Tvedestrand

Øvre Nesdalen 7

Prisantydning
450 000 kr
Omkostninger
27 720 kr
Totalpris
477 720 kr
Tomteareal
1 418 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Flott beliggende ubebygd boligtomt - Vei, vann og avløp til tomtegrense

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott beliggende ubebygd boligtomt. Det er fine turstier i nærheten. Tomten ligger kun en kort spasertur fra Songevannet. Herfra kan man blant annet ta båt ut til Sørlande feriesenter, Risør, Tvedestrand og Lyngør. Tar man kajakken, er det fantastisk å padle gjennom Laget, og ta seg ut til Saltbuholmen ved sommertid. Tvedestrand og Risør kommune har et godt tilbud for barn og unge. Tvedestrand har blant annet et godt skoletilbud, med nyere barnehage, ny barneskole og nyere videregående skole.

Tomten har en sentral beliggenhet i forhold til forbindelsen til E18, som gir kort kjøre avstand til både Risør, Søndeled, og Tvedestrand. Det er kort vei til Brokelandsheia og Risør hvor det er et utvidet service og tjenestetilbud. I Risør sentrum er det blant annet butikker, skoler, barnehager, og idrettshall. Trehusbyen Risør er kjent for sine kulturarrangementer, festivaler, og aktiviteter. Her er det flotte tur - og badeområder på blant annet Randvik.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei. Vei, vann og avløp går frem til tomtegrensen. Kjøper kobler seg på anlegg som velforeningen drifter i boligfeltet. Velforeningen (boligfeltet) eier vannledningen og har ansvar for vedlikehold. Boligfeltet har egen kloakkpumpe, som driftes og vedlikeholdes av velforeningen. Utgiftene varierer grunnet variasjon i kostand for service og vedlikehold. Velforeningens avløp og vann er tilkoblet kommunalt vann og avløp. Tilkoblingsgebyr for kommunalt vann og avløp må påregnes.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger, tilhører reguleringsplan Nesdalen II, ikrafttredelse 18.10.2005. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Planlegging for Kommuneplan 2021-2033 er igangsatt/under arbeid. Ta kontakt med kommunen for mer infomasjon om dette.

Følgende fremkommer av reguleringsplan:
Sammen med byggesøknad skal det foreligge plan for den ubebygde del av tomten. Planen skal være i M=1:500 og vise: 1) Plassering av bebyggelsen innefor angitte byggelinjer, herunder høydeplassering og møneretning. 2) Terrengplanering og forstøtningsmurer der terrengforholdene krever slike tiltak. 3) Avkjørsel med lengdeprofil og angitte høyder. 4) Plassering av biloppstillingsplasser og event. garasje. På reguleringsplanen er der angitt tilnærmet høyde på hovdeteasjen.
Området skal bebygges med eneboliger. Der terrenget tillater det, kan det bygges kjeller. Bebyggelsen skal tilpasses bebyggelsen i strøket for øvrig mht. takform materialbruk og farge. Bygningene skal ha takvinkel mellom 38 og 45 grader. Som hovedregel og spesielt ved eksponert beliggenhet, skal møneretningen følge terrenget.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/72/51:
13.09.2023 - Dokumentnr: 995324 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


09.10.2006 - Dokumentnr: 479705 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:72 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1570244 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:72 Bnr:51

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

27 720,- (Omkostninger totalt)

477 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Tvedestrand kommune. Eiendomsskatt må påregnes.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Kjøper forplikter seg til å melde seg inn i velforening og veiforening. Man må kjøpe seg inn i veiforeningen (asfaltinnvestering) på ca. kr. 30.000. Dette er en engangssum kjøper må påregne, sum kan variere/endres.

Vei og vedlikehold ca. kr. 4.000,- per året. Dette inkluderer brøyting. Denne summen vil variere. Kjøper må også bidra på andre vedlikeholdsaktiviteter som foreningen avtaler.

Telenor har fiber i området hvor tilkobling kan være mulig. Kjøper må selv påregne eventuelle kostnader for dette.

Tilkoblingsavgift til Agder Energi nett er betalt. Strøm ligger ikke klart til tomtegrense. Kjøper må påregne andre kostander for tilkobling til strøm.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Kjøper forplikter seg til å melde seg inn i velforening og veiforening. Man må kjøpe seg inn i veiforeningen (asfaltinnvestering) på ca. kr. 30.000. Dette er en engangssum kjøper må påregne, sum kan variere/endres. Vei og vedlikehold ca. kr. 4.000,- per året. Dette inkluderer brøyting. Denne summen vil variere. Kjøper må også bidra på andre vedlikeholdsaktiviteter som foreningen avtaler.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/72/51:
13.09.2023 - Dokumentnr: 995324 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


09.10.2006 - Dokumentnr: 479705 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:72 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1570244 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:72 Bnr:51

Info kommunale avgifter

Eiendommen er en ubebygd tomt og det faktureres foreløpig ingen kommunale avgifter på eiendommen.
Når eiendommen bebygges vil kommunale kostnader påløpe. Kommunen opplyser om følgende kostnader for 2023 på sine hjemmesider som kan være relevante for eiendommen:
Abonnement avløp kr. 3.150,- inkl. mva, Avløp etter forbruk kr. 22,50,- per m3, Abonnement vann kr. 2.450,- inkl. mva, Vann etter forbruk kr. 17,50,- per m3, Feieavgift pr. pipeløp kr. 375,-.
Eventuelle tilkoblingsavgifter for vann og avløp må også påregnes, kommunen opplyser om tilkobling til kommunal vannledning kr. 16.875,- inkl. mva og tilkobling til kommunal avløpsledning kr. 16.875,- inkl. mva. Renovasjonsavgift faktureres direkte fra RTA. RTA sine hjemmesider opplyser om årsgebyr på kr. 4.350,- inkl. mva for type abonnement 140-normal.
Produktnummer: E7E8DBBC-09DF-426E-93A1-4EAD9AECADD3 Kategori: