Kristiansand

Odderheisløyfen 56

Prisantydning
1 790 000 kr
Omkostninger
16 628 kr
Andel fellesgjeld
2 124 528 kr
Andel fellesformue
2 917 kr
Totalpris
3 931 156 kr
Formuesverdi
766 802 kr
Formuesverdi sekundær
2 760 485 kr
Felleskostnader
17 975 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2008
P-rom
126 ㎡
Bruksareal
126 ㎡
Tomteareal
6 585 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Andel
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Kontakt megler for visning! Odderhei - Del av tomannsbolig - 3 soverom - Flott sjøutsikt og stor solrik terrasse - 2 p-plasser i lukket p-anlegg

Om eiendommen

Innhold

En meget lettstelt og innebydende familiebolig med stue og kjøkken i 2.etg med utgang til stor solrik terrasse med flott sjøutsikt. 1.etg.: Med vindfang, gang, bad, vaskerom og 3 soverom.
Det følger med en romslig bod på ca samt en dobbel parkeringsplass lukket anlegg med bredde 4,7m.

Primærrom: 126 kvm, Bruksareal: 126 kvm Sekundærrom: 0kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 63 m² - 2. etg. 63 m².
P-rom inkl: Stue og kjøkken, bad, 3 soverom, vindfang og vaskerom

Bod ca 4,5 kvm. Dobbel parkeringsplass kjeller bredde 4,7m.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Varmekabler i gulv i vindfang, gang og bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

2 garasjeplasser som hører med til denne boligen

Beliggenhet

Meget populært og barnevenlig bolig området på Odderhei med flott utsikt over sjøen. Gode solforhold og rolig nabolag med mye småhusbebyggelse. Det er kort Sukkevann, badeplasser og turterreng samt kort vei til buss, butikk og skoler.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert D30.09.2008. Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i gitte tillatelser. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Odderhei 2, deler av gnr 96 bnr 10,122 og 280. Vedatt i 200. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

990839263/31:
19.09.2023 - Dokumentnr: 1015697 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


Info energiklasse

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 790 000,- (Prisantydning)
2 124 528,- (Andel av fellesgjeld)

3 914 528,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
5 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
7 768,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)

16 628,- (Omkostninger totalt)

3 931 156,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen holder en lys og pen standard. Det er fliser med varmekabler på bad og vaskerom. Vindfang med laminat og varmekabler. For øvrig parkett i 1.etg. Stue og kjøkken har nytt laminatgulv. Et praktisk åpent kjøkken samt pent bad.
Boligen ligger fint til i et rolig nabolag med meget gode solforhold, fra morgen til kveld.
Boligens store vindusflater lyser opp leiligheten med naturlig lys. Det er flott sjøutsikt fra stuen og terrassen.Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av m2takst as den 25.09.23 19:00, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Del av vertikaldelt tomannsbolig bygget 2008, i etablert borettslag med mange gode kvaliteter. Innholdsrik bolig i lyse moderne farger, boligen er nylig malt opp og gulv byttet oppe, samt ny terrasse. Boligen fremstår i normal teknisk stand utfra alder, enkelte merknader kommentert. Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak. Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene hovedsaklig begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2:
Utvendig: Andre utvendige forhold. Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
Innvendig: Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Våtrom: Overflater Gulv > Bad: Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk. Noe fall fra dør mot sluk under innrending men ikke
ihht dagens krav.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Ikke mulig å kvalitetssikre membranløsning grunnet sluktype, samt at det er flislim etc i kant sluk. Den under kabinett var ikke tilgjengelig.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Strøm boblekar ikke tilkoblet. Lang kabel på det som strekkes ut av rommet til stikkontakt når det skal
brukes. Ikke optimal løsning. Dagens eier har hovedsaklig brukt det som vanlig badekar og dermed ikke hatt behov for strøm.
Det er ikke synlig drens-spalte under wc. Dette medfører at man ikke vil avdekke evt. lekkasje fra skjult sisterne i vegg.
Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom: Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk. Noe fall fra dør mot sluk under innredning men ikke ihht dagens krav. Ufagmessig fug overgang gulv og oppkant flis på deler av gulv. Mulig tidligere riss i fug som er forsøkt erstattet.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Ikke mulig å kvalitetssikre membranløsning grunnet sluktype, samt at det er flislim etc i kant sluk. For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og oppvaskmaskin medfølger.

Diverse

Ny veranda fra i år samt ny verandadør.
Boblebadekaer er ikke tilkoblet strøm. Selger bruker stikkontakt i gang ved bruk. Dette er ingen god løsning. Anbefaler at elektriker lager en godkjent permanet løsning. For øvrig kan boblebadekaret brukes som et badekar.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

990839263/31:
19.09.2023 - Dokumentnr: 1015697 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


Info kommunale avgifter

Inkludert i felleskontnader

Polisenummer

SP0004628547

TV/Internett/Bredbånd

Inkludert i felleskostnader

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja. Helt ny veranda hvor all av treverk har blitt byttet om til nytt av Byggmester Tore Arnesen. Det foreligger dokumentasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

alle bud skal inngis skriftlig til megler. det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. benytt "gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av bankid. når første bud er gitt vil du motta en sms-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. budforhøyelser kan også gis ved å trykke "gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Forsikringsselskap

If Skadeforsikring NUF

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

digital grunnpakke (kr.6 950)
oppgjør (kr.11 900)
panterett med urådighet brl - statens kartverk (kr.480)
provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 3 914 528,-) (kr.54 803,39)
tilrettelegging (kr.15 500)
eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - selger (kr.6 215)
totalt kr. (kr.95 848,39)
Produktnr: B6FDBF34-7CA5-4A6D-9AA9-8AB105EA700E