Hovden

Jernvegen 14B

Prisantydning
2 350 000 kr
Omkostninger
71 120 kr
Totalpris
2 421 120 kr
Formuesverdi
395 290 kr
Formuesverdi sekundær
1 423 044 kr
Byggeår
2006
Internt bruksareal (BRA‑i)
86 ㎡
Bruksareal
124 ㎡
Tomteareal
528 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Sentralt beliggende del av tomannsbolig på Hovden - Gode solforhold og fin utsikt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Del av tomannsbolig over to etasjer som inneholder entre, stue og kjøkken i åpen løsning, bad/vaskerom, ett soverom og en bod i 1. etasje. Innredet loftesteasje som inneholder gang, to soverom og ett kott. Hyggelig terrasse i tilknytning inngangspartiet. Det er også en frittstående garasje på eiendommen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Tegninger mottatt av kommunen viser loft som uinnredet. Loftet er i dag innredet med gang, to soverom og kott. Kommunen opplyser følgende: "Slik kommunen vurderer det er det ikkje gjort inngrep i bærande konstruksjonar eller i forhold til tilleggsdel/hoveddel som tilseier at det må søkas i forhold til soveromma. Kommunen føreset at utføringa er i tråd med gjeldande regelverk.". Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper. Megler har ikke mottatt tegninger på garasje fra kommunen. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Oppvarming

Varmekabler i gulv i 1. etasje. Panelovner i 2. etasje. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering i garasje og ellers på eiendommen.

Beliggenhet

Boligen ligger sentralt til i et etablert boligfelt på Hovden. Boligen har fin utsikt og gode solfrohold. Det er gangavstand til Hovden sentrum med blant annet butikker, kafeer, alpinanlegg, badeland, barnehage, skoler mm. Hovden kan tilby flotte turmuligheter hele året. Det er merkede turstier i fjellet og området rundt. Det er kort vei til både fiske- og bademuligheter. Vinterstid er det kort vei til flotte oppkjørte skiløyper og alpinanlegg.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 15.06.2006. Ferdigattesten gjelder Nybygg / bustadhus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ferdigattest for garasje datert 18.08.2023.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger (delareal 522 kvm) og Annen veigrunn (delareal 6 kvm), tilhører reguleringsplan Austmannlii, ikrafttredelse 27.10.1994. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Eiendommen ligger innefor faresone Ras- og skredfare, hensysnssonenavn H310_5.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1986/104125-1/93, tinglyst 07.10.1986 - Fredningsvedtak
Dagboknr.: 1986/104126-1/93, tinglyst 07.10.1986 - Fredningsvedtak

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Bykle kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,-))

71 120,- (Omkostninger totalt)

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Stue og kjøkken i åpen løsning. Det er plass til både sofagruppe og spisebord i stua. Kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenet har fastmonterte hvitevarer ifm. av oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Integrert kjøleskap.

Bad/vaskerom med fliser/skifer på gulv og på en av veggene. Ellers malt strie e.l. og panel i takhimling. Baderommet er innredet med toalett, dusjkabinett og innredning med nedfelt servant. Det er også opplegg for vaskemaskin i rommet.

Det er tre soverom i boligen.

Boligen har elektrisk markise.

Dobbel garasje med normal garasje standard. Uisolert og normalt vedlikeholdt. Det er ekstra bredde og høyde på portene.


Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 06.06.24, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato, 30.05.24. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand. Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Hele rapporten må leses.

Følgende avvik har fått TG3:
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad/vaskerom: Det kan ikke konstateres at det er lagt membran på gulv og oppkanter på vegger bak list.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Våtrom - Tilliggende konstruksjoner våtrom - Bad/vaskerom.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på taket.
- Utvendig - Takkonstruksjon/loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på oppbygging av tak.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er betydelig sig (ca. 13 cm. i terrassen med helning utover. Spiler og rekkverk er skjeve (t). Rekkverk er for lavt ihht. dagens regelverk.
- Innvendig - Overflater: Det ble registert noe skader etter rullestol e.l. på karmer. Det er røkt innvendig i boligen. Enkelte åpninger i skjøter mellom laminater registrert.
- Innvendig - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt. Det er ikke fremvist dokumentasjon på tiltak mot radon. Eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav tillater for rekkverk i trapper. Løsningen ansees å være klatrebart for barn.
- Våtrom - Overflater Gulv - Bad/vaskerom: Fallforhold til sluk tilfredsstiller ikke krav. Det er ikke tette oppkanter langs vegger og ved dør. Det er plassert gulvlister langs våtromsgulv. Materialet og løsningen er ikke egnet for våtsone/våtrom.
- Våtrom - Ventilasjon - Bad/vaskerom: Rommet har kun naturlig ventilasjon og mangler tilluftsløsning.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Vannrørene av plast er ikke samlet i rørfordelerskap, kun åpen fordelerstamme på bad bak varmtvannsbereder. Normal byggemåte i 2006 var røri- rør samle/fordelt fra rørfordelerskap. Dagens løsning er ikke lekkasjesikker.
- Tomteforhold - Drenering: Det mangler klemlist/beslag i toppen av grunnmursplast og fagmessig avslutning på hushjørne.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Tiltenkt lufting blir noe hindret av fliser og beslag som ligger tett mot kledning.
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad/vaskerom: Malt strie tilfredsstiller ikke dagens krav for våtsone. Det er heller ikke fremlagt dokumentasjon på at vegger og tak er malt med våtromsmaling.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Stue/kjøkken: Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.

Garasjen er ikke tilstandsvurdert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i IF med polisenummer: 6389832. Årlig forsikringspremie kr. 3.500,-.
Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 15.000 kwh.
Boligen har fiber fra Bykle breiband.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1986/104125-1/93, tinglyst 07.10.1986 - Fredningsvedtak
Dagboknr.: 1986/104126-1/93, tinglyst 07.10.1986 - Fredningsvedtak

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vanngebyr kr. 3,91,- per m3, Abonnement vann kr. 3.650,-, Kloakkgebyr kr. 7,57,- per m3, Abonnement kloakk kr. 4.350,- og Renovasjon kr. 3.805,-.

Byggemåte

2006 i følge Bykle kommune. Bygning oppført i tre over ringmur og grunnmur i pusset Leca og betong. Støpt plate mot grunn. Yttervegger med isolert bindingsverk kledd med liggende kledning og murvegger av pusset Leca. Deler av fasaden er belagt med skifer. Saltak tekket med betongtakstein. Undertak antas å være av Bretexplater, ellers sløyfer og lekter. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål. Vinduer med malte karmer og rammer av tre, malt hovedytterdør.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 15.000 kwh.

Polisenummer

6389832

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Boligen har fiber fra Bykle breiband.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Utskifting av innredning, wc og dusjkabinett.
16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Selvbygget terrasse.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 2B6FB837-3E7F-487C-8911-14E4806EAC41 Kategori: