Arendal

Rønningenveien 67 - 69

Prisantydning
3 000 000 kr - 3 200 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
67A 2 2. 70 ㎡ 70 ㎡ 3 210 540 kr
67B 2 1. 70 ㎡ 70 ㎡ 3 010 540 kr
67C 2 1. 70 ㎡ 70 ㎡ 3 010 540 kr
67D 2 2. 70 ㎡ 70 ㎡ 3 210 540 kr
69A 2 2. 70 ㎡ 70 ㎡ 3 210 540 kr
69B 2 1. 70 ㎡ 70 ㎡ 3 010 540 kr
69C 2 1. 70 ㎡ 70 ㎡ 3 010 540 kr
69D 2 2. 70 ㎡ 70 ㎡ 3 210 540 kr

Oversikt

Prosjekterte selveierleiligheter med flott utsikt og solrike omgivelser ved Jovann

Om eiendommen

Oppvarming

Varmekabler i gang og bad. Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i alle leilighetene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Jovann boligfelt er et nytt boligfelt like nord for Arendal sentrum, med umiddelbar nærhet til flotte naturområder, lysløype og badeplasser. Utbygger har lagt vekt på at dette skal være et flott boligområde som passer for de aller fleste. Jovannet ligger like nedenfor feltet, og her er det sandstrand og flotte bademuligheter for både små og store. Jovann har en svært sentral beliggenhet med kort vei til de fleste fasiliteter en familie trenger: Skole, barnehage, lekeplass, balløkke, lysløype, flott natur, dagligvarebutikk og buss. Det er kun ca 4 km til Arendal sentrum, med alle byens servicetilbud.

Adkomst:
Fra Arendal sentrum, følg RV420 opp til lyskrysset, og kjør rett frem gjennom krysset inn på Molandsveien. Følg veien videre over sletta forbi Rema1000, og rundt høyresving. Ta deretter av til høyre rundt svingen, og følg veien forbi avkjørsel til Gullsmedhaven og inn til Jovann. Når veien deler seg, holder du til høyre, følger veien opp bakken, og tar av til venstre like før salgskontoret. Tomtene som skal bebygges ligger på venstre hånd, like før eneboligen under oppføring innerst i veien.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Ferdigattest
Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Tilknyttes offentlig vann og avløp.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbeb. - konsentrert småhusbebyggelse, og tilhører reguleringsplan for Rønningen boligfelt, Endring KS4, KS5, FS4 og FS5 datert 07.09.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/507/2416:
02.09.1876 - Dokumentnr: 909985 - Erklæring/avtale
Rett til fiskeri i Jovannsbekken oppgis til fordel for
konsul Lund
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.1903 - Dokumentnr: 900097 - Erklæring/avtale
Kontrakt angående grubedrift
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1912 - Dokumentnr: 900199 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:115
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.10.1914 - Dokumentnr: 900181 - Elektriske kraftlinjer
Ekspropriasjonstakstforretning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.02.1962 - Dokumentnr: 544 - Erklæring/avtale
Bestemmelse angående Jovatnet
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.1972 - Dokumentnr: 939 - Skjønn
Sand herredsrett ang. anlegg av bl.a. vannledning fra
Rorevann til Saltrød.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


11.01.1973 - Dokumentnr: 239 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.01.1975 - Dokumentnr: 605 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Mesterhus Aust-Agder AL
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.2000 - Dokumentnr: 1280 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver A.K.E.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


29.08.2006 - Dokumentnr: 406265 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


29.04.2022 - Dokumentnr: 456864 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116


02.09.1876 - Dokumentnr: 909985 - Erklæring/avtale
Rett til fiskeri i Jovannsbekken oppgis til fordel for
konsul Lund
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.1903 - Dokumentnr: 900097 - Erklæring/avtale
Kontrakt angående grubedrift
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1912 - Dokumentnr: 900199 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:115
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.10.1914 - Dokumentnr: 900181 - Elektriske kraftlinjer
Ekspropriasjonstakstforretning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.02.1962 - Dokumentnr: 544 - Erklæring/avtale
Bestemmelse angående Jovatnet
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.1972 - Dokumentnr: 939 - Skjønn
Sand herredsrett ang. anlegg av bl.a. vannledning fra
Rorevann til Saltrød.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


11.01.1973 - Dokumentnr: 239 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.01.1975 - Dokumentnr: 605 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Mesterhus Aust-Agder AL
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.2000 - Dokumentnr: 1280 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver A.K.E.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


29.08.2006 - Dokumentnr: 406265 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


29.04.2022 - Dokumentnr: 456864 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Omkostninger kjøper

9 370,- (Dokumentavgift)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

10 540,- (Omkostninger totalt)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Ikke fastsatt pr. d.d.
For mer info se: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/eiendomsskatt/

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/507/2416:
02.09.1876 - Dokumentnr: 909985 - Erklæring/avtale
Rett til fiskeri i Jovannsbekken oppgis til fordel for
konsul Lund
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.1903 - Dokumentnr: 900097 - Erklæring/avtale
Kontrakt angående grubedrift
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1912 - Dokumentnr: 900199 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:115
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.10.1914 - Dokumentnr: 900181 - Elektriske kraftlinjer
Ekspropriasjonstakstforretning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.02.1962 - Dokumentnr: 544 - Erklæring/avtale
Bestemmelse angående Jovatnet
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.1972 - Dokumentnr: 939 - Skjønn
Sand herredsrett ang. anlegg av bl.a. vannledning fra
Rorevann til Saltrød.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


11.01.1973 - Dokumentnr: 239 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.01.1975 - Dokumentnr: 605 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Mesterhus Aust-Agder AL
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.2000 - Dokumentnr: 1280 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver A.K.E.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


29.08.2006 - Dokumentnr: 406265 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


29.04.2022 - Dokumentnr: 456864 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116


02.09.1876 - Dokumentnr: 909985 - Erklæring/avtale
Rett til fiskeri i Jovannsbekken oppgis til fordel for
konsul Lund
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.1903 - Dokumentnr: 900097 - Erklæring/avtale
Kontrakt angående grubedrift
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1912 - Dokumentnr: 900199 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:115
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.10.1914 - Dokumentnr: 900181 - Elektriske kraftlinjer
Ekspropriasjonstakstforretning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.02.1962 - Dokumentnr: 544 - Erklæring/avtale
Bestemmelse angående Jovatnet
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.1972 - Dokumentnr: 939 - Skjønn
Sand herredsrett ang. anlegg av bl.a. vannledning fra
Rorevann til Saltrød.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


11.01.1973 - Dokumentnr: 239 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


24.01.1975 - Dokumentnr: 605 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Mesterhus Aust-Agder AL
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.2000 - Dokumentnr: 1280 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver A.K.E.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


29.08.2006 - Dokumentnr: 406265 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116
Gjelder denne registerenheten med flere


29.04.2022 - Dokumentnr: 456864 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:116

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt pr. d.d., da leilightene ikke er bygget enda.
Produktnummer: EAEF7819-CE60-458F-9D76-EE2F9CEC49B9 Kategori: