Risør

Risør Platå

Prisantydning
3 490 000 kr - 7 290 000 kr
Antall soverom
2 - 3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
A10 3 143 ㎡ 150 ㎡ 7 011 170 kr
A11 3 143 ㎡ 150 ㎡ 6 811 170 kr
A12 3 143 ㎡ 150 ㎡ 6 611 170 kr
A8 3 143 ㎡ 150 ㎡ 7 011 170 kr
A9 3 143 ㎡ 150 ㎡ 7 311 170 kr
B1 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 328 670 kr
B2 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 228 670 kr
B3 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 228 670 kr
B4 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 228 670 kr
B5 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 628 670 kr
B6 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 428 670 kr
B7 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 828 670 kr
C13 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 703 670 kr
C14 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 603 670 kr
C15 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 803 670 kr
C16 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 803 670 kr
C17 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 503 670 kr
C18 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 503 670 kr
C19 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 503 670 kr
C20 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 603 670 kr
C21 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 703 670 kr
C22 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 603 670 kr
C23 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 603 670 kr
C24 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 503 670 kr

Oversikt

Prosjekterte leiligheter, eneboliger i kjede og frittliggende eneboliger. Ingen boplikt!

Beliggenhet

Beliggenhet

Risør Platå har en perfekt beliggenhet for deg som ønsker å kombinere det beste fra land og sjø. I tillegg til den fantastiske utsikten, er det kort vei til alle de flotte aktivitetene Risør har å tilby. Ta en tur langs den pittoreske kyststien, eller hva med en joggetur i en av de mange flotte skogsstiene i området. Nyt en dag på en av Risørs vakre strender, eller dra ut på båttur for å utforske Risørs magiske skjærgård. Du vil aldri kjede deg her!
Med et bredt utvalg av restauranter, kafeer og butikker i nærheten, kan du nyte alt byen har å tilby, samtidig som du har mulighet til å trekke deg tilbake til ditt eget private paradis ved havet.
For de som har barn er det kort vei til både barne- og ungdomsskole, videregående skoler samt idrettsanlegg og fotballbaner. Det gjør det enkelt og forutsigbart for både barn og voksne som vil oppleve at de beveger seg i trygge omgivelser med korte avstander. Vi har tro på at Risør Platå er en drømmeplass for deg som ønsker å våkne opp til en flott utsikt og en idyllisk, harmonisk livsstil.

Ta kontakt i dag for å sikre deg din egen plass på dette vakre stedet ved havet.

Adkomst
Fra E-18 svinger man av til Risør, og følger veien ned mot sentrum. Ved Frydendal kirke svinger man til høyre inn på Grønningenveien mot skolen og idrettsanlegget. Følg veien rett frem gjennom rundkjøringen, Caspersens vei. Sving til venstre når du kommer til Ørneveien og følg veien. Når veien går over i Oterlia, følger man veien ned bakken, forbi første avkjørsel til venstre, inn i Hjortesvingen. Sving inn til venstre i enden av veien, og deretter forbi 1. avkjørsel til høyre. Du får da tomten som skal bebygges på høyre hånd.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Boligene tilkobles offentlig vei, vann og kloakk. Privat vei på sameiets grunn.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse, og tilhører reguleringsplan for Oterlia, datert 26.03.2009, se vedlegg. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige plan hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Selger er ikke kjent med andre planer.

Adgang for utleie

Boligene har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/14/643:
15.04.2015 - Dokumentnr: 324982 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:14 Bnr:601

01.01.2020 - Dokumentnr: 1114378 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:14 Bnr:643

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Det er pliktig medlemskap i Oterlia 2 vel, avgift p.t. kr. 300,- pr. hustand.

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Tomteverdi og dokumentavgift fordeles etter følgende oppsett for boligene:

Eneboliger i kjede kr. 800 000,-
Frittliggende eneboliger kr. 1 500 000,-
Leiligheter kr. 500 000,-

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Ikke fastsatt p.t. I Risør kommune gjelder følgende beregningsgrunnlag: Generell skattesats settes til 4 promille (esktl § 13). For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl §8 C-1).

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/14/643:
15.04.2015 - Dokumentnr: 324982 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:14 Bnr:601

01.01.2020 - Dokumentnr: 1114378 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:14 Bnr:643

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Det er pliktig medlemskap i Oterlia 2 vel, avgift p.t. kr. 300,- pr. hustand.

Andre forsikringer

Byggene vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse for leilighetene. Eneboliger tegner egen fullverdiforsikring. Kjøper forsikrer eget innbo.
Produktnummer: BDB3A7B2-8FBC-447F-8829-A2FBB3FADA34