Hillestadheia

Hillestadheia, Tovdal

Prisantydning
290 000 kr
Totalpris
290 000 kr
Byggeår
2007
P-rom
87 ㎡
Bruksareal
93 ㎡
Tomteareal
1 000 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Hillestadheia - Eit eventyr i fjellet - Hyttetomter med flott beliggenhet

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følg riksvei 42 frem til Svenses. Ta der inn på riksvei 41 og følg veien frem til Dølemo. Fra Åmli følg riksvei 41 til Dølemo. Fra Dølemo følg skilting til Hillestadgalleriet ca.18km. Etter å ha passert Hillestadgalleriet følg veien i ca. 1,5 km. Ta deretter til høyre ved skilt Hillestadheia. Følg veien til topps.

Beliggenhet

Hillestadheia ligger i Tovdal nær Hillestadgalleriet. Hillestadheia er det nærmeste høyfjellsområdet til kystbyene i Aust-Agder. Hytteområdet ligger 600 til 660 moh. i et flott naturområde. Hytteområdet er delt inn i 4 hyttefelt. Hyttetomtene ligger spredt i terrenget.

På Hillestadheia, i hytteområdet, er der fine oppmerkede turstier i fjellet. Ca. 32 km. oppkjørte skiløyper vinterstid. Turterrenget strekker seg opp mot 870 moh. Gode fiskemuligheter med ca. 20 fiskevann på heia rundt hyttefeltet med mulighet for gunstige årskort for hytteeiere. Rikt dyreliv i området med elg og rådyr i skogen og bever i elva. Nærmeste dagligvarebutikk finner du på Dølemo. Nærmeste sentrum er Åmli hvor du finner flere butikker, bensinstasjon, bank, apotek, cafè.

Avstander:
Åmli sentrum 35 km.
Arendal 75 km
Kristiansand 105 km
Oslo 305 km.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Bilvei frem til samtlige tomter.
Privat vann og avløpsanlegg. Vannforsyning fra vannverk koster kr. 3.580,- per år. Avløpsanlegg koster kr. 5.240,- per år.
Det betales kr. 2.510,- per år for vedlikehold av vei sommer og vinter, frem til tomtegrense. Det er mulighet for brøyting av parkeringsplass på tomt for de som ønsker dette. Årlig avgift er kr. 1.990,- per år.
Avgiftene er per boenhet og gjelder for år 2022/2023. Prisene vil følge endringer i kostander.

Reguleringsplan

Området er regulert til fritidsboliger, de forskjellige tomtefeltene har forskjellige reguleringsplaner. Se vedlagte kart og reguleringsplaner. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Parkering på egen tomt. Ellers stor gjesteparkering ved hyttefeltet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/9/32:
16.01.2007 - Dokumentnr: 133029 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.2008 - Dokumentnr: 976727 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 1700415 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:9 Bnr:32

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Kjøper dekker kostnader i forbindelse med oppmåling og tinglysning. Jfr. Åmli kommune koster oppmåling ca. 17 000 - 18 000,- og tinglysingsgebyr kr. 585,- pr. 2021. Gebyret er indeksregulert etter "indeks for kart-og oppmålingsarbeider". oppmålingsgebyr faktureres direkte fra Åmli kommune.

Tinglysingskostnader ved overskjøting av tomten utgjør dokumentavgift 2,5% av tomtepris, samt tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,- og panteobligasjon m/attestgebyr kr. 727,-.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Åmli kommune. Dette beregnes etter egne regler. www.amli.kommune.no

Nøkkelinformasjon

Diverse

Egen søppelbu i bunnen av kleiva.
Tomteeiere plikter å betale løypeavgift. Drift og vedlikehold av løypenett koster ca. kr. 685,- per år.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/9/32:
16.01.2007 - Dokumentnr: 133029 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.2008 - Dokumentnr: 976727 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 1700415 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:9 Bnr:32

Info kommunale avgifter

Renovasjon: Tvungen renovasjon til Indre Agder og Telemark Avfallsselskap, IATA. Gebyr for hytterenovasjon er gradert etter standard og areal. Årlig avgift utgjør ca. kr. 2.550,-. Les mer på www.iata.no
Produktnummer: FDA9AF73-F123-45E8-AF83-94A92D26181C Kategori: