Kristiansand

Langenesåsen 114

Prisantydning
11 490 000 kr
Antall soverom
6
Eierform
Eiet
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom P-rom BRA Totalpris
14-23-0004 6 229 ㎡ 11 566 170 kr

Oversikt

Mulighet for kun kjøp av tomta! - Frontlinjen av Langenesåsen -Spektakulær villa med praktfull havutsikt, hybel, garasje

Om eiendommen

Oppvarming

Elektrisk og varmekabel. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Langenesåsen skal bli et nytt boligfelt med flotte selveiertomter til enebolig og rekkehus. Området er veletablert, barnevennlig og attraktivt beliggende på Langenes, ca. 5 km fra Tangvall sentrum. Her ligger boligen rolig og solrikt til med gangavstand til flotte rekreasjonsområder ved sjøen og ved Kvernhusvannet, skole med gang sykkelsti hele veien (man trenger ikke krysse noen veier med biltrafikk) og ny dagligvareforretning (Kiwi) på Langenes. Det er i tillegg kort avstand til barnehage. Inn til Kristiansand sentrum er det ca. 16 km.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei.
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Områderegulering Øygardsheia, datert 28.11.2019 med tilhørende bestemmelser. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen leveres med hybel i første etasje. Konferer megler. Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Det er ikke boplikt i Kristiansand Kommune. Det gjøres oppmerksom på at den potensielle hybelen ikke vil bli byggemeldt som egen boenhet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/417/331:
23.05.1864 - Dokumentnr: 900026 - Utskifting
Overført fra: Knr:4204 Gnr:417 Bnr:307
Gjelder denne registerenheten med flere


10.01.1920 - Dokumentnr: 905347 - Utskifting
Overført fra: Knr:4204 Gnr:417 Bnr:307
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rett til å ha nødvendig skjærings- og fyllingsskråninger med plass for fender
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om mur
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om overvann
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: Langenesåsen Velforening
Org.nr: 929 675 401
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Urådighet
Rettighetshaver: Repstad Eiendom AS
Org.nr: 984 046 278
Seksjonering av eiendommen er ikke tillatt uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder denne registerenheten med flere


17.01.2023 - Dokumentnr: 58174 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


27.06.2022 - Dokumentnr: 697393 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:417 Bnr:307
Elektronisk innsendt


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Økonomi

Omkostninger kjøper

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp:
Dokumentavgift: 2,5 % av andel tomteverdi
Tinglysningsgebyr skjøte: kr 585,-
Tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr 585,-
 
Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er ikke endelig fastsatt

Nøkkelinformasjon

Velforening

Medlemsskap i Langenesåsen Velforening

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/417/331:
23.05.1864 - Dokumentnr: 900026 - Utskifting
Overført fra: Knr:4204 Gnr:417 Bnr:307
Gjelder denne registerenheten med flere


10.01.1920 - Dokumentnr: 905347 - Utskifting
Overført fra: Knr:4204 Gnr:417 Bnr:307
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rett til å ha nødvendig skjærings- og fyllingsskråninger med plass for fender
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om mur
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om overvann
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: Langenesåsen Velforening
Org.nr: 929 675 401
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


26.08.2022 - Dokumentnr: 942000 - Urådighet
Rettighetshaver: Repstad Eiendom AS
Org.nr: 984 046 278
Seksjonering av eiendommen er ikke tillatt uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder denne registerenheten med flere


17.01.2023 - Dokumentnr: 58174 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


27.06.2022 - Dokumentnr: 697393 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:417 Bnr:307
Elektronisk innsendt


Info kommunale avgifter

Kostnader til drift og vedlikehold av boligen påhviler eier. Offentlige avgifter er ikke endelig fastsatt. Det være seg eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og avløp, forbruk vann og avløp og vannmålergebyr. Renovasjon kommer i tillegg. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Forsikringsselskap

Frem til overtagelse vil bygget være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse må Kjøper selv besørge forsikring samt løsøre- og innboforsikring

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Visning

Produktnr: D9E433E1-BAA0-40D5-815B-50AB2A882884 Kategori: