Oterlia

Hjortesvingen 2

Prisantydning
2 290 000 kr - 2 390 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje BRA-i BRA Totalpris
1 B 2 2. 51 ㎡ 2 397 250 kr
1A 2 1. 51 ㎡ 2 297 250 kr
2 A 2 1. 51 ㎡ 2 397 250 kr
2 B 2 2. 51 ㎡ 2 397 250 kr

Oversikt

Prosjekterte leiligheter i moderne stil - Carport inkludert i prisen

Om eiendommen

Oppvarming

Varme i gulv i vindfang og på bad. Pipe til himling, peisovn kan monteres som tilvalg.

Beliggenhet

Beliggenhet

Risør Platå har en perfekt beliggenhet for deg som ønsker å kombinere det beste fra land og sjø. I tillegg til den fantastiske utsikten, er det kort vei til alle de flotte aktivitetene Risør har å tilby. Ta en tur langs den pittoreske kyststien, eller hva med en joggetur i en av de mange flotte skogsstiene i området. Nyt en dag på en av Risørs vakre strender, eller dra ut på båttur for å utforske Risørs magiske skjærgård. Du vil aldri kjede deg her!
Med et bredt utvalg av restauranter, kafeer og butikker i nærheten, kan du nyte alt byen har å tilby, samtidig som du har mulighet til å trekke deg tilbake til ditt eget private paradis ved havet.
For de som har barn er det kort vei til både barne- og ungdomsskole, videregående skoler samt idrettsanlegg og fotballbaner. Det gjør det enkelt og forutsigbart for både barn og voksne som vil oppleve at de beveger seg i trygge omgivelser med korte avstander. Vi har tro på at Risør Platå er en drømmeplass for deg som ønsker å våkne opp til en flott utsikt og en idyllisk, harmonisk livsstil.

Ta kontakt i dag for å sikre deg din egen plass på dette vakre stedet ved havet.

Adkomst
Fra E-18 svinger man av til Risør, og følger veien ned mot sentrum. Ved Frydendal kirke svinger man til høyre inn på Grønningenveien mot skolen og idrettsanlegget. Følg veien rett frem gjennom rundkjøringen, Caspersens vei. Sving til venstre når du kommer til Ørneveien og følg veien. Når veien går over i Oterlia, følger man veien ned bakken, forbi første avkjørsel til venstre, inn i Hjortesvingen. Sving inn til venstre i enden av veien, og deretter forbi 1. avkjørsel til høyre. Du får da tomten som skal bebygges som første tomt på venstre hånd inne på området.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Boligene tilkobles offentlig vei, vann og kloakk. Privat vei på sameiets grunn.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse, og tilhører reguleringsplan for Oterlia, datert 26.03.2009, se vedlegg. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige plan hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Selger er ikke kjent med andre planer.

Adgang for utleie

Boligene har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/14/643:
11.01.2024 - Dokumentnr: 968454 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


15.04.2015 - Dokumentnr: 324982 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:14 Bnr:601


01.01.2020 - Dokumentnr: 1114378 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:14 Bnr:643


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2017 (TEK 17).

Økonomi

Omkostninger kjøper

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi kr. 250 000,-, som utgjør kr. 6 250,-.

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 500,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 500,-

Totalt utgjør omkostningene kr. 7 250,- pr. leilighet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Info eiendomsskatt

For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Risør kommune for nærmere info.

Nøkkelinformasjon

Velforening

Det er pliktig medlemskap i Oterlia 2 vel, avgift p.t. kr. 300,- pr. hustand.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/14/643:
11.01.2024 - Dokumentnr: 968454 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


15.04.2015 - Dokumentnr: 324982 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:14 Bnr:601


01.01.2020 - Dokumentnr: 1114378 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:14 Bnr:643


Info kommunale avgifter

Eiendomsskatt og kommunale avgifter blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. Kommunale avgifter er ikke fastsatt p.t.

Andre forsikringer

Byggene vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse for leilighetene. Eneboliger tegner egen fullverdiforsikring. Kjøper forsikrer eget innbo.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnr: D7C8D8CB-CD5D-4727-9AC1-C47863878843