Kristiansand - Søgne

Langenesåsen 114

Prisantydning
11 490 000 kr
Omkostninger
76 170 kr
Totalpris
11 566 170 kr
P-rom
229 ㎡
Bruksareal
291 ㎡
Tomteareal
661 ㎡
Antall soverom
6
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

I frontlinjen av Langenesåsen - Spektakulær villa med praktfull havutsikt og et lekkert innhold. Dobbel garasje og hybel

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Jon A Røsstad / Sørmegleren presenterer Langenesåsen 114. Dette er en særdeles flott enebolig med fantastisk beliggenhet på en solrik utsiktstomt i første linje av Langenesåsen.

Boligen fremstår med gjennomgående høy standard, eksklusive materialvalg og en funksjonell og god planløsning.
Et drømmehjem i moderne og stilren arkitektur. Store terrasser og hage med gode solforhold, spektakulær utsikt over store deler av Langenes og skjærgården.

1. etasje: 160,5 kvm BRA: Gang, stue og kjøkken, 2 bad, soverom og garderobe. Hagestue, garasje og sportsbod.
U. etasje: 130,7 kvm BRA:. Gang m/ trapp, wc, 4 soverom. Hybel: Gang, stue/ kjøkken, bad, soverom. Samt boder og teknisk rom.

VELKOMMEN !

Innhold

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

BRA
1. etasje: BRA 160,5 kvm. Areal inkl hagestue, garasje og sportsbod
U.etasje: BRA 130,7 kvm . Areal inklusive 2 boder og teknisk rom.

P-ROM
1. etasje: 110 kvm. Gang, stue og kjøkken, 2 bad, soverom og garderobe.
U. etasje: 119 kvm. Gang m/ trapp, wc, 4 soverom. Hybel: Gang, stue/ kjøkken, bad, soverom.

Standard

Vegger innvendig: Veggoverflater leveres med gipsplater ferdig sparklet og malt med 2 strøk. Bad: Valgfri fliser inntil 300kr pr m2. Hagestue: Kledning. Garasje-og sportsbod: Umalte gipsplater

Listverk: Gulv- og karmlist hvitmalt furu 10x58 mm. Tak leveres listefritt. Bad, wc, bod/ teknisk rom leverse listefritt gulv.

Himling: Gipsplater, sparklet og malt med 2 strøk. Hagestue: Kledning

Gulv: Enstavsparkett til en verdi intill 399kr pr m². Gang og bad: 60x60cm gulvfliser eller valgfri fliser intil 300kr pr m². Bad u.et: Fliser av type Carnaby 30x30 Grey / Dark Grey. I dusjnisje Carnaby 10x10 Grey / Dark Grey. Teknisk: Fliser intil 250kr pr m² Hagestue: Terrassebord 80mm på Royal imprignert 28x120mm uimprignert. Garasje-og sportsbod: Støpt gulv. Det medtas varmekabler i gulv, ihht romskjema.

Innerdører: Leveres sort slette med sorte karmer med dempelister.

Trapp: Hvitoljet eik, type Fauna

Kjøkken: Det er medregnet kjøkken og hvitevarer levert av Strai kjøkken eller en samlet pris 208.000.- inkl. mva veilede pris. Montering er medregnet i pris.

Bad: Det legges 60x60 gulvflis Ihht beskrivelse/eller valgfritt inntil 300kr pr m2. Det monteres veggfliser inntil 300kr pr m2. Anlegger får komplette sanitærinstallasjoner. Det er inkludert baderomsmøbler fra anerkjent leverandør se beskrivelse.
                        
Yttervegger: Gran. Stående dobbelfalset kledning (ny type) behandlet 1 strøk grunning, farge upigmentert. Inntrukket parti i fasader vil ha liggende dobbelfalset upigmentert kledning behandlet med 1 strøk grunning

Vinduer: Leveres etter krav til TEK 17/Energiberegninger, vinduene levere sort utvendig og innvendig.

Ytterdører: Levert fra Nordan

Terrasser: Terassebord på balkong uimpregnert 28x120mm

Viser forøvrig til romskjema og beskrivelse i salgsoppgaven.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/ innflytting vil være estimert: 2023

Oppvarming

Elektrisk og varmekabel. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Kristiansand kommune må godkjenne igangsetting og byggetillatelse på salgstegningene i denne salgsoppgave. Byggelån innvilges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygget være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse må Kjøper selv besørge forsikring samt løsøre- og innboforsikring

Beliggenhet

Beliggenhet

Langenesåsen skal bli et nytt boligfelt med flotte selveiertomter til enebolig og rekkehus. Området er veletablert, barnevennlig og attraktivt beliggende på Langenes, ca. 5 km fra Tangvall sentrum. Her ligger boligen rolig og solrikt til med gangavstand til flotte rekreasjonsområder ved sjøen og ved Kvernhusvannet, skole med gang sykkelsti hele veien (man trenger ikke krysse noen veier med biltrafikk) og ny dagligvareforretning (Kiwi) på Langenes. Det er i tillegg kort avstand til barnehage. Inn til Kristiansand sentrum er det ca. 16 km.

Tomt

Areal: 661 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten leveres ferdig planert med stedlige masser.

Parkering

Garasje: 32 m2 BRA iflg. arealopplysninger fra selger.
For øvrig parkering på egen tomt samt felles parkeringsplass i gaten, jfr. reguleringsplan.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Områderegulering Øygardsheia, datert 28.11.2019 med tilhørende bestemmelser. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei.
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1864/900026-1/93  Utskifting Tinglyst 23.05.1864 
Overført fra: 4204-417/307
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1920/905347-1/93  Utskifting. Tinglyst 10.01.1920 
Overført fra: 4204-417/307
Gjelder denne registerenheten med flere

Disse dagbok 90026-1/93 og 905347-1/93 er ikke funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsene følger eiendommen ved salg.

2022/942000-1/200  Erklæring/avtale. Tinglyst 26.08.2022.
Rettighetshaver:KRISTIANSAND KOMMUNE Org.nr: 820852982
Rett til å ha nødvendig skjærings- og fyllingsskråninger med plass for fender
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/942000-2/200  Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst 26.08.2022
Rettighetshaver:KRISTIANSAND KOMMUNE  Org.nr: 820852982
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/942000-3/200  Bestemmelse om vannledning. TInglyst 26.08.2022
Rettighetshaver:KRISTIANSAND KOMMUNE  Org.nr: 820852982
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/942000-4/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Tinglyst 26.08.2022
Rettighetshaver:KRISTIANSAND KOMMUNE  Org.nr: 820852982
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/942000-5/200  Erklæring/avtale. Tinglyst 26.08.2022
Rettighetshaver:KRISTIANSAND KOMMUNE Org.nr: 820852982
Bestemmelse om mur
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/942000-6/200  Bestemmelse om gjerde Tinglyst 26.08.2022
Rettighetshaver:KRISTIANSAND KOMMUNE  Org.nr: 820852982
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/942000-7/200  Erklæring/avtale. Tinglyst 26.08.2022 
Rettighetshaver:KRISTIANSAND KOMMUNE  Org.nr: 820852982
Bestemmelse om overvann
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/942000-8/200  Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening . Tinglyst 26.08.2022
Rettighetshaver:LANGENESÅSEN VELFORENING  Org.nr: 929675401
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/942000-9/200  Urådighet. Tinglyst 26.08.2022
Rettighetshaver:REPSTAD EIENDOM AS  Org.nr: 984046278
Seksjonering av eiendommen er ikke tillatt uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen leveres med hybel i første etasje. Konferer megler. Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Det er ikke boplikt i Kristiansand Kommune. Det gjøres oppmerksom på at den potensielle hybelen ikke vil bli byggemeldt som egen boenhet.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

11 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 3 000 000,-)) 76 170,- (Omkostninger totalt) 11 566 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kostnader til drift og vedlikehold av boligen påhviler eier. Offentlige avgifter er ikke endelig fastsatt. Det være seg eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og avløp, forbruk vann og avløp og vannmålergebyr. Renovasjon kommer i tillegg. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er ikke endelig fastsatt

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Øvrige mulige kostnader

Medlemsskap i Langenesåsen Velforening

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Langenesåsen 114, Gnr. 417 Bnr. 331 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Kristiansand kommune må godkjenne igangsetting og byggetillatelse på salgstegningene i denne salgsoppgave. Byggelån innvilges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven.

Visning

Visning etter avtale med megler på 900 200 59

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-23-0004

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-23-0004. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Produktnr: 3067473