Tvedestrand

Harbones - Holmen 126

Prisantydning
5 490 000 kr
Omkostninger
153 720 kr
Totalpris
5 643 720 kr
Formuesverdi
295 360 kr
Byggeår
1988
P-rom
62 ㎡
Bruksareal
65 ㎡
Tomteareal
440 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Sjønær hytte med egen brygge og fantastiske solforhold - Nydelig utsikt til fjorden og Furøya -

Om eiendommen

Innhold

Koselig sommerhytte som inneholder stue med kjøkkenkrok, soverom og trapp opp til romslig hems. Utvendig utedo. Ellers terrasse i front med enkel adkomst fra stue.

Fritidsbolig: Bra: 65 m² - P-rom: 62 m² - S-rom: 3 m²
Hems/loftsetasje: Bra: 17 m² - P-rom: 17 m² - S-rom: 0 m²
Hovedetasje: Bra: 48 m² - P-rom: 45 m² - S-rom: 3 m²

P-rom inkluderer: Hems: Soverom. Hovedetasje: Soverom, stue/kjøkken.
S-rom inkluderer: Hovedetasje: Bod og utedo med utvendig adkomst.

Hemsen/loftsetasjen er ikke definert i fremlagte tegninger fra Tvedestrand kommune. Det foreligger derfor ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at etasjen er formelt omsøkt og godkjent med rom for varig opphold. Loftsetasjen er ikke utført med tilstrekkelig takhøyde og alternativ rømning.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Vedovn. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Eiendommen har adkomst på sti fra Hantho. Det vil bli satt opp tilsalgs skilt fra hovedveien. Følg stien ut over Habornes-Holmen. Eiendommen ligger ytterst på Holmen med utsikt mot Furøya. Enkleste og mest brukte adkomst er med båt. Se forøvrig kart.

Parkering

Det følger ingen parkering med hytta. Selger opplyser at det mulighet for leie ved Hantho/Skredderbrua.

Beliggenhet

Eiendommen har en fantastisk beliggenhet ytterst på Harbones- Holmen. Nydelig utsikt over mot Furøya og innover Tvedestrandsfjorden. Meget gode solforhold da eiendommen ligger vestvendt. Kun få minutters båttur inn til Tvedestrand eller ut i den flotte skjærgården.

Her kan man bade fra egen brygge eller fra det flotte fellesområde på baksiden inn i Røskilen. Bare en svipptur i båt ut til fantastiske Furøya med egen restaurant. Furøya er ellers et sommereldrorado for barn og voksne med stier på kryss og tvers, flotte badeplasser, strender og brygger.

Ellers er det kun få minutter inn til Tvedestrand Sentrum med alt man trenger av servicefunksjoner og butikker sommerstid. Eget flytende badepark i Tjenna er verdt å nevne.

Med båt er det ellers kort vei til øyperlene Lyngør, Borøya og Sandøya og Furøya og Fjordverkstedet i Sagesund. Tvedestrand har en flott skjærgård med blankskurte svaberg og lune fjorder. Her er det et "hav" å velge i.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse.

Hemsen/loftsetasjen er ikke definert i fremlagte tegninger fra Tvedestrand kommune. Det foreligger derfor ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at etasjen er formelt omsøkt og godkjent med rom for varig opphold. Loftsetasjen er ikke utført med tilstrekkelig takhøyde og alternativ rømning.

Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at den tilbygde delen som inneholder utedoen er formelt omsøkt og godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett. Hytta er tilknyttet sommervannsledning med tappested/kran på yttervegg. Det er et sameie som styrer vannslangene og driften av dette; Eikelandstjenna grunneierlag. Det er Thomas Knutsvik som er grunneier av vannet. Det betales en årlig vannleie på kr. 275,-. pr. 2021.

Eiendommen har utedo.

Adkomst på sti fra Hantho. Det er tinglyst adkomstrett over naboeiendommen 4213-9/137.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse/friluftsområde, tilhører reguleringsplan Horbones-Holmen, datert 15.02.2005.

182. m2 av tomten ligger i området avsatt til friluftsområde. 258m2 ligger i område avsatt til fritidsbebyggelse.

Ihht. Reguleringsplanen kan eiendommen bygges ut med et samlet tillatt bruksarealer på inntil 120 m2. Maksimal tillatt mønehøyde er 6 meter og gesimshøyde er 4 meter. Bygningene skal ha saltak, minimum 22, maks 35 grader. Høyden på grunnmur/pilarer eller lignede skal ikke være over 1 meter. Eventuell ny bebyggelse på eiendommen må søkes kommune, kjøper tar risiko og kostander forbundet med dette.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Eiendommen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/9/20:
29.09.1928 - Dokumentnr: 900073 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:9 Bnr:5


12.09.2012 - Dokumentnr: 746859 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4213 Gnr:9 Bnr:137


01.01.2020 - Dokumentnr: 1385382 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:9 Bnr:20


04.10.2012 - Dokumentnr: 824989 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:9 Bnr:137


Kommentar konsesjon

I Tvedestrand kommunene er det nullgrenseforskrift med en geografisk avgrensing. Dette innebærer boplikt på Sandøya, Lyngør og Borøya. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense gjelder ikke i området denne boligen ligger i, men fordi deler av kommunen har nedsatt konsesjonsgrense, må kjøper undertegne et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Megler sender skjemaet til kommunen for registrering, og kommunen bekrefter at eiendommen ligger utenfor området som har nedsatt konsesjonsgrense. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

5 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
137 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))

153 720,- (Omkostninger totalt)

5 643 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 7680,- pr. år for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

1988 ifølge Tvedestrand kommune.

Bygningen har enkel standard. Ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Hytta har stående malt tømmermannskledning. Taket er en plassbygget saltakskonstruksjon med tildekkende skråtak mot innredede rom og takutspring over terrasse og hovedinngang. Bærende undertak av trepanel. Undertaket er tekket med asfaltpapp og det er benyttet stålplater som yttertakstekking. Se forøvrig tilstandsrapport.

Standard

Hytta holder enkel standard fra byggeår. Oppført i bindingsverk av tre med stående malt kledning. Saltak tekket med stålplater.
Innvendig er det furugulv og panel og himling av furupanel.
Enkel plassbygget kjøkkenbenk med laminert benkeplate. Det medfølger gasskjøleskap og gasskomfyr.
Hytta har hatt solcelleanlegg, men dette opplyses å være defekt. Eiendommen er ikke tilkoblet strøm.
Se forøvrig tilstandsrapport for nærmere beskrivelse om standard.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Gasskjøleskap og gasskomfyr.

Diverse

Eiendommen er forsikret i Gjensidige med polisenummer. 20809094. Årlig forsikringspremie utgjør kr. 3 897,-.

Solcelle medfølger, men denne er pt. defekt.

Hytta selges møblert og vil ikke bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse. Det eneste selger vil ta med seg av møbler/inventar er følgende:
Tønnemøbler, pyntegjenstander/bilder.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0013. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/9/20:
29.09.1928 - Dokumentnr: 900073 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:9 Bnr:5


12.09.2012 - Dokumentnr: 746859 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4213 Gnr:9 Bnr:137


01.01.2020 - Dokumentnr: 1385382 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:9 Bnr:20


04.10.2012 - Dokumentnr: 824989 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:9 Bnr:137


Info kommunale avgifter

Kr. 2302,50 pr. år dette inkluder avgift for renovasjon til RTA.

Byggemåte

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av #takstmann.oppdrag¤ den #takstdato.oppdrag¤, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Fritidsbolig fra perioden 1988/1989, oppført i halvannen etasje, med tilhørende brygge og tilbygget utedo/bod. Bygningen har enkel standard. Påløpt slitasje i kombinasjon med konstruksjonsmessige setninger og lekkasjeproblematikk rundt pipegjennomføringen medfører at bygningen vurderes som renoveringsklar. Utbedring av taklekkasje må prioriteres. Videre er det behov for utbedring av fundamenteringen og lettklinkerfundamenter mot terreng. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:

- Utvendig - taktekking. Utvendig beslag har utettheter. Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Synlig lekkasje rundt pipegjennomføringen.
- Utvendig - nedløp og beslag. Ufagmessig utførelse. Nedløpsavslutninger må utbedres. Synlig brekkasje i takrenne ved utvendig pipeløp.
- Utvendig - veggkonstruksjon. Setninger i fundamenter gir følgeskader i den vertikale ytterkonstruksjonen. Pipelekkasjen medfører påregnelige konstruksjonsmessige skader. Deler av kledningen står i direkte kontakt med terreng og utsettes for ekstra fuktbelastning. Ytterkledningen har et helhetlig behov for rehabilitering. Det er hovedsakelig den sydlige endeveggen som legges til grunn for vurderingen.
- Utvendig - takkonstruksjon/loft. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er registrert skader i undertak. Det ble registrert sig/setning i konstruksjonen ved den overbygde delen. Den nordlige delen av utspringet mangler nedstolping/fundamentering til terreng. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen, Det er påvist fuktskjolder/skader.
- Innvendig - Etasjeskiller/gulv mot grunn. Det ble registrert sig/setning bjelkelagskonstruksjonen ved langvegg mot sjøsiden. Råte ved yttervegg i tilknytning til ildsted. Videre ble det registrert løse stubbloftsplater. Skillekonstruksjonen er utsatt for musinntregning.
- Innvendig - pipe og ildsted. Pipe mangler utvendig puss. Det ble registrert avskallinger og overflateskader som følge av frostsprengning. Synlige setningssprekker i brannmuren. Utilstrekkelig avstand til brennbart mellom ildsted og tregulv.
- Kjøkken - avtrekk - stue/kjøkken. Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
- Tekniske installasjoner - ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist store avvik på ventilasjonsløsning i forhold til byggets oppføringstidspunkt. Ingen ventilering utover åpning fra vindu.
- Tekniske installasjoner - elektrisk anlegg.
- Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold.
- Tomteforhold - byggegrunn. Deler av massene mot sjøsiden kan være tidvis utsatt for utvasking ved springflo.
- Tomteforhold - grunnmur og fundamenter. Det ble registrert setningsskader i fundamentene.
- Tomteforhold - terrengforhold. Terreng faller inn mot bygning. Løsningen medfører påregnelig oppfukting av løsmasser under fritidsboligen.

TG2:

- Utvendig - vinduer. Varierende grad av slitasje. Enkelte vinduer må skiftes. Det ble registrert ufagmessig utførelse av utvendige tekniske løsninger, som økter risikoen for fuktinntrengning i konstruksjonene.
- Utvendig - dører. Dører har vedlikeholdsbehov i tillegg til at det må utføres etterjustering og utbedring av tettepakninger.
- Utvendig - terrasse ved inngang - stue. Synlig slitasje, rehabiliteringsbehov, lav rekke, lokal svikt i terrassegulv og horisontalavvik i konstruksjonen.
- Utvendig - brygge. Synlig vedlikeholdsbehov. Den eldre/opprinnelige delen av brygga er renoveringsklar. Det ble registrert setninger i konstruksjon, vedlikeholdsbehov og behov for oppretting av den opprinnelige delen.
- Innvendig - overflater. Det er misfargede/fuktskadede overflater i tilknytning til gulv, vegg og tak ved ildsted.
- Innvendig - radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Innvendig - krypkjeller. Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller.
- Innvendig - innvendige trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
- Innvendig - innvendige dører. Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i kar e.l. Soveromsdør tar mot terskel.
- Kjøkken - Overflater og innredning. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsningersom er forventbart på et kjøkken.
- Tomteforhold - drenering. Løsningen medfører oppfuktende terrengmasser.
- Tomteforhold - Utvendige vann - og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Polisenummer

20809094

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Vilkår og betingelser

Dødbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Forsikringsselskap

Gjensidige

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved misligholde

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Produktnr: BC0E2418-BA49-4366-8669-2B17919459A0