Eikerapen

Klyvjevegen 2

Prisantydning
950 000 kr
Omkostninger
40 750 kr
Totalpris
990 750 kr
Formuesverdi sekundær
329 320 kr
Byggeår
1970
Internt bruksareal (BRA‑i)
55 ㎡
Bruksareal
63 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Fint beliggende hytte like ved Eikerapen alpinsenter - Fin utsikt - Nærhet til skiløyper - Innlagt strøm, vann og avløp

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytta har alt på ett plan og inneholder entre, bad, stue, kjøkken og 3 soverom. Det er også en utvendig bod.

Oppvarming

Panelovner og vedfyring.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkeringsplass ved hytta om sommeren. Parkering ca. 50 meter fra hytta om vinteren.

Beliggenhet

Flott beliggende hytte på Eikerapen, ca. 400 meter over havet i attraktivt og populært hytteområde.
Eikerapen er Norges sydligste vinterdestinasjon med milevis av skiløyper og alpinsenter. Kort vei fra hytta til alpinbakken. Gode solforhold på terrasse med fin utsikt. Området byr på et rikt aktivitetstilbud året rundt. Minigolf, kanoturer, bade-og fiskemuligheter, flotte turterreng, alpinbakke med varmestue og hyggelig pub er noen av fasilitetene du finner i området. Eikerapen Gjestegaard ligger like i nærheten med servering og aktiviteter hele året. Det er ladestasjon for EL-biler på Eikerapen. Det er ca. 10 km fra Eikerapen til kommunesenteret i Åseral, Kyrkjebygda. I Kyrkjebygd finnes bank, dagligvarehandel, cafe og bensinstasjon. Eikerapen ligger ca. 84 km fra Kristiansand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Veien ble asfaltert i 2023. Eventuelt kostnad for vedlikehold av vei og kostnad for brøyting av felles parkeringsplass blir fordelt på hyttene. Tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er varmekabel på vannledning.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Reguleringsplan for åseral turistsenter, ikrafttredelse 16.09.1986. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Hytta har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4224/30/4/1:
15.10.1992 - Dokumentnr: 3676 - Vilkår i kjøpekontrakt
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere


15.10.1992 - Dokumentnr: 3676 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
Årlig festeavgift: NOK 1 200
Gjelder denne registerenheten med flere


29.09.1992 - Dokumentnr: 3481 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4224 Gnr:30 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1522300 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1026 Gnr:30 Bnr:4
Gjelder denne registerenheten med flere


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 23 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 40 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Følgende oppgraderinger er gjort i nyere tid:
- Påbygd med kjøkken og to soverom ca. år 2000.
- Nytt kjøkken ca. 2015.
- Utvendig pipe ble bygget inn i 2023.
- Hytta er malt utvendig i 2022.


Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Mangler data den 27.02.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Fritidsboligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden. Bygningen fremstår i hovedsak i god teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning. Det er KUN fritidsboligen som er fullt tilstandsvurdert, ikke andre bygninger på eiendommen. Inngår ikke i gitt mandat. Oppsummering av avvik og mangler som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Byggeåret er basert på antagelser, og det er dermed usikkert når bygget er oppført. Hele rapporten må leses grundig
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Utvendig - Taktekking: Det er stedvis påvist hull i metallplatene på nedre del. (Se bilde).
- Våtrom - Etasje - Bad - Sluk, membran og tettesjikt: Det er utette løsninger ved dør, rørgjennomføringer og langs vegger. Rommet har ikke sluk. Det er krav til sluk på våtrom.
- Våtrom - Etasje - Bad - Ventilasjon: Ingen ventilering utover åpning av vindu.
- Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold: Brannslukningsapparat er ikke kontrollert/ stemplet godkjent og er høyst sannsynlig over 10 år, dermed TG 3.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Taktekking: Det er stedvis påvist bulker i metallplatene, samt noe ufagmessige avslutninger av skvettsink (takfotbeslag). (Se bilde). Det er stedvis registrert skruer til metallplater som ikke er festet til lektene. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekke. Det ble registrert en del slitasje på vannbord/vindskier og annet treverk.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er stedvis registrert ufagmessige avslutninger/ løsninger av beslag og renner. Det mangler snøfangere og adkomst for feier i form av stigetrinn/ plattform. Nedløp er stedvis noe mangelfull. (Se bilde).
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Stedvis værslitt-, myk- og råteforekomster på kledningsbord. Det er stedvis registrert noe ufagmessig/ unøyaktig utførelse av kledning mot takutstikk, vannbord m.m. Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det kike registrert tilstrekkelig museband og eller tiltak for å hindre mus. Risiko for skjulte avvik på vegger som skjuler seg bak snø.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på oppbygging av tak. Ved utvendige observasjoner ble det ikke registrert lufting/luftespalter i gesimser eller ventiler i gavler. Dvs. at det kan ikke konstateres om takkonstruksjonen er luftet. Det ble registrert synlig isolasjon i takkonstruksjonen ved innvendig hjørne mot sørøst. Fremstår noe utett. Se bilde.
- Utvendig - Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsetningsdetaljer. Tetting og utførelse i underkant av vannbord fremstår ufagmessig. Se bilde. Det er stedvis registrert noe etterslep på vedlikehold. Stedvis avflassing av maling på utvendige overflater. Enkelte vinduer har passert 25 år, noe som tilsier at over halvparten av forventet levetid er utgått på pakninger/gummilister, bevegelige deler og isolerglass. På grunn av vinduenes alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Det ble imidlertid ikke registret symptom av punktering på befaringsdagen.
- Utvendig - Dører: Boddør fremstår med med slitasje utover normal slitasjegrad og tar i bunnterskel. Tid for utskifting nærmer seg. Hovedinngangsdør tar i terskel og fremstår noe utett i lukket stilling.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er registrert værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler, samt noe avflassing av maling på overflater. Rekkverk tilhørende terrasse er for lavt ihht. dagens regelverk i områder der høydeforskjell er over 50 cm (under 0,1m) . Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Avstand mellom spiler er over 20 mm. Det er registrert noe skjevheter på overflaten, mulig noe svikt/skjevheter i fundamentering/ bjelkelag. Bjelkelag og fundamenter er begrenset kontrollert pga. mye snø og vanskelig tilkomst.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Høydeforskjell målt på 2 meters lengde var stedvis over 10 mm i stue og kjøkken. I hele rommet ble det målt ca. 15 mm høydeforskjell i stue og ca. 20 mm på kjøkken. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Konstruksjonen er lukket og det finnes ingen mulighet for inspeksjon av gulv konstruksjonen.
- Innvendig - Pipe og ildsted: Sotluke er plassert i nærhet av brennbart materiale (nærmere en 30 cm) og det mangler ubrennbar plate under sot-/ feieluke. Det ble påvist en del sotansamling bak sot/- feieluke.
- Innvendig - Andre innvendige forhold: Det er stedvis registrert manglende musetetting i underkant av kledning/ hjørnebord og samt andre åpninger.
- Våtrom - Etasje - Bad - Overflater vegger og himling: Veggene med trepanel er bygget som vanlige boligromsvegger, uten vanntette løsninger og detaljer. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er benyttet våtromsmaling i rommet. Det gjøres oppmerksom på at eventuell våtromsmaling ikke er det samme som tett membran. Det vil si at det ikke kan dusjes direkte på vegg. Bruk av dusjkabinett må videreføres. Vindu er plassert i våtsone.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende lekkasjesikring i form av avrenning, sluk eller annen kompenserende løsning på gulv fra varmtvannstank.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Kontakt på våtrom ved gulv. Se bilde. Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn, og der det ikke foreligger samsvarserklæring, anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Utvendige trapper: Trappen fremstår med noe etterslep på vedlikehold ,samt noe enkel håndlist/ -løper.
- Innvendig - Radon: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på radonmålinger. Fritidsboligen ligger for øvrig i et område skravert gult, som betyr aktsomhet "moderat til lav" iht. DSA, som vil si, "lite sannsynlig skadelig", eller "normale forekomster".
- Innvendig - Andre innvendige forhold - 2: Boden har enkelte løsninger som fremstår noe ufagmessig og er heller ikke musetett.
- Kjøkken - Etasje - Kjøkken - Avtrekk: Ventilator med kullfilter er en preakseptert løsning som benyttes i mange boliger, men ihht. NS 3600 skal forsert avtrekk (eksempelvis omluft med kullfilter) vurderes som TG2.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Røranlegget er ikke montert med fordelingsstammer i tett rørfordelerskap med kontrollert drenering av evt. lekkasjevann til våtromsgulv med sluk. Montert løsning med koblinger montert åpent gir økt risiko for fuktskader ved evt. lekkasjer i anlegget. Tilstandsgrad er satt ut fra enkel visuell inspeksjon på lett tilgjengelige steder. Full tilstandsvurdering krever ytterligere undersøkelser.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Tomteforhold - Terrengforhold: Terrengforhold er ikke undersøkt pga. snødekt tomt. Det anbefales ytterligere undersøkelser nå bakken er snøfri.

 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/-boks og komfyr/stekeovn/koketopp.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Det er mulighet for medlemskap i velforening. Årlig kostand kr. 4.000,-. Selger er ikke kjent med hva dette dekker da han ikke har vært medlem.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4224/30/4/1:
15.10.1992 - Dokumentnr: 3676 - Vilkår i kjøpekontrakt
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere


15.10.1992 - Dokumentnr: 3676 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
Årlig festeavgift: NOK 1 200
Gjelder denne registerenheten med flere


29.09.1992 - Dokumentnr: 3481 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4224 Gnr:30 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1522300 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1026 Gnr:30 Bnr:4
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer avløp, vann og feiing. Renovasjon fra HÅR kommer i tillegg på ca. kr. 3.533,38,- per år.

Byggemåte

Fritidsbolig oppført i tre over ringmurer av betong. Isolerte yttervegger av tradisjonelt bindingsverk i tre fra byggeår, kledd med stående malt bordkledning. Saltaksformet takkonstruksjon med stålplater som yttertekking. Ukjent undertak. Takrenner, nedløpsrør av plast, ellers beslag på taket av stål. Pipen helbeslått. Vinduer fra forskjellige monteringsår (ifg. merking i vindusglass) med malte karmer og rammer av tre og 2-lags glass, enkelte vinduer er ubehandlet på innsiden. Malt inngangsdør og boddør i tre, fra byggeår. Veranda/ terrasse mot sør med terrassebord av ubehandlet og impregnert trevirke. Rekkverk og levegg er malt.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 4.490 kwh.

Polisenummer

595332

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt dusjkabinett byttet toalett og ny kjøkkeninnredning.
2.1.2 Årstall: 2015
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Koblet til vann og avløp i dusj og toalett og kjøkken.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Rørlegger Hagen i Åseral bad og rørlegger Forgård i Åseral kjøkken.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.1.2 Årstall: 1997.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært og ufaglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Hytta ble påbygd med 30 km bare grunnmuren er utført av firma.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Eco bygg.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Tilbygg på 30 kvadrat kjøkken og 2 soverom.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.1.2 Årstall: 1997.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Elektrisk anlegg i tilbygg.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Thorsland Elektro i Åseral.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? - Ja, Utvendig pipe ble bygget inn i 2023 ved bygge på en bod slik at pipa ble ståene inne i boden pipa ble da også beslått.
23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak? - Ja, Bod godkjendt av nabo og grunneier i 1993.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Jernbanepersonalets forsikring, årlig forsikringspremie kr. 2.424,-.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: 879440EE-6930-45E0-8E2F-F6D0BF1C2E8E