Ørnefjell

Ørnefjell hyttegrend 40

Prisantydning
2 390 000 kr
Omkostninger
76 750 kr
Totalpris
2 466 750 kr
Formuesverdi sekundær
512 279 kr
Byggeår
1982
Internt bruksareal (BRA‑i)
65 ㎡
Bruksareal
65 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Modernisert hytte med flott utsikt og nærhet til skiløyper og turområder - Innlagt strøm, vann og avløp

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Koselig hytte med alt på ett plan. Hytta inneholder vindfang/gang, 3 soverom samt ett rom innredet som soverom (ikke godkjent), gang, bad, bod, stue og kjøkken i åpen løsning. Det er utgang til terrasse fra stue med fin utsikt.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Det ble i forbindelse med omgjøring av WC/Bod til bad påbygget en gang som ikke fremkommer av tegninger. Kommunen opplyser om at de ikke har noen søknad/tegninger på gangen i sine arkiver. Gang og bod fremkommer ikke av tegninger mottatt av kommunen. Bod/wc fra tegninger fremstår i dag som bad. Kjøkken er flyttet og vask fra tegninger er i dag del av kjøkken. Deler av spisekrok fra tegninger er i dag soverom. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Oppvarming

Appstyrt wi-fi panelovner, varmekabler i gang og på bad. Vedovn.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Bilvei helt frem. Parkering utenfor hytta.

Beliggenhet

Flott beliggende hytte i idyllisk vinterparadis på Hovden. Hytta ligger på Ørnefjell, rett i underkant av 10 minutters kjøretur fra Hovden sentrum. Hytta har solrik beliggenhet og er omringet av flott natur. Det er skiløyper like utenfor døra, ca. 300 meter fra hytta. Skiløyper også fra felles parkeringsplass, ca. 600 meter fra hytta. Det er kort vei til Otra med fine bade- og fiskemuligheter. Flotte turstier fra hyttefeltet og opp til bl.a. Svånuten med en høydemeter på over 1 300 meter. Dette er også et fint fjell for topptur på vinterstid. Det er ca. 1,5 km til golfbane. Flotte turterreng med gode muligheter for bær- og soppplukking. I Hovden sentrum finner man flott alpinanlegg, milevis av oppkjørte skiløyper og badeland. Her finner man også fasiliteter som dagligvarebutikk, butikker og cafeer.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Det betales et årlig driftstilskudd til Ørnefjell VA Drift AS på ca. kr. 2.500,-. Privat vei. Kostand for brøyting av felles private veier er inkludert i avgift til velforening. Brøyting ved behov fra Hovden hytteservice kr. 2.500 per år.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Midtregionen, ikrafttredelse 27.09.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Kommunen opplyser om at det er reguleringsplan under arbeid for området. Reguleringsplanen har Id 202303, status Planlegging igangsatt, plannavn Ørnefjell hytteområde. Ta kontakt med Bykle kommune for mer informasjon om dette.

Adgang for utleie

Hytta har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4222/6/5/30:
16.08.1983 - Dokumentnr: 102872 - Urådighet
Gjelder feste
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER


16.08.1983 - Dokumentnr: 102872 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
ÅRLIG AVGIFT NOK 650
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1611891 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:6 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Bykle kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 59 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 76 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Anders Westgård Hafslund den 14.02.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Fritidsboligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden. Bygningen fremstår i hovedsak i god teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning. Enkelte rom/overflater i fritidsboligen var ikke ferdigstilt på befaringsdagen. Oppsummering av avvik og mangler som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Merk: Enkelte bygningsdeler kan være i god stand og helhetlig være vurdert/merket som TG1 i beskrivelsestekst, mens samme bygningsdel kan ha lokale avvik merket TG2. Hele rapporten må leses grundig.
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det ble registrert defekt taknedløp. Se bilde.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Sluk, membran og tettesjikt: Ukjente løsninger i sluk. Rist nedi sluk kunne ikke tas opp og sluk er dermed ikke mulig å inspisere og/eller rengjøre. Løsningen fremstår noe ufagmessig.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Nedløp og beslag: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er passert. Det er manglende takrenner og nedløp på deler av taket. Ukjent om det er adkomst til pipe for feier.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Sluk, membran og tettesjikt: Det er utette løsninger ved dørsvill og under vask hvor rør kommer opp. Lekkasjesikring betinger tette løsninger ved dørsvill, oppkanter langs vegger og under benk.
- Utvendig - Taktekking: Taktekkingen er snødekt og utelukkende vurdert ut ifra alder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det ble registrert skader på undersiden av enkelte takbord ved takutstikk, samt noe slitasje på vannbord og vindskier. Se bilder.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det ikke registrert tilstrekkelig museband og/ eller tiltak for å hindre mus. Det ble registrert spiker som er dykket lengre inn i kledningsbord enn anbefalt, samt noe ufagmessig utførelse på hjørnekasse. Se bilder. Det ble registrert vindusåpning på gavlvegg mot sør som var dekket til med asfaltplate e.l. Se bilde. Risiko for skjulte avvik på vegger som skjuler seg bak snø.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det er registrert begrenset/ dårlig ventilering/ lufting takkonstruksjonen. Lufttilførsel er stedvis redusert der isolasjon presser mot undertak. Det ble stedvis registrert misfarging/ svertesopp på undersiden av undertak/ takbord. Det ble registrert mindre skjevheter i takhimling i stue/kjøkken. Luke til kaldtloft fremstår noe utett. Det ble påvist museavføring på kaldtloftet som indikerer museaktivitet. Det påløper dermed risiko for mus også i andre konstruksjoner.
- Utvendig - Dører: Det er manglende beslag under dørterskler.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Treplatting mangler trapp/trinn, muligens også rekkverk.
- Innvendig - Uferdige overflater: Det ble registrert manglende listverk/ foringer på innvendig dører, vinduer og andre steder, listverk som er utilstrekkelig festet, samt panel og andre overflater uten overflatebehandling m.m.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Det ble registrert åpning mellom stubbeloftsbord og synlig isolasjon. Her påløper det risiko for at evt. mus kan krype inn i bjelkelaget. Målt høydeforskjell på 2 meters lengde var stedvis mellom 10 - 20 mm og mellom 15 - 30 mm i hele rommet i stue/kjøkken. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig - Pipe og ildsted: Det er påvist manglende ubrennbar plate under feieluke/sotluke (uten kompenserende tiltak - formål er fare for glør fra aske).
- Innvendig - Innvendige dører: Det ble registrert at enkelte dørblad tar i karm/terskel, har manglende deksler/karmpropper og løse dør håndtak.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Overflater vegger og himling: Vindu og dør er plassert i våtsoner ved dusj og vask uten vanntette løsninger og detaljer. Vegg med trepanel er bygget som vanlige boligromsvegger, uten vanntette løsninger og detaljer i våtsonen. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er benyttet våtromsmaling i rommet.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Overflater gulv: Det er ikke tilstrekkelig fall i dusjsonen (1:50 fall 0,8 m ut ifra senter sluk). Ved test av spyling i dusj rant det vann under dusjveggen og noe ut på gulvet. Baderomsgulvet har ikke fallforhold mot sluk som tilfredsstiller krav til lekkasjesikring. Høydeforskjell mellom sluk og topp tettesjikt ved dør er under 25 mm. Ved en eventuell større lekkasje, vil vann kunne renne ut i tilstøtende rom før det finner veien til sluk. Utette løsninger ved dørsvill. Det ble stedvis registrert noe høydeforskjell på fliser.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Ventilasjon: Rommet har kun naturlig ventilasjon og mangler tilluftsløsning.
- Kjøkken - 1. etasje - Stue/kjøkken - Overflater og innredning: Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.
- Kjøkken - 1. etasje - Stue/kjøkken - Avtrekk: Det ble registrert at avtrekk fra kjøkkenventilator stopper på kaldt loftet.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Arbeid på vannledninger er utført uten bruk av rørlegger.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Arbeid på vannledninger er utført uten bruk av rørlegger.
- Tomteforhold - Drenering: Det ble registrert en del vann/is under hytten som kan indikere at dreneringen ikke fungerer helt optimalt eller helt som tiltenkt.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Innvendig - Overflater: Det ble stedvis registrert noe ufagmessig utførelse på gulvlegging, panel og listverk, samt enkelte ujevne panelbord i takhimling. Se bilder. Skuffer under sengene på soverom tar i gulv.
- Innvendig - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Tilliggende konstruksjoner våtrom: Det ble registrert fuktsperre i innvendig skillevegg.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2: Terrasse foran stue var ikke mulig å undersøke da denne var snødekt på befaringsdagen. Materialer og alder ukjent. Det anbefales ytterligere undersøkelser når terrassen er snøfri. Evt. andre terrasser/plattinger som ligger under snøen er heller ikke undersøkt.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Det var ikke mulig å vurdere tomt/terrengforhold pga. snødekt tomt.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17240007. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforening. Årlig kostand kr. 2.625,-. Dette inkluderer brøyting av felles veier.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4222/6/5/30:
16.08.1983 - Dokumentnr: 102872 - Urådighet
Gjelder feste
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER


16.08.1983 - Dokumentnr: 102872 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
ÅRLIG AVGIFT NOK 650
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1611891 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:6 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vanngebyr kr. 8,90,- per m3, abonnement vann kr. 3.851,-, kloakkgebyr kr. 13,83,- per m3, abonnement kloakk kr. 4.589,-, hytterenovasjon kr. 2.663,75,- og feiing og tilsyn kr. 562,50,-.

Byggemåte

Fritidsbolig oppført i tre over pilarer. Isolerte yttervegger med tradisjonelt bindingsverk i tre. Saltaks konstruksjon med kaldtloft tekket med pappshingel. Undertak av takbord. Takrenner og nedløp på siden mot øst i plast. Stående delvis malt bordkledning. Nyere vinduer med malte trekarmer og 2- lags isolerglass fra 2022. Nyere malt ytterdør og balkongdør i tre. Balkongdør med 2-lags isolerglass. Ny treplatting foran inngangsparti og terrasse foran stuen mot sørøst med levegg.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 8.397 kwh for 2023.

Polisenummer

6598932

TV/Internett/Bredbånd

Mobilt bredbånd fra Telia.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2023.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Membran og fliselagt bad.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.1.2 Årstall: 2023.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Skiftet vindu og dører, lagt nytt tak, byttet kledning.
8 Er det utført arbeid med drenering? - Ja.
8.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
8.1.2 Årstall: 2017.
8.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
8.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Tidligere eier opplyste om at i forbindelse med påkobling av VA, ble det drenert rundt hele hytta og lagt drensrør og drenerende masse av entreprenør.
8.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - ?.
8.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.1.2 Årstall: 2023.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nytt ledningsnett, lagt opp spotter, overspenningsvern, nye kurser og jordforbindelse. Lagt varmekabler.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Hærås elektro.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? - Ja, Tilknyttet Ørnefjell VA som er et privat selskap.
13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
13.1.2 Årstall: 2023.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
13.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Eksisterende røropplegg på bad fjernet midlertidig under oppussing bad. Nye armaturer samt wc montert.
18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? - Ja, Bytte av ovn.
28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? - Ja, Det utarbeides ny reguleringsplan i området. Det legges ikke opp til fortetning, men skal erstatte gammel reguleringsplan som er utdatert.
31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. - Ja, Det er lagt fliser og membran på bad i 2023. Det er nåværende eier som har utført det. Det er gjort snekkerarbeid på hytta fra 2022-2024. Dette er også utført av eier. Eier har erfaring i tilsvarende arbeid både i jobb og privat regi.
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? - Ja, Forrige eier opplyste om at han hadde støypt nye bærevanger og pilarer under hytta og rettet den i 2017 i forbindelse med dreneringsarbeid.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 71708F77-3D8E-46BC-8161-185EECD7BB6B