Bortelid

Løyningsknodden 86A

Prisantydning
3 390 000 kr
Omkostninger
101 750 kr
Totalpris
3 491 750 kr
Byggeår
2023
P-rom
100 ㎡
Bruksareal
106 ㎡
Tomteareal
408 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Moderne og tiltalende nyoppført hytte med utsikt og sol - Carport med takterrasse

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg.: Gang, bad, 2 soverom og bod/vaskerom.
2.etg.: Stue/kjøkken, bad og soverom.
Carport med takterrasse.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Peisovn i stuen. Varmekabler i gulv i begge bad, gang og vaskerom/bod.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand kjør RV 9 mot Evje. Ved rundkjøring ved Esso-stasjonen på Hornnes ta av til høyre mot Bortelid. Når du er kommet til butikken på Bortelid ta til høyre inn ved Røde Kors-hytten og følg veien opp til høyre. Følg veien rett frem oppover mot toppen og hytten ligger til høyre og er merket med Sørmegleren til-salgs plakat. Fellesvisning vil bli skiltet.

Parkering

Carport og biloppstillingsplasser på tomten.

Beliggenhet

Flott, sentral og attraktiv beliggenhet på Løyningsknodden. Fantastisk utsikt utover fjellheimen og mot Alpinanlegget. Gode solforhold. Umiddelbar nærhet til oppkjørte skiløyper og nydelig turterreng, Bortelidtjønna med sandstrand og butikk. Kort vei til alpinanlegget. Det kan også nevnes blant annet flotte bade- og fiskeplasser, frisbeegolf bane, minigolf, sykkelløype, bensinpumper og el-bil ladere like i nærheten. Bortelid ligger ca. 650 moh. og er et av Agders mest snøsikre områder 99 km. fra Kristiansand, 110 km. fra Mandal, 127 km. fra Arendal og 237 km. fra Stavanger.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Det foreligger tillatelse til oppføring av fritidsbolig - Løyningsknodden 86A, datert 28.03.2022.

Vei, vann og avløp

Adkomst over grunneiers eiendom med vedlikeholdsplikt. Tilknyttet offentlig vann og avløp. Tilkoblingsavgift til kommunen for vann og kloakk er betalt av selger.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Løyningsknodden, datert 20.04.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1863/900740-1/39 Utskifting. Tinglyst: 05.10.1863. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1911/900092-1/39 Utskifting. Tinglyst: 11.11.1911. Gjelder Kalvehommen. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1924/900107-1/39 Utskifting. Tinglyst: 12.07.1924. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1924/900108-1/39 Rettsbok. Tinglyst: 12.07.1924. Overutskiftning. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1966/324-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 02.03.1966. Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med senking/lukking av vann. Gjelder Tjaldalsvann. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1972/990015-1/39 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 12.09.1972. Rettighetshaver: VAE. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1977/2261-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 25.07.1977. Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1978/990080-1/39 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 14.09.1978. Rettighetshaver:VAE. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1987/5567-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 09.12.1987. Grunneiererklæring for VAE. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1991/1664-3/39 Rettigheter iflg. skjøte. Tinglyst: 03.06.1991. Rett til vei, vann, kloakk m.m. for Tordis I. og Kjell T. Skeibrok. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1994/4565-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 27.10.1994. Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: VAE. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1998/402-2/39 Rettigheter iflg. skjøte. Tinglyst: 05.02.1998. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:3 Fnr:79. Bestemmelse om garasje/parkering. Med flere bestemmelser. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1998/2573-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 08.07.1998. Bestemmelse om bebyggelse.Gjelder best.om ikke å innregulere nye hyttetomter på bestemt område. Med flere bestemmelser. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1998/4190-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 21.10.1998. Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter. Rettighetshaver: VAE. Med flere bestemmelser. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1998/4191-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 21.10.1998. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. Rettighetshaver: VAE. Med flere bestemmelser. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1999/4823-5/39 Jordskifte. Tinglyst: 27.10.1999. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2003/4530-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 03.10.2003. Avtale om grunnrettigheter. Med flere bestemmelser. Rettighetshaver: AE NETT AS. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2005/4454-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 15.09.2005. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. Rettighetshaver: AE NETT AS. Overført fra: 4224-9/3.
Gjelder denne registerenheten med flere.

2008/115447-3/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 08.02.2008. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:3 Fnr:1394 F. Bestemmelse om parkering. Med flere bestemmelser. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2008/660387-1/200 Jordskifte. Tinglyst: 14.08.2008. Sak 1000-2005-0017 Tjaldal m.fl. v/Marnar jordskifterett. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2012/983671-1/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 20.11.2012. rettighetshaver:Knr:1026 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:108 F. Bestemmelse om vann og kloakkledning. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2013/163776-2/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 26.02.2013. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:453. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2017/1210712-1/200 Bestemmelse om nettstasjon. Tinglyst: 01.11.2017 21:00. Rettighetshaver:GLITRE NETT AS. Org.nr: 982974011. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Bestemmelse om bebyggelse og endring av terrenget i nærheten av nettstasjonen. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2017/1210847-1/200 Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg. Tinglyst: 01.11.2017 21:00. Rettighetshaver:GLITRE NETT AS. Org.nr: 982974011. Bestemmelse om anlegge, vedlikeholde og reparere høyspent jordkabel. estemmele om bebyggelse og endring av terrenget i nærheten av jordkabelen. Oerført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2017/1375492-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 07.12.2017 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:459. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2017/1421961-1/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 19.12.2017 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:115 F. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2017/1432885-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 21.12.2017 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:468. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere

2017/1446984-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglytst: 27.12.2017 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:117 F. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere

2018/319556-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 12.01.2018 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:111 F. Overført fra: 4224-9/3.
Gjelder denne registerenheten med flere.

2018/893581-2/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 15.06.2018 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:503. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2018/1117868-3/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 09.08.2018 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:507. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2018/1117868-4/200 Bestemmelse om parkering. Tinglyst: 09.08.2018 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:507. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2019/1001994-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 29.08.2019 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:550. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2019/1001994-2/200 Bestemmelse om parkering. Tinglyst: 29.08.2019 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:550. Parkering for to biler. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2019/1247972-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 22.10.2019 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1591 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1592 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1593 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1594 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1595 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:462. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2019/1248023-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 22.10.2019 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1596 F. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2020/2608679-1/200 Bestemmelse om parkering. Tinglyst: 17.06.2020 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:575. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2020/3131060-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 06.10.2020 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:110 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:457. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2020/3187847-1/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 16.10.2020 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:526. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2020/3187847-2/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Tinglyst: 16.10.2020 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:526. Rett til å ha liggende samt reparasjon av ledninger og kabler for telekomunikasjkon/brebånd. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2020/3187847-3/200 Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst: 16.10.2020 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:526. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/180492-1/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 12.02.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:595. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/180492-2/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. 12.02.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:595. Overført fra: 4224-9/3.
Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/180492-3/200 Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel. Tinglyst: 12.02.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:595. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/180492-4/200 Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst: 12.02.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:595. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/249800-1/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 01.03.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:598. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/249800-2/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Tinglyst: 01.03.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:598. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/249800-3/200 Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel. Tinglyst: 01.03.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:598. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/249800-4/200 Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst: 01.03.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:598. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2022/1176763-2/200 Festekontrakt - vilkår. Tinglyst: 18.10.2022 21:00. gjelder fra dato: 01.01.2023. Tomteverdi: NOK 675.000. Årlig festeavgift: NOK 5.500. Gjelder feste.

2022/1176763-3/200 Erklæring/avtale. Tinglyst: 18.10.2022 21:00. Rettighetshaver:BORTELID FJELLPARK AS. Org.nr: 978678270. Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift. Gjelder feste.

2022/1176763-4/200 Erklæring/avtale. Tinglyst: 18.10.2022 21:00. Rettighetshaver:BORTELID UTMARKSLAG SA. Org.nr: 870231792. Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift. Gjelder feste.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Info energiklasse

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 84 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 101 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Stilig og moderne nyoppført hytte med attraktiv og flott beliggenhet på Løyningsknodden. Innhold 1.etg.: Gang med garderobeplass, bad med dusjhjørne, baderomsinnredning og vegghengt wc. Bod/vaskerom med egen inngang. 2 soverom. 2.etg.: Stue med peisovn, utgang solrik terrasse med flott utsikt, store vindusflater og god takhøyde som gir et romslig og lyst preg. Åpen kjøkkenløsning med lekker innredning fra Sørlandskjøkken. Integrert komfyr, platetopp med integrert vifte, oppvaskmaskin og kjøl/frys. Barløsning. Soverom med inngang til eget bad. Badet inneholder vegghengt wc, dusjhjørne og baderomsinnredning. Carport. Hytten har god standard, gode romløsninger, svarte detaljer og godt med downlights.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Tilrettelagt for Future Home Smarthus styring.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13-23-0077. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Frivillig

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
1863/900740-1/39 Utskifting. Tinglyst: 05.10.1863. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1911/900092-1/39 Utskifting. Tinglyst: 11.11.1911. Gjelder Kalvehommen. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1924/900107-1/39 Utskifting. Tinglyst: 12.07.1924. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1924/900108-1/39 Rettsbok. Tinglyst: 12.07.1924. Overutskiftning. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1966/324-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 02.03.1966. Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med senking/lukking av vann. Gjelder Tjaldalsvann. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1972/990015-1/39 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 12.09.1972. Rettighetshaver: VAE. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1977/2261-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 25.07.1977. Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1978/990080-1/39 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 14.09.1978. Rettighetshaver:VAE. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1987/5567-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 09.12.1987. Grunneiererklæring for VAE. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1991/1664-3/39 Rettigheter iflg. skjøte. Tinglyst: 03.06.1991. Rett til vei, vann, kloakk m.m. for Tordis I. og Kjell T. Skeibrok. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1994/4565-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 27.10.1994. Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: VAE. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1998/402-2/39 Rettigheter iflg. skjøte. Tinglyst: 05.02.1998. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:3 Fnr:79. Bestemmelse om garasje/parkering. Med flere bestemmelser. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1998/2573-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 08.07.1998. Bestemmelse om bebyggelse.Gjelder best.om ikke å innregulere nye hyttetomter på bestemt område. Med flere bestemmelser. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1998/4190-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 21.10.1998. Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter. Rettighetshaver: VAE. Med flere bestemmelser. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1998/4191-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 21.10.1998. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. Rettighetshaver: VAE. Med flere bestemmelser. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

1999/4823-5/39 Jordskifte. Tinglyst: 27.10.1999. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2003/4530-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 03.10.2003. Avtale om grunnrettigheter. Med flere bestemmelser. Rettighetshaver: AE NETT AS. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2005/4454-1/39 Erklæring/avtale. Tinglyst: 15.09.2005. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. Rettighetshaver: AE NETT AS. Overført fra: 4224-9/3.
Gjelder denne registerenheten med flere.

2008/115447-3/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 08.02.2008. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:3 Fnr:1394 F. Bestemmelse om parkering. Med flere bestemmelser. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2008/660387-1/200 Jordskifte. Tinglyst: 14.08.2008. Sak 1000-2005-0017 Tjaldal m.fl. v/Marnar jordskifterett. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2012/983671-1/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 20.11.2012. rettighetshaver:Knr:1026 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:108 F. Bestemmelse om vann og kloakkledning. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2013/163776-2/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 26.02.2013. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:453. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2017/1210712-1/200 Bestemmelse om nettstasjon. Tinglyst: 01.11.2017 21:00. Rettighetshaver:GLITRE NETT AS. Org.nr: 982974011. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Bestemmelse om bebyggelse og endring av terrenget i nærheten av nettstasjonen. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2017/1210847-1/200 Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg. Tinglyst: 01.11.2017 21:00. Rettighetshaver:GLITRE NETT AS. Org.nr: 982974011. Bestemmelse om anlegge, vedlikeholde og reparere høyspent jordkabel. estemmele om bebyggelse og endring av terrenget i nærheten av jordkabelen. Oerført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2017/1375492-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 07.12.2017 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:459. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2017/1421961-1/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 19.12.2017 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:115 F. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2017/1432885-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 21.12.2017 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:468. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere

2017/1446984-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglytst: 27.12.2017 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:117 F. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere

2018/319556-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 12.01.2018 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:111 F. Overført fra: 4224-9/3.
Gjelder denne registerenheten med flere.

2018/893581-2/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 15.06.2018 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:503. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2018/1117868-3/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 09.08.2018 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:507. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2018/1117868-4/200 Bestemmelse om parkering. Tinglyst: 09.08.2018 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:507. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2019/1001994-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 29.08.2019 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:550. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2019/1001994-2/200 Bestemmelse om parkering. Tinglyst: 29.08.2019 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:550. Parkering for to biler. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2019/1247972-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 22.10.2019 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1591 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1592 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1593 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1594 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1595 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:462. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2019/1248023-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 22.10.2019 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:1596 F. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2020/2608679-1/200 Bestemmelse om parkering. Tinglyst: 17.06.2020 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:575. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2020/3131060-1/200 Bestemmelse om adkomstrett. Tinglyst: 06.10.2020 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:7 Fnr:110 F. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:457. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2020/3187847-1/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 16.10.2020 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:526. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2020/3187847-2/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Tinglyst: 16.10.2020 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:526. Rett til å ha liggende samt reparasjon av ledninger og kabler for telekomunikasjkon/brebånd. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2020/3187847-3/200 Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst: 16.10.2020 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:526. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/180492-1/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 12.02.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:595. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/180492-2/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. 12.02.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:595. Overført fra: 4224-9/3.
Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/180492-3/200 Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel. Tinglyst: 12.02.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:595. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/180492-4/200 Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst: 12.02.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:595. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/249800-1/200 Bestemmelse om veg. Tinglyst: 01.03.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:598. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/249800-2/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Tinglyst: 01.03.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:598. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/249800-3/200 Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel. Tinglyst: 01.03.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:598. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/249800-4/200 Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst: 01.03.2021 21:00. rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:598. Overført fra: 4224-9/3. Gjelder denne registerenheten med flere.

2022/1176763-2/200 Festekontrakt - vilkår. Tinglyst: 18.10.2022 21:00. gjelder fra dato: 01.01.2023. Tomteverdi: NOK 675.000. Årlig festeavgift: NOK 5.500. Gjelder feste.

2022/1176763-3/200 Erklæring/avtale. Tinglyst: 18.10.2022 21:00. Rettighetshaver:BORTELID FJELLPARK AS. Org.nr: 978678270. Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift. Gjelder feste.

2022/1176763-4/200 Erklæring/avtale. Tinglyst: 18.10.2022 21:00. Rettighetshaver:BORTELID UTMARKSLAG SA. Org.nr: 870231792. Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift. Gjelder feste.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer abonnementsgebyr vann kr. 2 088,-, abonnementsgebyr avløp kr. 5 110,-, renovasjon kr. 3 553,-, feiing kr. 556,- pr. pipeløp og målerleie kr. 457,-. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk med hhv. kr 41,- pr. m3 for vann og kr. 79,- pr. m3 for avløp.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 2B351E8C-9998-438A-AC93-4C9397A06272 Kategori: