Konsmo

Lyngbakken 26

Prisantydning
2 890 000 kr
Omkostninger
88 970 kr
Totalpris
2 978 970 kr
Formuesverdi
799 025 kr
Formuesverdi sekundær
2 876 491 kr
Byggeår
2000
P-rom
224 ㎡
Bruksareal
314 ㎡
Totalt bruksareal
314 ㎡
Tomteareal
1 029 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik enebolig på usjenert tomt med kveldssol. Stor garasje.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen går over tre etasjer og inneholder entre/hall, stue, kjøkken og bad i 1. etasje. Loftsetasjen inneholder trappegang/hall, 2 soverom, kontor/sov og bad. I kjelleretasjen er det trappegang, gang, vaskerom, 2 soverom og kjellerstue. Det er i tillegg en utvendig bod på eiendommen, samt garasje med tilknyttet utvendig bod.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning.
Det er blitt foretatt en del endringer i boligens kjeller som er søkt bruksendret før salg. Det er ikke mottatt tegninger på endringene men godkjenning fra kommunen foreligger. Loftsetasjens gang/hall har og deler blitt forandret fra bod til del av rommet uten søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Det er og blitt foretatt noen mindre endringer som ikke krever bruksendring, gjelder kontor som er blitt anlagt på loft samt bad 1 etasjen er blitt større. Det er og fjernet ett par soverom ved større stue og større soverom. Kontor/soverom er betegnet slik grunnet str. på rommet er under 15m³. Fasademessig er terrassen anlagt en del større en på tegning, balkongdør kjøkken er flyttet, vindu soverom sør kjeller er blitt større, stort vindu sov nord større.

Kjeller har noen avvik. Store vinduer på anlagte soverom er godkjente til rømning men er beliggende 1m over gulvet, det må montres en fastmontert innredning/trapp for å tilfredsstille rømning her. Vinduet i anlagt kjellerstue er for lite i forhold til krav til dagslys. Krav til dagslysforhold: Vindusglass minst 10% av gulvflate. Ved endring fra tilleggsdel til hoveddel for bygg oppført før 1.juli 2011 (TEK10) kan vindu med størrelse som rømningsvindu godkjennes.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Oppvarming

Varmekabler, varmepumpe, vedovn og peis.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

Barnehage, skole og idrettsanlegg med flerbrukshall på Helle, ca 2 km nord for denne eiendommen.

Skolekrets

Konsmo

Parkering

Parkering i garasje og ellers på i egen innkjørsel.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til en liten kjøretur fra Konsmo sentrum. Tomten ligger fin til i et mindre boligfelt. Barne og familievennlig med kort vei til fine turområder blant annet barnevandrerstien. Konsmoparken som byr på bading, frisbeegolf, sykkelløyper, lekeplasser og mer.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Eiendommen mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Det foreligger godkjent søknad om tillatelse til oppføring av nytt bolighus i Lyngbakken tomt nr. 24 datert 11.02.1998. Det foreligger godkjent byggemelding for garasje datert 15.02.2002. Det foreligger ferdigattest for bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til hoveddel datert 17.11.2023.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan Områderegulering for Konsmo, ikrafttredelse 21.10.2014. Det er regulert inn flere boliger i feltet, som per i dag ikke er opparbeidet. Se vedlagte reguleringsplan. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/428/171:
02.03.1998 - Dokumentnr: 720 - Kjøpekontrakt
Avtale hvorved d.e. overdras til Ellen Strisland f:
22.12.1972 og Steinar Bjørnstad f: 06.04.1972 for
kr. 94.000
Med flere bestemmelser


02.03.1998 - Dokumentnr: 719 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4225 Gnr:428 Bnr:151


04.11.2002 - Dokumentnr: 5909 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.2002 - Dokumentnr: 5910 - Målebrev


01.01.2020 - Dokumentnr: 751743 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1027 Gnr:28 Bnr:171


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 72500,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 88970,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Eiendommen ligger i et etablert boligfelt bebygd med frittliggende eneboliger.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Kristian Torland den 09.10.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Romslig enebolig med frittliggende garasje beliggende i etablert boligfelt på Konsmo. Området tilbyr nærhet til turområder, skole, dagligvarebutikk. Boligen er ferdigstilt i 2000, overflater innvendig og utvendig er for det meste fra denne tiden og boligen fremstår hovedsakelig i bra stand ut ifra alder. Den har noen normale avvik som må forventes ut ifra alder og krav. Det er registrert enkelte konstruksjoner som er gitt TG 2 og TG 3, da dette blant annet er forhold hvor utførelse avviker fra standardens krav (NS3600), og ikke nødvendigvis har skader eller feil som tilsier at umiddelbare tiltak er nødvendig. Samtidig er det enkelte av forholdene som blant annet påvirker sikkerhet i bruk og vannskadesikkerhet, og hvor det anbefales at tiltak utføres. Avvikene er enkelt beskrevet nedenfor og må leses i sin helhet i rapport.
Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Romslig bolig.
- Oppvarming med varmekabler, varmepumpe samt vedovn og peis.
- Attraktivt område med flott opparbeidet uteområdet.
- Kjekk garasje med utvendig bod. Vil trenge noen mindre arbeider og er ikke tilstandsvurdert.
Rapporten må leses i sin helhet. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller mail. Lykke til på visning!
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Drenering: Drenering rundt boligen fra byggeår men det er ikke anlagt grunnmursplast rundt boligens kjellervegger. Videre er det registrert forhøyet fuktmåling i kjeller del etter hulltaking utført, ett av nedløpene på framsiden av boligen er og ikke ført vekk fra bolig. Fall på terreng inn mot boligen fører og til økt fuktbelastning på grunnmur/drenering.
- Støttemur: Eier har klippet ned tidligere hekk på eiendommen og TG3 settes etter krav da rekkverk mangler. Nivåforskjell på mer enn 0,5 meter der det er hardt underlag som f.eks. betong, asfalt, steinheller, må også sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende.
- Rom under terreng: Det ble foretatt hulltaking i 3 rom. Vaskerommet med synlig svertesopp i hjørnet, her er det og etablert forhudningspapp som øker risikoen for magasinering av fukt inne i konstruksjonen. Begge de anlagt soverommene ble det og boret hull. Soverommet mot sør har fuktutslag over faregrense for utvikling av sopp/ råteskader, her er og nedløpet på utsiden ikke ført vekk fra bolig. Soverommet mot nord med litt mindre fuktmåling som viser et fuktinnhold opp i mot faren for en skadeutvikling i form av sopp-/råteskader. Synlig betongvegg i gangen har og noen mindre utslag. Ut ifra at det mangler grunnmursplast på boligen må dette forventes.
- Taktekking: Taksteinene er i hovedsak funnet i bra stand men har noen avvik som må utbedres. TG3 gis etter krav da det er registrert rustdannelser/løsnet emalje i kilrenner/luft/pipebeslag. Kilrenner har og noen sprekte takstein samt takstein som ikke er kuttet, mønestein rundt pipen ligger og noe skjevt samt det er stedvis noe mosegroing på takstein. Undertekkingen av brettex har og nådd en alder som gjør tettheten i tiden som kommer usikker.
- Våtrom: Vaskerom: TG3 settes hovedsakelig grunnet dreneringsproblematikken men alder på belegg er og nærmere 25 år og vil da utgjøre TG3. Det er belegg på gulv, tapet vegger. Rommet er innredet med opplegg for vaskemaskin, utslagsvask, fordelerskap, bereder. Det er installert elektrisk vifte, ingen tilluft i rommet. Hulltaking ble utført på selve vaskerommet, det måles forhøyede verdier mot terreng samt det er sopp merker i dette hjørnet. Videre er det og brukt forhudningspapp bak plater mot mur som kan gjøre til at fukt blir stående i konstruksjonen. Fall og oppkant vurderes tilstrekkelig ut ifra bruk av rommet. Belegget har løsnet noe fra dør terskel.
- Våtrom: Bad 1 etg: TG3 er gitt hovedsakelig beleggets alder. Det er registrert løsnet sveis i dusj samt merker rundt sluk. I dusjen er der og spor av muggsopp flere steder. Badet har belegg på gulv og i dusjnisjen, tapet øvrige vegger. Badet er innredet med dusj, toalett, vask med innredning, skyvedørsgarderobe, elektrisk vifte, ingen tilluft anlagt. Vinduet står i våtsonen. To sluker i rommet, hulltaking utført fra vaskerommets tak uten forhøyede verdier her. Belegget har og en del merker samt vasken har krakkeleringer i porselenet. Fallet vurderes tilstrekkelig ut ifra alder, god oppkant ved terskel og. Ved videre bruk må dusjkabinett installeres i påvente av en oppgradering.

Følgende avvik har fått TG2:
- Grunnmur og fundamenter: Det registreres stedvis noen mindre sprekker i støpt betong grunnmur. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag.
- Balkong, terrasse, platting: Balkong og terrassen er funnet i bra stand. TG2 gis etter krav da rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd, men for å få TG0/1 må rekkverk heves. Porten må justeres noe på terrassen, normalt vedlikehold for øvrig. Trappen til kjeller mangler håndløper langs vegg TG2.
- Vinduer og dører: Vinduer/dører er hovedsakelig funnet i bra stand men det registreres en del avvik som normalt ut ifra alder som gir TG2. Vindusglass på stort soverom loft er punktert (tettingen mellom glasslagene er utette, slik at gassen mellom vindusglassene siver ut og luftlommer inn) Vindusglasset isolerer pga dette dårlig og det vil oppstå dugg inne mellom glassene. Her kan og ett av vinduene ikke låses i bunn. Det registreres en del misfarging på innvendige karmer, mellom glassene og stedvis foringer, kommer av kondens hovedsakelig. Enkelte vinduer/dører tar i karm og har behov for justering, som sidefelt 2.fl. dør. Kitt/fuging må gåes over da det er flere sprekker utvendig. Balkong dør loft med defekt beslag og korrosjon håndtak. Ytterdør kjeller tar i mot karm og er utsatt for fukt i bunn, er kun fuget i nedre del. Vinduer i kjeller er ikke pusset inn i mur og vil kunne være utsatt for vær. Utvendig bod dør tar og imot karm samt er noe vindskjev. Balkongdøren kjøkken har råte i bunn, brukstiden nærmer seg på denne døren.
- Yttervegger: Kledning er hovedsakelig funnet i bra stand. TG2 er gitt da kledningen er stedvis værslitt/flasser. Mindre råteskader vindskier vil og måtte påregnes.
- Loft (konstruksjonsoppbygging): Det er kun kottene som er befart. Ingen takluke. Kott mot nord-øst var og spikret igjen på befaring og er ikke befart. Det registreres svertesopp i bunn av ytterhjørnet her, kommer av kondens slik jeg ser det. Det ble registrert svertesopp og fukt i undertaket på kott, kott dørene er enkelt oppbygget og ut ifra erfaringer er det luftlekkasje fra tilstøtende rom som gjør at det blir kondensering på plater. Når varm luft treffer en kald overflate oppstår kondensering. Dette medfører til fuktighet over tid som gir grobunn for soppvekst. Det ble videre registrert fukt rundt luftelyren på kott mot baksiden soverom sør.
- Takkonstruksjon: TG2 gis da det registreres en mindre svai/nedbøy i takflaten baksiden ved pipen. Ut ifra takstoler brukt skal det ikke være noe videre problem. Hold under oppsyn.
- Utstyr på tak: TG2 settes da det bør etableres snøfangere over terrassen. Ved omlegging tekking må man påregne snøfangere over hele taket etter dagens krav.
- Etasjeskille og gulv på grunn: Det måles rundt 1,5cm skjevhet i boligen som ikke er unormalt. TG2 gis da det registreres knirk i gulv ved trapp loft og stedvis i 1 etasjen. Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen. Teppet på loft har og noe merker.
- Ilsted/Skorstein: TG2 er gitt da pipebeslaget har løsnet emalje/rust på utsiden, videre er ildstein i peisen sprukket og det mangler ubrennbar plate ved feieluke kjeller. Pipen har og noen sprekker, mindre sprekker i fuger og peis, samt det er noe avrenn på pipen ved loft, funnet tørt på befaring.
- Kjøkken: Romslig og flott kjøkken av heltre eik med laminert benkeplate med nedfelt vask og steketopp. Integrert oppvaskmaskin og steketopp. Opplegg for kjøleskap. Flislagt mellom over/underskap. Kjøkkenet fremstår i bra stand, TG2 er gitt da det er noen sprekker i fugemasse fliser, rør i rør mangler tettemuffe. Sokkel er og noe slitt.
- Avløpsrør: Tisltandsgrad 2 er satt da avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk ligger under bakken og er ikke vurdert.
- Vannledninger: Tisltandsgrad 2 er satt da vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Stoppekran, vannmåler og fordelerskap plassert på anlagt vaskerom. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert.
- Varmtvannsbereder: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid.
- Våtrom: Bad loft etg: Oppsummering av overlater: Det er noe fall ned mot sluk, ved sluk godt lokalt fall. Oppkant god ved dørterskel. Ut ifra alder er fall tilfredsstillende men TG2 etter dagens krav. Videre er det registrert vindu i våtsonen. Ut ifra bruken av rommet med badekar er der ingen videre utbedringer nødvendig før en fremtidig oppgradering. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Videre er løsningen i overgang flis/ belegg ikke å anbefale men grunnet bruk av rommet med badekar er overflater lite utsatt for vann. Rør gjennomføringer mangler og tetting rundt stedvis. Det er og registrert plast på yttervegg. Oppsummering av sanitærutstyr: TG2 settes da fronter vask/speilskap har en del slitasje. Oppsummering av ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Se vedlagte løsøreliste

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55230123. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/428/171:
02.03.1998 - Dokumentnr: 720 - Kjøpekontrakt
Avtale hvorved d.e. overdras til Ellen Strisland f:
22.12.1972 og Steinar Bjørnstad f: 06.04.1972 for
kr. 94.000
Med flere bestemmelser


02.03.1998 - Dokumentnr: 719 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4225 Gnr:428 Bnr:151


04.11.2002 - Dokumentnr: 5909 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.2002 - Dokumentnr: 5910 - Målebrev


01.01.2020 - Dokumentnr: 751743 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1027 Gnr:28 Bnr:171


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer avløp, feiing, renovasjon og vann.

Byggemåte

Bolig med støpt grunnmur, oppført i støpt betong i kjeller del, videre med trekonstruksjon med stenderverk. Fasader er kledd med liggende kledning. Taket er utført som saltak med takstein som taktekking. Isoleringen er av datidens std. Innvendige overflater består av teppe, belegg og parkett på gulver, vegger med tapet, takene er utført malte, panelte eller med takess. Takhøydene er alle etasjer ca. 2,39m.

TV/Internett/Bredbånd

Fiber for Internett/TV

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 33B83CF7-5FEF-4284-9963-F04158ABBF99 Kategori: