dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene samsvarer med hva de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Oppvarming

Vedovn. Varmekabler på to bad, vaskerom, gang, stue nede og kjøkken. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering i garasje. Ellers plass til flere biler på eiendommen.

Beliggenhet

Fint beliggende enebolig i et rolig og hyggelig boligområde på Hovden. Det er kort vei til flott turterreng hele året og lysløype med oppkjørte skiløyper vinterstid. Gangavstand til sentrum med butikker og kafeer, badeland, barnehage og skole.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 09.03.2012. Ferdigattesten gjelder Nybygg/bustad, gnr. 2, bnr. 1158. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Garasjen mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse for garasjen. I matrikkelbrev mottatt av kommunen fremkommer det at det foreligger igangsettingstillatelse for garasjen datert 02.10.2014.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Frittliggende småhusbebyggelse (delareal 926 kvm) og offentlig friområde (delareal 10 kvm), tilhører reguleringsplan Røyrvikåsen bustadområde - A3, ikrafttredelse 26.04.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det er pågående og mulig fremtidig utbygging på flere av nabotomtene.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men hele boligen er i dag utleid for kr. 8.000,- per mnd. Oppsigelsestid er 3 mnd, selger har ikke sagt opp leieavtalen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 2008/561543-2/200, tinglyst 08.07.2008 - Vilkår i kjøpekontrakt. Bestemmelse om gjerde. Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m. Bestemmelse om vann og kloakkledning. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om benyttelse. Med flere bestemmelser.

Dagboknr.: 2008/561543-3/200, tinglyst 08.07.2008 - Forkjøpsrett. Rettighetshaver: BYKLE KOMMUNE. Forkjøpsrett ved salg av ubebygd tomt.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Bykle kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper


Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
69 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 775 000,-))

85 840,- (Omkostninger totalt)

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Hyggelig og romslig stue med plass for flere sittegrupper. Det er vedovn i stua og god takhøyde. Store vinduer som gir godt lys. Utgang til terrasse fra stua. Delvis åpen løsning til kjøkkenet.

Romslig kjøkken med plass for spisebord. Pen kjøkkeninnredning med glatte speil-fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenet har fastmonterte hvitevarer ifm. av oppvaskmaskin, kjøl-/fryseskap, stekeovn og koketopp. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Vaskerom i 1. etasjen med fliser på gulv, panel på vegger og i takhimling. Rommet er innredet med utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.

Bad i 1. etasje med fliser på gulv. Panel på vegger og i takhimling. Badet er innredet med toalett, dusjkabinett og baderomsinnredning med nedfelt servant.

Stue i loftsetasjen.

Bad i loftsetasjen har fliser på gulv. Panel og fliser på vegger. Panel i takhimling. Badet er innredet med toalett, badekar, dusjkabinett og baderomsinnredning med nedfelt servant.

Det er fire soverom i boligen. Ett soverom i 1. etasje og tre soverom i loftsetasjen.

Boligen har balansert ventilasjonsanlegg.

Frittliggende garasje på eiendommen.


Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 18.06.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Boligen er av typen importert delvis prefabrikkert elementhus/byggesett fra Øst-Europa (Baltic Wooden Houses & Furniture). Enkelte deler av boligen er oppført noe ulikt vanlig Norsk byggeskikk og avviker stedvis fra Norsk Standard. Boligen fremstår med normal innvendig slitasje ut i fra bruk og alder, men har etterslep på utvendig vedlikehold. I hovedsak fremstår boligen i god teknsik stand, men det må påregnes utbedring av enkelte avvik. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Hele rapporten må leses!

Følgende avvik har fått TG3:
- Utvendig - Taktekking: Taktekket har betydelige slitasje skader, stedvis påbegynt råte, løse og vridde takpanelbord og vannbord/vindski. Det mangler vannbord mellom kledning på kvist og tak. Kostnadsestimat gjelder kun taktekke/panel, ikke undertak da tilstanden her ikke er kjent.
- Utvendig - Vinduer: Det er påvist avvik/feil rundt innsettingsdetaljer. Vinduene er ikke satt inn etter preakseptert løsning. Innvendig ble der registrert fuktskjolder i foring etter lekkasje. Et av vinduene var forsøkt tettet med utvendig fugemasse. Flere vannbord har løsnet og fremstår med slitasjeskader.
- Utvendig - Dører: Dørene er satt inn på samme måte som vinduer. Vannbord over dører er kun festet utenpå kledning. Innsettings avvik.
- Våtrom - Overflater Gulv - Bad(loftsetasje): Det er motfall fra sluk på badegulvet mot dør, ca. 2 mm. (TG 3) Det er heller ingen oppkant ved dør eller påvist bak gulvlister. Ved lekkasje i rommet vil tilstøtende bygningsdeler bli skadet. Det ble registrert noe bom mulig løs flis. Gulvlister av tre er plassert nært våtromsgulv. Løsningen er ikke preakseptert.
- Våtrom - Overflater Gulv - Bad (1. etasje): Det er ikke fall på badegulvet og ingen oppkant ved dør eller påvist bak gulvlister. Ved lekkasje i rommet vil tilstøtende bygningsdeler bli skadet. Gulvlister av tre er plassert nært våtromsgulv. Løsningen er ikke preakseptert.
- Tekniske installasjoner - Elektisk anlegg: Det ble registrert en løs ledning på loft som kun var tape på enden. Det er montert stikkontakt på baderomsinnredning som står utsatt til i forhold til vannsøl fra vask. Kontakten er ikke beregnet for å tåle fukt/vann. (ikke IP 44). Undertegnede har videre ikke el-kompetanse. Ytterliggere undersøkelser anbefales av elkontrollør.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Dører: Ytterdøren har noe vedlikeholdsbehov da lukkefunksjon til tider henger seg opp. Balkongdør mangler utvendig håndtak. Det er ikke montert beslag i underkant av dørene.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende beslag på tak rundt pipe. Ufagmessig arbeid. Takpanel er ufagmessig avsluttet mot renne. Det mangler skvettbeslag. Det mangler stigetrinn for feier. Det mangler snøfangere på taket.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det mangler hjørnelister, det er også trapping mellom kledningsbord. Det gjøres oppmerksom på at kledning/panel ikke har ru overflate for heft for maling. Mye avflassing registret. Kledningen og hjørnebord/vannbord har betydelig etterslep på vedlikehold. Stedvis påbegynt råte registrert på hjørnebord/belistning. Det ble ikke registrert museband bak nederste kledningsbord. Symptom på aktivitet fra mus registrert på loft. Plate som skal fungere som vindsperre er tilsynelatende ikke spikret/klemt tilstrekkelig mot bindingsverk. Det er også ukjente egenskaper for platen med tanke på om den ivaretar lufttetthet.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det ble registrert aktivitet fra mus på loftet i form av gnagemerker og muselort. Det kan ikke utelukkes skjulte skader i konstruksjon.
- Innvendig - Overflater: Det ble registrert bom (hulrom) i fliser på gulv flere steder i boligen. Løse i fliser og fuger i gang. Det gjøres oppmerksom på noe ujevne og store åpninger i skjøter mellom parkett bord. Det ble registrert fuktskjolder i enkelte av vindusforingene etter vannlekkasje.
- Innvendig - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt. Det er ikke fremvist dokumentasjon på tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Innvendig - Innvendige dører: Enkelte dører står noe skjevt mellom dørkarm og dørblad og må ettertrekkes ved lukking. Det ble registret at et par av profil speilene var løsnet noe fra dørramme.
- Våtrom - Overflater Gulv - Annet rom med sluk: Krav til fall mot sluk er ikke oppfylt. Målt fall fra dør er 8 mm. Krav er minimum 25 mm. Det er heller ikke tette oppkanter langs vegger. Gulvlister av tre er plassert nært våtromsgulv. Løsningen er ikke preakseptert.
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Annet rom med sluk: Det er ikke påvist at det er membran i på gulv. Da det er lister av tre langs gulv kan dette indikere at det også kan mangle som oppkant på vegger. Ukjente løsninger bak lister. Dokumentasjon foreligger ikke.
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad(loftsetasje): Det er plassert dør i våtsone. Panel på vegger i våtsone er ikke en preakseptert løsning.
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad (loftsetasje): Det kan ikke påvises at det er membran på gulvet. Mulig det foreligger bak flislim i sluk og bak lister. Det er ikke membran på vegger i våtsone som har panel. Ukjent bak fliser ved vask og badekar. Det foreligger ingen dokumentasjon på membranarbeider.
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad (1. etasje): Dør plassert i våtsone. Panel på vegger er ikke en preakseptert løsning for våtrom. Da rommet har dusjkabinett vil konsekvensene av avviket være mindre. Det er utette rørgjennomføringer synlig under vask.
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad (1. etasje): Det kan ikke påvises at det er membran på gulvet. Mulig det foreligger bak flislim i sluk og bak lister. Det er ikke membran på vegger i våtsone som har panel. Ukjent bak fliser ved vask og badekar. Det foreligger ingen dokumentasjon på membranarbeider.
- Våtrom - Sanitærutstyr og innredning - Bad (1. etasje): Det ble registrert svelleskade på baderomsinnredning.
- Våtrom - Overflater Gulv - Vaskerom: Våtromsgulvet har ikke fallforhold mot sluk som tilfredsstiller krav til lekkasjesikring. Høydeforskjell mellom sluk og topp tettesjikt ved dør er under 25 mm. Ved en eventuell større lekkasje, vil vann kunne renne ut i tilstøtende rom før det finner veien til sluk. Gulvlister av tre er plassert nært våtromsgulv. Løsningen er ikke preakseptert.
- Våtrom - Sluk, membtan og tettesjikt - Vaskerom: Det er ikke påvist at det er membran i på gulv. Da det er lister av tre langs gulv kan dette indikere at det også kan mangle som oppkant på vegger. Ukjente løsninger bak lister. Dokumentasjon foreligger ikke. Det er ikke membran på vegg i våtsone ved vask.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken: Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Terrassen fremstår med etterslep på vedlikehold, noe slitt og har enkelte skader på overlater.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på på 2 meters lengde var stedvis mellom 10 mm. og 20 mm. eller over 15 mm. i enkelte rom. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble stedvis registrert noe knirk i gulvoverflater utover hva som må kunne forventes.

Garasje er ikke tilstandsvurdert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap, platetopp og stekeovn.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i med polisenummer: . Årlig forsikringspremie kr. 2.950,-.
Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 12.000 kwh.
Boligen er i dag utleid. Den leies ut for kr. 8.000,- per mnd. Det er 3 mnd. oppsigelse i leieavtalen, selger har ikke sagt opp leieavtalen

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-23-0042. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 2008/561543-2/200, tinglyst 08.07.2008 - Vilkår i kjøpekontrakt. Bestemmelse om gjerde. Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m. Bestemmelse om vann og kloakkledning. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om benyttelse. Med flere bestemmelser.

Dagboknr.: 2008/561543-3/200, tinglyst 08.07.2008 - Forkjøpsrett. Rettighetshaver: BYKLE KOMMUNE. Forkjøpsrett ved salg av ubebygd tomt.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vanngebyr kr. 3,91,- per m3, Abonnemt vann kr. 3.650,-, Kloakkgebyr kr. 7,57,- per m3, Abonnement kloakk kr. 4.350,-, renovasjon kr. 3.805,- og feiing/tilsyn kr. 412,50,-.

Byggemåte

Bygning oppført i tre over ringmurselementer, betong og støpt plate. Yttervegger med isolert bindingsverk kledd med liggende kledning. Taktekking av trepanel/plank. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål. Vinduer med malte karmer og rammer av tre med 2-lags glass. Hovedytterdør i PVC, ukjent østeuropeisk type. Balkongdør i tre. Balkongdør har 2-lags isolerglass. Ubehandlet terrasse av tre fra byggeår rundt store deler av boligen.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, Regn har trengt inn vinduer, vestsiden.
11.2 Foreligger det samsvarsærklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? - Vet ikke.
21. Kjenner du til om det foreligger skaderapport/tilstandsvurderinger eller utførte målinger? - Ja, se Lossius tilstandsrapport.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no 04.09.2023 (Kr.2 200)
Digital grunnpakke (Kr.6 600)
Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 775 000,-) (Kr.69 375)
Tilrettelegging (Kr.14 500)
Totalt kr. (Kr.103 160)
Produktnr: 29474760-0AAE-404F-821E-6112DB09A44B