Hovden

Jernvegen 14B

Prisantydning
2 350 000 kr
Omkostninger
71 120 kr
Totalpris
2 421 120 kr
Formuesverdi
395 290 kr
Formuesverdi sekundær
1 423 044 kr
Byggeår
2006
P-rom
81 ㎡
Bruksareal
86 ㎡
Tomteareal
528 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Sentralt beliggende del av tomannsbolig på Hovden - Gode solforhold og fin utsikt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Del av tomannsbolig over to etasjer som inneholder entre, stue og kjøkken i åpen løsning, bad/vaskerom, ett soverom og en bod i 1. etasje. Innredet loftesteasje som inneholder gang, to soverom og ett kott. Hyggelig terrasse i tilknytning inngangspartiet. Det er også en frittstående garasje på eiendommen.


Arealer med beskrivelse:
Primærrom: 81 kvm, Bruksareal: 86 kvm Sekundærrom: 5 kvm.
P-rom inkl: Entre, stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom, gang og to soverom.
S-rom inkl.: Bod og kott.

1. etasje:
Bra: 58 m² - P-rom: 53 m² - S-rom: 5 m²
P-rom inkl.: Entre, stue/kjøkken, bad/vaskerom og soverom.
S-rom inkl.: Bod.

Loft:
Bra: 28 m² - P-rom: 28 m² - S-rom: 0 m²
P-rom inkl.: Gang, og to soverom.
S-rom inkl.: Kott.
Kott i loftsetasjen er ikke måleverdig på grunn av for lav høyde.

Garasje.:
Bra: 38 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 38 m²
S-rom inkl.: Garasjerom 1 og garasjerom 2.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Tegninger mottatt av kommunen viser loft som uinnredet. Loftet er i dag innredet med gang, to soverom og kott. Kommunen opplyser følgende: "Slik kommunen vurderer det er det ikkje gjort inngrep i bærande konstruksjonar eller i forhold til tilleggsdel/hoveddel som tilseier at det må søkas i forhold til soveromma. Kommunen føreset at utføringa er i tråd med gjeldande regelverk.". Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper. Megler har ikke mottatt tegninger på garasje fra kommunen. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Oppvarming

Varmekabler i gulv i 1. etasje. Panelovner i 2. etasje. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering i garasje og ellers på eiendommen.

Beliggenhet

Boligen ligger sentralt til i et etablert boligfelt på Hovden. Boligen har fin utsikt og gode solfrohold. Det er gangavstand til Hovden sentrum med blant annet butikker, kafeer, alpinanlegg, badeland, barnehage, skoler mm. Hovden kan tilby flotte turmuligheter hele året. Det er merkede turstier i fjellet og området rundt. Det er kort vei til både fiske- og bademuligheter. Vinterstid er det kort vei til flotte oppkjørte skiløyper og alpinanlegg.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 15.06.2006. Ferdigattesten gjelder Nybygg / bustadhus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ferdigattest for garasje datert 18.08.2023.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger (delareal 522 kvm) og Annen veigrunn (delareal 6 kvm), tilhører reguleringsplan Austmannlii, ikrafttredelse 27.10.1994. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Eiendommen ligger innefor faresone Ras- og skredfare, hensysnssonenavn H310_5.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1986/104125-1/93, tinglyst 07.10.1986 - Fredningsvedtak
Dagboknr.: 1986/104126-1/93, tinglyst 07.10.1986 - Fredningsvedtak

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Bykle kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,-))

71 120,- (Omkostninger totalt)

Nøkkelinformasjon

Standard

Stue og kjøkken i åpen løsning. Det er plass til både sofagruppe og spisebord i stua. Kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenet har fastmonterte hvitevarer ifm. av oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Integrert kjøleskap.

Bad/vaskerom med fliser/skifer på gulv og på en av veggene. Ellers malt strie e.l. og panel i takhimling. Baderommet er innredet med toalett, dusjkabinett og innredning med nedfelt servant. Det er også opplegg for vaskemaskin i rommet.

Det er tre soverom i boligen.

Boligen har elektrisk markise.

Dobbel garasje med normal garasje standard. Uisolert og normalt vedlikeholdt. Det er ekstra bredde og høyde på portene.


Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 19.06.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand. Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Hele rapporten må leses.

Følgende avvik har fått TG3:
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad/vaskerom: Det kan ikke konstateres at det er lagt membran på gulv og oppkanter på vegger bak list.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Våtrom - Tilliggende konstruksjoner våtrom - Bad/vaskerom.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på taket.
- Utvendig - Takkonstruksjon/loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på oppbygging av tak.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er betydelig sig (ca. 13 cm. i terrassen med helning utover. Spiler og rekkverk er skjeve (t). Rekkverk er for lavt ihht. dagens regelverk.
- Innvendig - Overflater: Det ble registert noe skader etter rullestol e.l. på karmer. Det er røkt innvendig i boligen. Enkelte åpninger i skjøter mellom laminater registrert.
- Innvendig - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt. Det er ikke fremvist dokumentasjon på tiltak mot radon. Eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav tillater for rekkverk i trapper. Løsningen ansees å være klatrebart for barn.
- Våtrom - Overflater Gulv - Bad/vaskerom: Fallforhold til sluk tilfredsstiller ikke krav. Det er ikke tette oppkanter langs vegger og ved dør. Det er plassert gulvlister langs våtromsgulv. Materialet og løsningen er ikke egnet for våtsone/våtrom.
- Våtrom - Ventilasjon - Bad/vaskerom: Rommet har kun naturlig ventilasjon og mangler tilluftsløsning.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Vannrørene av plast er ikke samlet i rørfordelerskap, kun åpen fordelerstamme på bad bak varmtvannsbereder. Normal byggemåte i 2006 var røri- rør samle/fordelt fra rørfordelerskap. Dagens løsning er ikke lekkasjesikker.
- Tomteforhold - Drenering: Det mangler klemlist/beslag i toppen av grunnmursplast og fagmessig avslutning på hushjørne.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Tiltenkt lufting blir noe hindret av fliser og beslag som ligger tett mot kledning.
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad/vaskerom: Malt strie tilfredsstiller ikke dagens krav for våtsone. Det er heller ikke fremlagt dokumentasjon på at vegger og tak er malt med våtromsmaling.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Stue/kjøkken: Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.

Garasjen er ikke tilstandsvurdert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i IF med polisenummer: 6389832. Årlig forsikringspremie kr. 3.500,-.
Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 15.000 kwh.
Boligen har fiber fra Bykle breiband.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1986/104125-1/93, tinglyst 07.10.1986 - Fredningsvedtak
Dagboknr.: 1986/104126-1/93, tinglyst 07.10.1986 - Fredningsvedtak

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vanngebyr kr. 3,91,- per m3, Abonnement vann kr. 3.650,-, Kloakkgebyr kr. 7,57,- per m3, Abonnement kloakk kr. 4.350,- og Renovasjon kr. 3.805,-.

Byggemåte

2006 i følge Bykle kommune. Bygning oppført i tre over ringmur og grunnmur i pusset Leca og betong. Støpt plate mot grunn. Yttervegger med isolert bindingsverk kledd med liggende kledning og murvegger av pusset Leca. Deler av fasaden er belagt med skifer. Saltak tekket med betongtakstein. Undertak antas å være av Bretexplater, ellers sløyfer og lekter. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål. Vinduer med malte karmer og rammer av tre, malt hovedytterdør.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Utskifting av innredning, wc og dusjkabinett.
16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Selvbygget terrasse.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600)
Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 350 000,-) (Kr.49 000)
Tilrettelegging (Kr.11 500)
Totalt kr. (Kr.77 585)

Visning

Kontakt megler

Produktnr: 2B6FB837-3E7F-487C-8911-14E4806EAC41 Kategori: