Lillesand

Høyåsen 7-15

Prisantydning
5 250 000 kr
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom P-rom BRA Totalpris
7 4 143 ㎡ 149 ㎡ 5 288 670 kr

Oversikt

Prosjekterte eneboliger med garasje og høy kvalitet - Noe utsikt til Kaldvellfjorden

Om eiendommen

Oppvarming

Varmekabler i vindfang, gang/trappegang, kjellerstue og begge bad. Stålpipe inkludert prosjektovn fra stue og opp over tak komplett ferdig. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Boligene blir oppført på tomtene B 8, B10, B12, B14 og B16 i tomtekartet inntatt i salgsoppgaven. Tomtene ligger pent plassert i det nye boligfeltet ved Kaldvellfjorden, like på oppsiden av barnehagen. Feltet ligger sjønært, og er omgitt med nydelig natur som byr på både skog og sjø med store turopplevelser, bading og sjøliv. Flotte tur- og rekreasjonsområder, bl.a. langs Kalvellelva. Store deler av Lillesands befolkning, og en rekke turister, bruker de fine, opparbeidede turstiene som det er mange av både langs Kaldvellelva og ellers i Kaldvellområdet. I utløpet av elva er det flotte badeplasser i både ferskvann og i selve fjorden, og det er flotte strender i fjorden like nedenfor boligfeltet. Til Lillesand sentrum er det ca 4 km. På Tingaker bare ca 1,7 km unna, finner du bl.a. Lillesand senter som har mange butikker.Det er gode bussforbindelser til Lillesand, Arendal og Kristiansand herfra. Køfri bilvei til både Kristiansand og Sørlandsparken (ca 15-20 min kjøring), og til Grimstad og Arendal, alt innen ca 25 minutters kjøring unna.

Adkomst
Fra Lillesand sentrum, følg Jernbanegata, og ta av mot øst på rv 420. Følg gamle E-18 rett frem i to rundkjøringer. Følg veien videre til skilt med Turvei/Friområde ved Engelshei, og ta av til venstre. Ta av til venstre like etter barnehagen, og du får tomtene som nr. 4.til 8 på venstre hånd (se vedlagte tomtekart inntatt i salgsoppgaven, tomt B8 - B16).

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Tilknyttes offentlig vei, vann og kloakk.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan Tjuholla, datert 16.03.2016, sist revidert 14.02.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/44/132:
18.01.2017 - Dokumentnr: 56918 - Urådighet
Rettighetshaver: Exbo Sørlandet AS
Org.nr: 986 857 044
Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2017/271539-1/200


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om mur
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om overvann
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om gassledning
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Antenner av større dimensjoner tillattes ikke oppført uten kommunens godkjenning
Gjelder denne registerenheten med flere


13.02.2018 - Dokumentnr: 433786 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


22.06.2016 - Dokumentnr: 563188 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:2


13.03.2018 - Dokumentnr: 537914 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:136


13.03.2018 - Dokumentnr: 537926 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:137


13.03.2018 - Dokumentnr: 537944 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:138


13.03.2018 - Dokumentnr: 537953 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:139


13.03.2018 - Dokumentnr: 537967 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:140


13.03.2018 - Dokumentnr: 538072 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:141


13.03.2018 - Dokumentnr: 538087 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:142


13.03.2018 - Dokumentnr: 538117 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:143


13.03.2018 - Dokumentnr: 538134 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:144


13.03.2018 - Dokumentnr: 538146 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:145


13.09.2018 - Dokumentnr: 1266948 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:146


13.09.2018 - Dokumentnr: 1266973 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:147


11.03.2019 - Dokumentnr: 293134 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:149


11.03.2019 - Dokumentnr: 293155 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:150


11.03.2019 - Dokumentnr: 293167 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:151


11.03.2019 - Dokumentnr: 293184 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:152


11.03.2019 - Dokumentnr: 293198 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:153


07.05.2019 - Dokumentnr: 517379 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:154


21.08.2019 - Dokumentnr: 965490 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:155


21.08.2019 - Dokumentnr: 965503 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:156


21.08.2019 - Dokumentnr: 965519 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:157


21.08.2019 - Dokumentnr: 965536 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:158


21.08.2019 - Dokumentnr: 965545 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:159


21.08.2019 - Dokumentnr: 965554 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:160


15.11.2019 - Dokumentnr: 1369221 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:161


15.11.2019 - Dokumentnr: 1369235 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:162


01.01.2020 - Dokumentnr: 321735 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:44 Bnr:132


20.01.2020 - Dokumentnr: 2002476 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:163


16.06.2020 - Dokumentnr: 2601170 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:164


14.09.2020 - Dokumentnr: 3015684 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:165


19.11.2020 - Dokumentnr: 3360706 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:166


18.12.2020 - Dokumentnr: 3510236 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:167


09.03.2021 - Dokumentnr: 285173 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:168


30.04.2021 - Dokumentnr: 506342 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:169


22.06.2021 - Dokumentnr: 753040 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:170


24.06.2021 - Dokumentnr: 769144 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:171


30.06.2021 - Dokumentnr: 796927 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:172


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562936 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:173


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562948 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:174


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562953 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:175


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562966 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:176


11.04.2022 - Dokumentnr: 400206 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:177


11.04.2022 - Dokumentnr: 400239 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:178


11.04.2022 - Dokumentnr: 400267 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:179


11.04.2022 - Dokumentnr: 400277 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:180


11.04.2022 - Dokumentnr: 400302 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:181


09.05.2022 - Dokumentnr: 495465 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:182


09.05.2022 - Dokumentnr: 495471 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:183


09.05.2022 - Dokumentnr: 495480 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:184


09.05.2022 - Dokumentnr: 495489 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:185


11.08.2022 - Dokumentnr: 879669 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:186


26.08.2022 - Dokumentnr: 942413 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:187

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Info energiklasse

Bygges etter Tek-17. Energiklasse blir beregnet. Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse - uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Omkostninger kjøper


Omkostninger
37 500,- (Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi kr. 1 500 000,-)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

Fra kr. 38 670,- (Omkostninger totalt)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon.

Info eiendomsskatt

Ikke fastsatt pr.d.d. For nærmere info om beregning av eiendomsskatt henvises til Lillesand kommune

Nøkkelinformasjon

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen for området. Velavgift er ikke fastsatt pr. d.d.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/44/132:
18.01.2017 - Dokumentnr: 56918 - Urådighet
Rettighetshaver: Exbo Sørlandet AS
Org.nr: 986 857 044
Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2017/271539-1/200


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om mur
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om overvann
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2017 - Dokumentnr: 1439365 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Lillesand Kommune
Org.nr: 964 965 404
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om gassledning
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Antenner av større dimensjoner tillattes ikke oppført uten kommunens godkjenning
Gjelder denne registerenheten med flere


13.02.2018 - Dokumentnr: 433786 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


22.06.2016 - Dokumentnr: 563188 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:2


13.03.2018 - Dokumentnr: 537914 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:136


13.03.2018 - Dokumentnr: 537926 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:137


13.03.2018 - Dokumentnr: 537944 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:138


13.03.2018 - Dokumentnr: 537953 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:139


13.03.2018 - Dokumentnr: 537967 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:140


13.03.2018 - Dokumentnr: 538072 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:141


13.03.2018 - Dokumentnr: 538087 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:142


13.03.2018 - Dokumentnr: 538117 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:143


13.03.2018 - Dokumentnr: 538134 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:144


13.03.2018 - Dokumentnr: 538146 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:145


13.09.2018 - Dokumentnr: 1266948 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:146


13.09.2018 - Dokumentnr: 1266973 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:147


11.03.2019 - Dokumentnr: 293134 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:149


11.03.2019 - Dokumentnr: 293155 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:150


11.03.2019 - Dokumentnr: 293167 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:151


11.03.2019 - Dokumentnr: 293184 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:152


11.03.2019 - Dokumentnr: 293198 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:153


07.05.2019 - Dokumentnr: 517379 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:154


21.08.2019 - Dokumentnr: 965490 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:155


21.08.2019 - Dokumentnr: 965503 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:156


21.08.2019 - Dokumentnr: 965519 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:157


21.08.2019 - Dokumentnr: 965536 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:158


21.08.2019 - Dokumentnr: 965545 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:159


21.08.2019 - Dokumentnr: 965554 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:160


15.11.2019 - Dokumentnr: 1369221 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:161


15.11.2019 - Dokumentnr: 1369235 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:162


01.01.2020 - Dokumentnr: 321735 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:44 Bnr:132


20.01.2020 - Dokumentnr: 2002476 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:163


16.06.2020 - Dokumentnr: 2601170 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:164


14.09.2020 - Dokumentnr: 3015684 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:165


19.11.2020 - Dokumentnr: 3360706 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:166


18.12.2020 - Dokumentnr: 3510236 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:167


09.03.2021 - Dokumentnr: 285173 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:168


30.04.2021 - Dokumentnr: 506342 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:169


22.06.2021 - Dokumentnr: 753040 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:170


24.06.2021 - Dokumentnr: 769144 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:171


30.06.2021 - Dokumentnr: 796927 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:172


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562936 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:173


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562948 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:174


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562953 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:175


13.12.2021 - Dokumentnr: 1562966 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:176


11.04.2022 - Dokumentnr: 400206 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:177


11.04.2022 - Dokumentnr: 400239 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:178


11.04.2022 - Dokumentnr: 400267 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:179


11.04.2022 - Dokumentnr: 400277 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:180


11.04.2022 - Dokumentnr: 400302 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:181


09.05.2022 - Dokumentnr: 495465 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:182


09.05.2022 - Dokumentnr: 495471 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:183


09.05.2022 - Dokumentnr: 495480 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:184


09.05.2022 - Dokumentnr: 495489 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:185


11.08.2022 - Dokumentnr: 879669 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:186


26.08.2022 - Dokumentnr: 942413 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:44 Bnr:187

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt pr.d.d.

Lillesand kommune har vedtatt at alle nybygg skal ha vannmåler. Montering av vannmåler gjøres av rørlegger.
Vannmålerleie kr. 337,50 pr. år
Abbonnementsgebyr vann kr. 992,50,- pr. år
Abbonementsgebyr avløp kr. 1416,25 pr. år
Forbruksgebyr vann kr. 12,38 pr. m3
Forbruksgebyr avløp kr. 21,46 pr. m3

Alle priser iflg. Lillesand kommunes hjemmeside 01.03.2021.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Forsikringsselskap

Bygningene vil være forsikret av utbyggers entrepenørforsikring frem til overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnummer: F9AF3447-25BC-4AA5-9B49-1D6956C3E003 Kategori: