Risør

Mårkleiva 17-19

Prisantydning
2 890 000 kr - 2 990 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
17 2 1. 77 ㎡ 82 ㎡ 2 903 670 kr
19 2 1. 77 ㎡ 82 ㎡ 3 003 670 kr

Oversikt

Prosjekterte prisgunstige eneboliger i kjede - Oterlia - Risør. Ingen boplikt!

Om eiendommen

Oppvarming

Boligene leveres med ståpipe til himling i hht. tegning. Varmekabler på gulv i bad, samt felt like innenfor inngangsdør. Forøvrig elektrisk oppvarming med panelovner (medfølger ikke).

Beliggenhet

Beliggenhet

Boligene blir oppført i Mårkleiva, i et nyere boligfelt i Oterlia med naturnær og barnevennlig beliggenhet. Gode solforhold og fin utsikt. På området er det blant annet ballplass og flere lekeplasser. I nærheten finnes flotte turområder med turstier både i skogen og langs sjøen. Kort vei til badestrand på Randvik. Grunnskole, barnehager og idrettsanlegg, samt butikk med post ligger ca 2,5 km unna, og det er ca 4 km til Risør sentrum.

Adkomst
Fra E-18 svinger man av til Risør, og følger veien ned mot sentrum. Ved Frydendal kirke svinger man til høyre inn på Grønningenveien mot skolen og idrettsanlegget. Følg veien rett frem gjennom rundkjøringen, Caspersens vei. Sving til venstre når du kommer til Ørneveien og følg veien. Når veien går over i Oterlia, følger man veien ned bakken, forbi første avkjørsel til venstre, inn i Hjortesvingen. Sving inn til venstre i enden av veien, og deretter 2. vei til venstre igjen, Mårkleiva, og du får området som skal bygges ut innerst i Mårkleiva, nedenfor leilighetsbygget.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Tilknyttes offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, og tilhører reguleringsplan Oterlia 2, vedtatt 26.03.2009, sist revidert 18.11.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

03.07.2015 - Dokumentnr: 610924 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 16
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/17

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi (kr. 500.000,-) kr. 12.500,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585,-
Tintlygsingsgebyr pantedokument kr. 585,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3981,- pr. år for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

03.07.2015 - Dokumentnr: 610924 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 16
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/17

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt p.t.

Andre forsikringer

Boligen vil være forsikret under selgers entrepenørforsikring frem til overtakelse.
Produktnummer: 5C89A096-2E72-4663-ACBC-DF41F90B9905 Kategori: