Bortelid

Hestheivegen 30

Prisantydning
3 190 000 kr
Omkostninger
96 220 kr
Totalpris
3 286 220 kr
Formuesverdi
864 375 kr
Byggeår
2017
Internt bruksareal (BRA‑i)
102 ㎡
Bruksareal
107 ㎡
Tomteareal
8 542 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Innholdsrik fritidsleilighet på Bortelid Panorama - Carport - Romslig terrasse

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten inneholder kjøkken, stue, gang, 3 soverom og bad/vaskerom i 2. etasje. Loftsetasjen inneholder loftstue, ett soverom, ett rom innredet som soverom, badstue og bad. Det er også en bod i 1. etasje. Carport tilhørende leiligheten på bakkenivå/under veranda på ca. 14 kvm. Frittstående bod ved trappa til leiligheten medfølger (denne er ikke søkt/godkjent og står på felles tomt).

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det er avvik vedr. innvendig rominndeling i 2.etasje. Dette gjelder bad hvor deler av badet er bygget om til badstue. Ett rom innredet som soverom i loftsetasjen fremkommer av tegninger som del av loftstue. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Oppvarming

Genvex ventilasjonsvarmepumpe. Varmekabler på begge bad og i gang. Ellers panelovn. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering i carport.

Beliggenhet

Flott beliggenhet på det øverste hyttefeltet på Bortelid Panorama i Åseral kommune. Fin utsikt fra veranda og gode solforhold. Oppkjørte skiløyper og nydelig turterreng i umiddelbar nærhet, samt kort vei til alpinanlegg med fem trekk og 14 nedfarter, skistadion, og matbutikk. Det kan også nevnes blant annet flotte badeplasser, frisbeegolf bane, minigolf, ny sykkelløype, bensinpumper og el-bil ladere like i nærheten. Sommerstid er det gode bade- og fiskemuligheter. Liten tjønn med sandstrand for de minste kort vei fra leiligheten. Bortelid ligger ca. 650 moh. og er et av Agders mest snøsikre områder. Avstand; 99 km. fra Kristiansand 110 km. fra Mandal, 127 km. fra Arendal og 237 km. fra Stavanger.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 27.06.2019. Ferdigattesten gjelder ny fritidsbustad jf. IG løyve av: 27.04.2016. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei. Årlig kostand for brøyting og løypekjøring er ca. kr. 4.000,-.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Reguleringsplan for Hestheia Sør, ikrafttredelse 01.10.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det er planlagt utbygging i området foran leiligheten med to bygg.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4224/9/275/12:
15.05.2007 - Dokumentnr: 398390 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Årlig festeavgift: NOK 3 600
Gjelder fra dato: 01/03-2007
Tomteverdi: NOK 3 400 000
Bestemmelser om regulering av leien
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4224 Gnr:9 Bnr:275 F
Gjelder denne registerenheten med flere


11.02.2010 - Dokumentnr: 108544 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Årlig festeavgift: NOK 3 600
Gjelder fra dato: 01/03-2007
Tomteverdi: NOK 3 400 000
Bestemmelser om regulering av leien
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder utvidelse av festekontrakt tinglyst 15.05.2007 i dokumentnummer 398390
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4224 Gnr:9 Bnr:275 F
Gjelder denne registerenheten med flere


15.05.2007 - Dokumentnr: 398390 - Festekontrakt - vilkår
Årlig festeavgift: NOK 3 600
Gjelder fra dato: 01/03-2007
Tomteverdi: NOK 3 400 000
Bestemmelser om regulering av leien
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


11.02.2010 - Dokumentnr: 108544 - Festekontrakt - vilkår
Årlig festeavgift: NOK 3 600
Gjelder fra dato: 01/03-2007
Tomteverdi: NOK 3 400 000
Bestemmelser om regulering av leien
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder utvidelse av festekontrakt tinglyst 15.05.2007 i dokumentnummer 398390
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


29.04.2010 - Dokumentnr: 306399 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 12
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 117/3040


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 79 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 96 220,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Finn Stedjan den 18.12.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Fritidsleilighet med beliggnhet i bygning med i alt 4 boenheter. Leiligheten vurderes generelt å være i normal god stand, men med noen forhold som defineres som avvik i forhold til standardens krav. Videre er det også registrert enkelte bygningstekniske løsninger som utgjør et avvik, og som i følge standarden gir TG 2 / TG 3. Enkelte tiltak kan anbefales at utbedres, mens andre ikke har en negativ innvirkning på konstruksjonene, selv om de utgjør et avvik. Det anbefales også at jevnlige vedlikeholdstiltak utføres, både utvendig og innvendig. Godt vedlikehold vil normalt bidra til at konstruksjoner/bygningsdelers brukstil vil kunne forlenges.
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Utvendig - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Det er kun montert rekkverk på 1 side av trappen. Trapper skal ha rekkverk på begge sider for sikkerhet i bruk. Årsak til at rekkverk ikke er montert, vurderes å være at dette ikke ble montert da trappen ble bygget.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Takkonstruksjonen er innvendig igjenkledd og det er heller ikke etablert inspeksjonsluke i himling på loftet. Kun en svært begrenset del kunne sees i lite kottromt mot takfoten. Takkonstruksjonene betraktes derfor å ikke ha tilgang for kontroll grunnet manglende tiltkomst/innvendig igjenkledde overflater. Luftingen av takkonstruksjonen er derfor heller ikke nærmere kontrollert/tilgjengelig for kontroll. Det ble innvendig på loft ikke registrert synlige tegn/symptomer på ar takkonstruksjon har skader/vesentlige svekkelser.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er i nedre deler av ytterkledning registert begrenset luftemulighet bak kledningen. Vannbord i bunn av ytterkledning i overgang mellom etasjene er ført tilnærmet inn mot vindsperre, noe som gir redusert luftemulighet bak kledningen over vannbordet. Årsak til registrert avvik er utførelse av vannbrett da bygningen ble oppført. Det ble også registrert mindre flekk med råte som er under utvikling på hjørnebord. Det kan ikke utelukkes at dette kan ha årssakssammenheng med begrenset lufting bak kledning. Videre kan årsak også være kort avstand mellom endeved på kledningsbord og vannbordet, som gjør vann som treffer kledningen kan bli stående i enden av kledningsbord og trekke opp i endeved. Dette gir en stor fuktbelastning som over tid vil kunne utvikle råteskader. Ellers er det noe sprekkdannelser på mest solutsatte fasader, noe som ikke er unaturlig at oppstår.
- Utvendig - Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Trevannbrett under vinduer har stor avstand mellom bunnkarm på vinduet og selve vannbrettet. Det er utført noe fuging i denne overgangen, men denne har stedvis svakhater. Monteringen av vannbrettet vurderes å ha svekkelser som øker faren for at vann som kommer inn mellom vannbrettet og bunnkarmen vil kunne trekke ned bak kledning der fuging har svakheter. Fugemasse vil også kunne endre elastisitet jo eldre den blir og utettheter kan oppstå. For en optimal løsning for tetting under vinduet, kunne det vært montert metallbeslag i denne overgangen. Det er også vinduskarmer som ikke har justeringsfuge mellom midtstolpe mellom vinduene, noe som gjør justering vanskelig. Videre er det også usikkert hvordan isolering er rundt denne delen av vinduene. Årsak til registrerte avvik er at vannbrettene er montert slik da bygningen ble oppført. Selve vinduene vurderes ellers å være i normal god stand.
- Innvendig - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke. I forbindelse med rapporten er det ikke funnet /fremlagt dokumentasjon på at det er montert radonsperre/radonbrønn i bygningen. Om dette skal kunne påvises må dokumentasjon fremlegges.
- Innvendig - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Sotluke er av ukjent type. Det er derfor usikkerhet om utførelse og om luken kan stå nærmere brennbart materiale enn 30 cm. Avstanden fra luke til brennbart materiale slik luke er montert er kort, og langt under 30 cm. Brennbart materiale må beskyttes av utbrennbart materiale om det ikke er utført tiltak inne i luken som tilsier at avtanden kan være mindre. Det er heller ikke montert ubrennbar plate på gulvflate under luken.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert håndløper på vegg i trappeløpet, kun rekkverk på 1 side av trappen. For å oppfylle krav til trapper skal det være rekkverk/håndleder på begge sider av trappen. Årsak til at håndleder mangler er at denne vurderes å ikke ha blitt montert ved montering av trappen.
- Våtrom - Loft - Bad - Overflater vegger og himling: Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet I overgang mellom bunnlist og nedre ende av veggplate mangler det fugemasse for optimal tetting og forsegling. Dette kan spesielt i våtsoner bidra til at veggplatene får en økt fuktbelastning i ende, og kan bidra til økt fare for fuktskader i platene. Årsak til registrert avvik vurderes å være at fugemasse ikke er påført da veggplatene ble montert. I våtsone ved dusjkabinett er det montert dør ut til loftsstue. Utførelse av fuktsikring rundt døren er ikke kjent, samt at materialer ikke er særlig fuktsikret for direkte vannbelastning. Så lenge det er dusjkabinett som beskytter mot vannbelastning vurderes sjansen for at vannskader oppstår å være liten, men om kabinettet fjernes og overflater/materiale rundt dør utsettes for direkte vannbelastning, kan det ikke utelukkes at skader kan oppstå. Årsak vurderes å være at utførelse av dør i våtsone ble montert slik ved bygging av badet.
- Våtrom - Loft - Bad - Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er utført måling av fall på gulvflate fra dør mot badekar og mot sluk under dusjkabinett. Målingene viser fall på ca. 5 mm med en målelengde på ca. 2 m, noe som er lite i forhold til forhåndsgodkjente løsninger. Anbefalt fall i disse er 1:100. Ved dør er det etablert oppkant hvor oppkant av tettesjikt ikke er synlig, så det er ukjent hvordan løsningen er utført. Ved oppkant på tettesjiktet vil dette sikre mot at vann kan trekke ut i tilstøtende rom om det skulle bli vannutstrømning på gulvflaten, noe som bidrar til at vannet trekker til sluket før det kan påføre skader på andre konstruksjoner.
- Våtrom - 2. Etasje - Bad/vaskerom - Overflater vegger og himling: Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet I overgang mellom bunnlist og nedre ende av veggplate mangler det fugemasse for optimal tetting og forsegling. Dette kan spesielt i våtsoner bidra til at veggplatene får en økt fuktbelastning i ende, og kan bidra til økt fare for fuktskader i platene. Årsak til registrert avvik vurderes å være at fugemasse ikke er påført da veggplatene ble montert. I våtsone ved dusjkabinett er det montert vindu i yttervegg. Utførelse av fuktsikring rundt vinduet er ikke kjent, samt at materialer ikke er særlig fuktsikret for direkte vannbelastning. Så lenge det er dusjkabinett som beskytter mot vannbelastning vurderes sjansen for at vannskader oppstår å være liten, men om kabinettet fjernes og overflater/materiale rundt vindu utsettes for direkte vannbelastning, kan det ikke utelukkes at skader kan oppstå. Årsak vurderes å være at utførelse og materialebruk rundt vinduet, i våtsone, ble montert slik ved bygging av badet.
- Våtrom - 2. Etasje - Bad/vaskerom - Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er utført måling av fall fra dør til gang mot dusjkabinett. Måling viser fall på ca. 5 mm fra døren til kant av dusjkabinettet, og med en målelengde på ca. 2,4 m. Det er lite fall i forhold til at badet har jevnt fall fra døren mot sluket. Forhåndsgodkjente løsninger anbefales min. fall på min. 1:100 Det er etablert oppkant ved dør på ca. 20 mm, og om tettesjikt er ført opp i denne høyden vil dette bidra til at eventuelt lekkasjevann/bruksvann som kommer på gulvflaten vil trekke mot sluket før det kan trekke ut av rommet og påføre skader på andre konstruksjoner. På tross av lite fall på gulvflaten vurderes derfor vannskadesikkerheten på gulvflaten å være ivarett, selv om dette utgjør et avvik i forhold til standardens krav. Årsak til registrert avvik vurderes å være at gulvflaten ble laget slik ved bygging av badet.
- Kjøkken - 2. Etasje - Kjøkken - Avtrekk: Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. For at avtrekket skal tilfredsstille gjeldende premisser i standard for tilstandsanalyse i forbindelse med omsetning av bolig (NS3600) må det være mulighet forsert ventilering i kjøkkenet. Kullfilterventilatorer gir ikke slik mulighet for forsert ventilasjon, men kun omluft etter rensing Årsak til at ventilatoren er med kullfilter er at denne ble montert slik ved montering av ny kjøkkeninnredning.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Varmtvannsberederen elektriske tilkobling er til stikkontakt. Regelverket tilsier fast tilkobling til denne type/størrelse/effekt på bereder.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Det ble på befaring og i forbindelse med rapporten ikke fremlagt dokumentasjon på det elektriske anlegget, slik som samsvarserklæringer, risikovurdering og sluttkontroll. Med bakgrunn i dette, eller om ikke slik dokumentasjon kan fremskaffes, anbefales det en gjennomgang av det elektriske anlegget for å få det dokumentert.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Integrerte høyttalere i tak i 1. og 2. etasje - Elko sound player.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17230111. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4224/9/275/12:
15.05.2007 - Dokumentnr: 398390 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Årlig festeavgift: NOK 3 600
Gjelder fra dato: 01/03-2007
Tomteverdi: NOK 3 400 000
Bestemmelser om regulering av leien
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4224 Gnr:9 Bnr:275 F
Gjelder denne registerenheten med flere


11.02.2010 - Dokumentnr: 108544 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Årlig festeavgift: NOK 3 600
Gjelder fra dato: 01/03-2007
Tomteverdi: NOK 3 400 000
Bestemmelser om regulering av leien
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder utvidelse av festekontrakt tinglyst 15.05.2007 i dokumentnummer 398390
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4224 Gnr:9 Bnr:275 F
Gjelder denne registerenheten med flere


15.05.2007 - Dokumentnr: 398390 - Festekontrakt - vilkår
Årlig festeavgift: NOK 3 600
Gjelder fra dato: 01/03-2007
Tomteverdi: NOK 3 400 000
Bestemmelser om regulering av leien
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


11.02.2010 - Dokumentnr: 108544 - Festekontrakt - vilkår
Årlig festeavgift: NOK 3 600
Gjelder fra dato: 01/03-2007
Tomteverdi: NOK 3 400 000
Bestemmelser om regulering av leien
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder utvidelse av festekontrakt tinglyst 15.05.2007 i dokumentnummer 398390
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


29.04.2010 - Dokumentnr: 306399 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 12
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 117/3040


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer avløp, feiing og vann. Renovasjon fra HÅR kommer i tillegg på ca. kr. 3.072,50,-.

Byggemåte

Taktekkingen er av torv. Takrenner og nedløpsrør av metall. Rennene er fra byggeår. Yttervegger er av bindingsverk og med utvendig stående villmarkskledning. Takkonstruksjon er av sperretak. Konstruksjonen er innvnedig i stor grad igjenkledd med trepanel. Vinduer er av tre og har isolerglass. Vinduene er fra byggeår. Hovedinngangsdør og balkongdør i 2.etasje er av tre og har malt overflate. Veranda av tre er oppført ved 2 av leilighetens fasader. Adkomst til verandaen via tretrapp med metalltrinn. Veradaen har fundamentering via trepilarer til grunn/betongfundament. Utvendig trapp fra terreng til veranda i 2.etasje er av tre og har trinn av metall. Det er montert rekkverk på 1 side av trappen.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 7.000 kwh.

Polisenummer

699341

TV/Internett/Bredbånd

Fiber fra Altibox.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. for øvrig vises det til "forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Frende. Årlig forsikringspremie kr. 2.924,-.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 2,00 % inkl. mva.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 14.900,-, oppgjørshonorar kr 11.900,- og digital grunnpakke kr 3.700,-. I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 94 300,- inkl. mva.

Visning

Kontakt megler

Produktnr: F7AB212C-D796-4DEC-8D72-C4DE787F9208