Hvalen/Skjelsvik

Hvalenvegen 42B

Prisantydning
2 190 000 kr
Omkostninger
71 220 kr
Totalpris
2 261 220 kr
Byggeår
2023
Bruksareal
213 ㎡
Tomteareal
536 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Byggeklar og opparbeidet tomt beliggende i et svært populært område - RA og IG godkjent m/mulighet for å overta prosjekt

Beliggenhet

Adkomst

Kjør veien inn til Hvalenvegen fra Breviksvegen og ta til venstre. Følg veien over brua og videre nedover til du ser eiendommen på venstre side.

Beliggenhet

Tomten ligger på et populært sted på Heistad/Hvalen. Her har man flere dagligvareforretninger, skoler, barnehager, treningssentre og ulike idrettstilbud for store og små. Ved Heistad barne- og ungdomsskole har man H.E.I idrettsanlegg, skianlegg og fotballbane for å nevne noe. Generelt er området godt tilrettelagt for barnefamilier.

Hvalen er et hyggelig boområde på Skjelsvik, med få minutters gange ned til Kotøya og Eidangerfjorden. Fjorden har flere offentlige badeplasser som Malken, Olavsberget, Mule Varde og Heistadstranda. Det er flotte turstier som strekker seg fra Skjelsvikbukta til Heistadbukta, og flere små båthavner ligger i nærområdet.

Fra boligene er det kort vei til Skjelsvik bussterminal med gode kollektiv tilbud, og E-18 ligger bare noen minutter unna.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Vann, avløp og strøm ligger klart på tomten.

Eiendommen har adkomst fra kommunal vei. Det er gitt tillatelse fra kommunen til å endre hovedinnkjørsel til eiendommen via en annen vei enn opprinnelig innkjørsel. Se vedlagt kart og tillatelse

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i ett uregulert område, godkjent som boligformål og er den del av kommuneplanens arealdel/byplan. Det gjøres oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen som megler ikke har mottatt opplysninger om. Kartutsnitt for planen kan fås ved henvendelse til megler.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1916/900287-2/101 Bestemmelse om gjerde 20.12.1916 - Eiendommen skal forsvarlig inngjerdes i henhold til gammel heftelse.
Med flere bestemmelser

2022/743776-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk 06.07.2022 21:00
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:544
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:545
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

2022/743776-2/200 Bestemmelse om veg 06.07.2022 21:00
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:544
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1916/900543-1/101 Bestemmelse om veg 20.12.1916 - Opprinnelig gnr. 61 og bnr. 64 har tinglyst en strandrett på 4 meter som følger med bnr. 544 og 545. Dette gjelder en strandparsell med tilkomst fra Damfaret. Det er også tinglyst veirett ned til stranden.
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:24
Bestemmelse om 4m.strandtomt

1917/910065-1/101 Bestemmelse om veg 24.01.1917 - Det gis lov til å bruke hovedveiene ved Hvalenvegen.
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:2
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:23
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:24
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:25
Med flere bestemmelser

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-))

71 220,- (Omkostninger totalt)

2 261 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Eiendommen er opprinnelig skilt ut ifra gnr. 61 og bnr. 24. Det foreligger tillatelse til rivning av bygg og oppføring av tre eneboliger med tilhørende garasjer på eiendommen. Huset som tidligere sto på eiendommen er idag revet.

Det foreligger rammetillatelse og igangsettelse på eiendommen ved opprinnelige plankart, se vedlagt i salgsoppgave. Dette gjelder for de bygninger som er søkt om. Dersom kjøper ønsker å endre byggene utover dette, er kjøper selv ansvarlig for omsøking.

Med hjemmel i vegloven § 40 gis det tillatelse til endret avkjørsel fra Hvalenvegen til eiendommen som omsøkt. Dette gjelder innkjørselen til Hvalenvegen 42C.

Det foreligger tillatelse fra Bane NOR SF, datert 17.02.2021 med henvisning til vedtak gitt 04.06.2020 - Dette gjelder avstand til jernbane. Dersom det ønskes å bygge nærmere jernbane, må det omsøkes til Bane Nor.

Det foreligger ingen byggeklausul på tomten, og man står selv fritt til å velge entreprenør. Prosjektet som skulle bygges på tomten ble levert av entreprenør Telemarkhus AS. Ta kontakt med megler dersom man ønsker å komme i kontakt i forbindelse med de opprinnelige byggetegningene.

Opprinnelig gnr. 61 og bnr. 64 har tinglyst en strandrett på 4 meter som følger med eiendommen. Dette gjelder en strandparsell med tilkomst fra Damfaret. Det er også tinglyst veirett ned til stranden.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81230155. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
1916/900287-2/101 Bestemmelse om gjerde 20.12.1916 - Eiendommen skal forsvarlig inngjerdes i henhold til gammel heftelse.
Med flere bestemmelser

2022/743776-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk 06.07.2022 21:00
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:544
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:545
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

2022/743776-2/200 Bestemmelse om veg 06.07.2022 21:00
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:544
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1916/900543-1/101 Bestemmelse om veg 20.12.1916 - Opprinnelig gnr. 61 og bnr. 64 har tinglyst en strandrett på 4 meter som følger med bnr. 544 og 545. Dette gjelder en strandparsell med tilkomst fra Damfaret. Det er også tinglyst veirett ned til stranden.
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:24
Bestemmelse om 4m.strandtomt

1917/910065-1/101 Bestemmelse om veg 24.01.1917 - Det gis lov til å bruke hovedveiene ved Hvalenvegen.
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:2
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:23
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:24
rettighetshaver:Knr:3806 Gnr:61 Bnr:25
Med flere bestemmelser

Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt.
Produktnummer: B5C06ECF-CD80-4200-B09B-DAA9A0FF1AD5 Kategori: